Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Råd og nævn Seniorrådet Seniorråd

Seniorråd

Seniorrådet rådgiver Byrådet i ældre-politiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører seniorerne.

Formålet med Seniorrådet

Seniorrådet fungerer som bindeled med det politiske system og kommunens ældre borgere. Seniorrådet i Egedal Kommune består af 9 medlemmer plus suppleanter, der er valgt til en fireårig-periode. Alle personer med fast bopæl i Egedal, fyldt 60 år og har valgret, kan stille op til Seniorrådet.

Seniorrådet arbejder for at:

  • være med til at styrke og udvikle kommunens seniorpolitik
  • være med til at tilbyde samarbejde mellem kommunens pensionister og seniororganisationer og de kommunale behov
  • være med til at sikre, hos pensionisterne og seniorernes problemer bliver fremlagt for kommuner

Byrådet har pligt til at høre Seniorrådet om alle spørgsmål, der har betydning for ældre. Seniorrådet skal høre alle forslag, der er fremlagt i forskellige fagudvalg og i Byrådet, hvis der er fortælling om ældre vilkår. Høringspligten gælder også for afgørelser, som træffes af administrationen.

Seniorrådet er en selvstændig, kommunal forvaltningsmyndighed, og der er grundlæggende regler om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen.

Medlemmerne af Seniorrådet arbejdsgiver uafhængigt af tilhørsforhold til partipolitik og ældre organisationer. Seniorrådet skal ikke alene arbejde for svage ældre, men for alle ældre i Egedal kommune.

Valgperioden for det siddende Seniorråd er fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Seniorguide

Seniorrådet har udgivet en guide til Seniorer i Egedal Kommune.

Du finder Seniorguiden her.

Seniorrådsmøder

Seniorrådet mødes normalt én gang om måneden. Mødeplan 2024 - Seniorrådet

Referater og høringssvar for nuværende valgperiode findes nedenfor.

Referater og høringssvar - Seniorrådet 2022-2025

Seniorrådsmøde 02.12.2022 - Referat, bilag og høringsvar

Seniorrådsmøde 28.10.2022 - Referat

Seniorrådet opfordrer Ældre- og Sundhedsudvalget / Byrådet til at tage et meget undervurderet demensområde op til politisk drøftelse og behandling. Fra tanke til fysisk handling går der typisk 4 – 7 år.

Seniorrådet har den 28.oktober behandlet og godkendt vedhæftet skrivelse til Ældre- og Sundhedsudvalget og Byrådet.

Demensskrivelse - ÆSU og Byråd 28.10.2022

Seniorrådsmøde 02.09.2022 - Referat, bilag og høringsvar

Seniorrådsmøde 05.08.2022 - Referat og bilag

Seniorrådsmøde 03.06.2022 - Referat

Seniorrådsmøde 29.04.2022 - Referat og bilag

Seniorrådsmøde 01.04.2022 - Referat

Seniorrådsmøde 04.03.2022 - Referat og høringsvar

Seniorrådsmøde 28.01.2022 - Referat

Seniorrådsmøde 07.01.2022 - Referat

Nyttige filer og links

Medlemmer af seniorrådet - Egedal kommune - Oktober 2023

Læs Seniorrådets styrelsesvedtægter her

Tillæg til Styrelsesvedtægt

Seniorrådets Årsberetning 2023

Forretningsorden 2022

Seniorrådets handleplan 2024-2027

Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale nøgletal

Kontakt

Sundhed og omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier