Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Høring af revideret Regulativ for jord, som er affald

Klima, natur og miljø Tilbage

På baggrund af ændringer i udpegningen af områder i områdeklassificeringen, sen-des Regulativ for jord, som er affald, i 4 ugers offentlig høring fra den 28. april til den 26. maj 2022. Der er ikke sket ændring af tekst i regulativet, kun områder.

Tilbage

Om høringen

Formålet med jordregulativet er, at fastsætte regler for håndtering og flytning af jord, som er affald, fra borgere, grundejere og virksomheder i kommunen.

Regulativ for jord, som er affald blev vedtaget af Byrådet den 28. oktober 2020. I oktober 2020 omhandlede ændringen kun en opdatering af regulativet, grundet lovændringer og ikke en opdatering af hvilke områder, der er omfattet af områdeklassificeringen. Områderne er blevet er blevet revideret og er nu i høring.Ændringerne er sket i jordregulativets bilag 1, bilag 3, bilag 6 og bilag 8. Der er ikke foretaget ændringer på de resterende områder.

Regulativ og bilag ses som dokumenter nedenfor.

 

Baggrund

Opdateringen af kortbilagene (områdeklassificeringen) afventede lovændringer på området. Lovændringen betød, at der skulle opkræves et gebyr for anvisning af jord, som Byrådet besluttet på mødet den 22. december 2021.

Alle nye byzoneområder er automatisk omfattet af områdeklassificeringen. Det sker ofte, at jorden i de nye byzoner bliver undersøgt i forbindelse med salg. Er jorden undersøgt, kan områder blive udtaget af områdeklassificeringen, hvis jorden er ren, hvilket kræver en administrativ opdatering.

Det er vurderet, at Dyvelåsen, Kildebækken (Stenløse Syd), Stråmosekær, Kildedal Nord samt størstedelen af Egedal By og Smørum Vest kan udtages af områdeklassificeringen.

Et delområde i Egedal By kan ikke udtages på grund af manglende kendskab til overfladejorden. Yderligere er støjvolden ud mod Tværvej i Smørum ikke udtaget af områdeklassificeringen. Støjvolden er bygget op af lettere forurenet jord, som ligger under net.

 

Der er anmeldepligt ved flytning af jord i områder, der er områdeklassificeret. Anmeldepligten betyder, at det skal anmeldes til kommunen, hvis man flytter jord fra en ejendom i et områdeklassificeret område.

 

Høringssvar

Alle høringssvar skal sendes senest d. 26. maj 2022 til affald@egekom.dk. Alle høringssvar vil være tilgængelige for offentligheden.

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier