Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Kultur, fritid og idræt Mål og ambitioner Ølstykke Fritidsområde

Ølstykke Fritidsområde

Byrådet har igangsat arbejdet med en ny udviklingsplan for Ølstykke Fritidsområde, der inkluderer området ved Græstedgård og Spejderengen nord for Frederikssundvej og Idrætsområdet syd for.

Tidslinje for arbejdet med udviklingsplanen for Ølstykke Fritidsområde

4. kvartal 2023

Egedal Kommune udarbejder en række tekniske foranalyser. Disse inkluderer brugernes anvendelse af faciliteter, trafik og parkeringsforhold, stisystemer og trafiksikkerhed for bløde trafikanter, vand og forsyningsforhold, belysning mv.

Derudover blev der afholdt et fokusgruppeinterview med repræsentanter fra Græstedgård og Spejderengens som suplement til den brugerdialog der tidligere har været med idrætsområdets i relation til det lokalplansarbejde der var relateret til bygningen af hal 2 og skyttehallen. 

4. kvartal 2023

Egedal Kommune udarbejder en række tekniske foranalyser. Disse inkluderer brugernes anvendelse af faciliteter, trafik og parkeringsforhold, stisystemer og trafiksikkerhed for bløde trafikanter, vand og forsyningsforhold, belysning mv.

Derudover blev der afholdt et fokusgruppeinterview med repræsentanter fra Græstedgård og Spejderengens som suplement til den brugerdialog der tidligere har været med idrætsområdets i relation til det lokalplansarbejde der var relateret til bygningen af hal 2 og skyttehallen. 

Februar 2024

20. februar 2024 afholdt vi en brugerworkshop for at drøfte forskellige scenarier for områdets videre udvikling. 
På workshoppen blev centrale elementer fra de tekniske for-analyser fremlagt sammen med tre forskellige scenarier for den videre udvikling. Deltagerne på workshoppe drøftede fordele og ulember ved scenarierne og videregav deres ideer til, hvorledes foretrukne elementer fra de enkelte scenarier bedst kombineres i en samlet syntese af scenarier. 

Egedal Kommunes præsentation fra workshoppen kan downloades som bilag fra denne side.

Februar 2024

20. februar 2024 afholdt vi en brugerworkshop for at drøfte forskellige scenarier for områdets videre udvikling. 
På workshoppen blev centrale elementer fra de tekniske for-analyser fremlagt sammen med tre forskellige scenarier for den videre udvikling. Deltagerne på workshoppe drøftede fordele og ulember ved scenarierne og videregav deres ideer til, hvorledes foretrukne elementer fra de enkelte scenarier bedst kombineres i en samlet syntese af scenarier. 

Egedal Kommunes præsentation fra workshoppen kan downloades som bilag fra denne side.

Foråret 2024

Administrationen udarbejdet udkast til udviklingsplan. Udkast udarbejdes på baggrund af tekniske for-analyser og brugernes drøftelse på workshop den 20. februar.

Foråret 2024

Administrationen udarbejdet udkast til udviklingsplan. Udkast udarbejdes på baggrund af tekniske for-analyser og brugernes drøftelse på workshop den 20. februar.

Juni 2024

Udkast til udviklingsplan fremlægges politisk. Godkendes det udarbejdede udkast kan det efterfølgende sendes i høring. Vi forventer at afholde et borgermøde i høringsperioden. 

Juni 2024

Udkast til udviklingsplan fremlægges politisk. Godkendes det udarbejdede udkast kan det efterfølgende sendes i høring. Vi forventer at afholde et borgermøde i høringsperioden. 

Ultimo 2024

Udviklingsplanen forventes politisk godkendt ultimo 2024. 
Herefter skal arbejdet med udarbejdelse af lokaleplaner for området igangsættes. Lokalplansarbejde tager typisk 10 måneder. Når de nødvendige lokalplaner for området er på plads kan tennisbaner flyttes ind i området og eventuelle andre del-projekter, der kan findes finansiering til kan igangsættes.

Ultimo 2024

Udviklingsplanen forventes politisk godkendt ultimo 2024. 
Herefter skal arbejdet med udarbejdelse af lokaleplaner for området igangsættes. Lokalplansarbejde tager typisk 10 måneder. Når de nødvendige lokalplaner for området er på plads kan tennisbaner flyttes ind i området og eventuelle andre del-projekter, der kan findes finansiering til kan igangsættes.

Baggrunden for arbejdet med udviklingsplanen for Ølstykke Fritidsområde

Byrådet godkendte i februar 2021 en Udviklingsplan for kultur- og fritidsfaciliter i Egedal. Udviklingsplanen for Egedal Kommunes idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter indeholder en målsætning om at udvikle vores eksisterende idræts-, kultur- og fritidsområder til såkaldte Mangfoldige Magneter. Det gør vi med henblik på at styrke rammerne for fællesskaber og skabe mere sammenhængskraft i områderne. I en Mangfoldig Magnet ser vi på, hvordan udbuddet af aktiviteter kan øges og gøres mere mangeartede. Der er desuden et fokus på aktiviteter for hele familien, alle generationer og flere forskellige typer af brugergrupper. Derfor arbejdes der nu med en ny udviklingsplan for Ølstykke Fritidsområde.

Du kan læse mere om begrebet Mangfoldig Magnet i Egedal Kommunes udviklingsplan for idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter. Denne udviklingsplan findes også i en pixi-version, med en kort beskrivelse af planens hovedelementer.
Se pixie-versionen af udviklingsplanen

 

Udviklingsplanens forventede indhold

  1. Strategisk ramme for områdets videre udvikling inkl. oplæg til udviklingen af områdets funktioner og indretning i forhold til bygninger, udearealer, funktioner, trafikforhold, parkering og beplantning.
  2. Projektkatalog over mulige delprojekter (inkl. budgetoverslag, tidsramme og vurdering af fordele og ulemper mv.), der kan understøtte den efterfølgende udmøntning af udviklingsplanen.

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier