Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Kultur, fritid og idræt Mål og ambitioner Ølstykke Fritidsområde

Ølstykke Fritidsområde

Byrådet har igangsat arbejdet med en ny udviklingsplan for Ølstykke Fritidsområde, der inkluderer området ved Græstedgård og Spejderengen nord for Frederikssundvej og Idrætsområdet syd for.

Tidslinje for arbejdet med udviklingsplanen for Ølstykke Fritidsområde

4. kvartal 2023

Egedal Kommune udarbejder en række tekniske foranalyser. Disse inkluderer brugernes anvendelse af faciliteter, trafik og parkeringsforhold, stisystemer og trafiksikkerhed for bløde trafikanter, vand og forsyningsforhold, belysning mv.

Derudover blev der afholdt et fokusgruppeinterview med repræsentanter fra Græstedgård og Spejderengens som suplement til den brugerdialog der tidligere har været med idrætsområdets i relation til det lokalplansarbejde der var relateret til bygningen af hal 2 og skyttehallen. 

4. kvartal 2023

Egedal Kommune udarbejder en række tekniske foranalyser. Disse inkluderer brugernes anvendelse af faciliteter, trafik og parkeringsforhold, stisystemer og trafiksikkerhed for bløde trafikanter, vand og forsyningsforhold, belysning mv.

Derudover blev der afholdt et fokusgruppeinterview med repræsentanter fra Græstedgård og Spejderengens som suplement til den brugerdialog der tidligere har været med idrætsområdets i relation til det lokalplansarbejde der var relateret til bygningen af hal 2 og skyttehallen. 

20. Februar 2024

Brugerworkshop med drøftelse af forskellige scenarier for områdets videre udvikling. 

På workshoppen blev centrale elementer fra de tekniske for-analyser fremlagt sammen med tre forskellige scenarier for den videre udvikling. Deltagerne på workshoppe drøftede fordele og ulember ved scenarierne og videregav deres ideer til, hvorledes foretrukne elementer fra de enkelte scenarier bedst kombineres i en samlet syntese af scenarier. 

Egedal Kommunes præsentation fra workshoppen kan downloades som bilag fra denne side.

20. Februar 2024

Brugerworkshop med drøftelse af forskellige scenarier for områdets videre udvikling. 

På workshoppen blev centrale elementer fra de tekniske for-analyser fremlagt sammen med tre forskellige scenarier for den videre udvikling. Deltagerne på workshoppe drøftede fordele og ulember ved scenarierne og videregav deres ideer til, hvorledes foretrukne elementer fra de enkelte scenarier bedst kombineres i en samlet syntese af scenarier. 

Egedal Kommunes præsentation fra workshoppen kan downloades som bilag fra denne side.

19. Juni 2024

Byrådet har godkendt forslag til udviklingsplan med henblik på høring. Forslaget sendes i 8 ugers høring med frist den 27. august 2014 kl. 12.

Høringssvar sendes til Byplan@egekom.dk.

Den 20. august 2024 afholdes der høringsmøde i Klubhuset i Ølstykke Idrætsområde kl. 17:30.

19. Juni 2024

Byrådet har godkendt forslag til udviklingsplan med henblik på høring. Forslaget sendes i 8 ugers høring med frist den 27. august 2014 kl. 12.

Høringssvar sendes til Byplan@egekom.dk.

Den 20. august 2024 afholdes der høringsmøde i Klubhuset i Ølstykke Idrætsområde kl. 17:30.

20. august 2024

Der afholdes et høringsmøde i Ølstykke FC's klubhus kl. 17:30-19:00. 
Det er muligt at tage en sandwich ved mødets start.

Program:

- Velkomst
- Introduktion - hvad er en udviklingsplan
- Gennemgang af planens overblikskort
- Gennemgang af hovedpointerne fra planens delkapitler
- God tid til spørgsmål.


Mødet er gratis, tilmelding er alene af hensyn til forplejning: Salg - Høringsmøde om Udviklingsplan for Ølstykke Idrætsområde (place2book.com)

20. august 2024

Der afholdes et høringsmøde i Ølstykke FC's klubhus kl. 17:30-19:00. 
Det er muligt at tage en sandwich ved mødets start.

Program:

- Velkomst
- Introduktion - hvad er en udviklingsplan
- Gennemgang af planens overblikskort
- Gennemgang af hovedpointerne fra planens delkapitler
- God tid til spørgsmål.


Mødet er gratis, tilmelding er alene af hensyn til forplejning: Salg - Høringsmøde om Udviklingsplan for Ølstykke Idrætsområde (place2book.com)

27. august 2024

Frist for høringssvar er den 27. august 2024 kl. 12

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser kan indsendes til: 

Byplan@egekom.dk

 

Eller sendes til: 

Egedal Kommune

Att: Byplan og Byggesag

Dronning Dagmars Vej 200

3650 Ølstykke

27. august 2024

Frist for høringssvar er den 27. august 2024 kl. 12

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser kan indsendes til: 

Byplan@egekom.dk

 

Eller sendes til: 

Egedal Kommune

Att: Byplan og Byggesag

Dronning Dagmars Vej 200

3650 Ølstykke

Oktober 2024

Høringssvar fremlægges på de politiske møder oktober 2024. Såfremt udviklingsplanen herefter kan godkendes planlægges processen for den videre planarbejde, herunder udarbejdelsen af en lokalplan. Lokalplansarbejde tager typisk 10 måneder. 

Oktober 2024

Høringssvar fremlægges på de politiske møder oktober 2024. Såfremt udviklingsplanen herefter kan godkendes planlægges processen for den videre planarbejde, herunder udarbejdelsen af en lokalplan. Lokalplansarbejde tager typisk 10 måneder. 

Baggrunden for arbejdet med udviklingsplanen for Ølstykke Fritidsområde

Byrådet godkendte i februar 2021 en Udviklingsplan for kultur- og fritidsfaciliter i Egedal. Udviklingsplanen for Egedal Kommunes idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter indeholder en målsætning om at udvikle vores eksisterende idræts-, kultur- og fritidsområder til såkaldte Mangfoldige Magneter. Det gør vi med henblik på at styrke rammerne for fællesskaber og skabe mere sammenhængskraft i områderne. I en Mangfoldig Magnet ser vi på, hvordan udbuddet af aktiviteter kan øges og gøres mere mangeartede. Der er desuden et fokus på aktiviteter for hele familien, alle generationer og flere forskellige typer af brugergrupper. Derfor arbejdes der nu med en ny udviklingsplan for Ølstykke Fritidsområde.

Du kan læse mere om begrebet Mangfoldig Magnet i Egedal Kommunes udviklingsplan for idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter. Denne udviklingsplan findes også i en pixi-version, med en kort beskrivelse af planens hovedelementer.
Se pixie-versionen af udviklingsplanen

 

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier