Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Byggeri Etagebolig og lejlighed

Etagebolig og lejlighed

Kom godt i gang med din byggesag

Inden du starter en ansøgning, er det en god ide at finde ud af, hvad der gælder på din ejendom.

 • Hvis der findes en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for din ejendom, er det i denne, du kan læse, hvilke bindinger og muligheder du har for udnyttelsen af din ejendom.
 • Hvis der ikke findes en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for din ejendom, skal du kigge i kommuneplanen og i bygningsreglementet for at finde ud af, hvad du som udgangspunkt kan udnytte din ejendom til.
 • Du skal altid være opmærksom på, om der er særlige tinglyste servitutter/deklarationer, der gælder for din ejendom.

Byggeri, der ikke kræver byggetilladelse

Indvendige ombygninger, hvor der ikke sker væsentlige ændringer kræver ikke en byggetilladelse. Væsentlige ændringer er eksempelvis ændringer i de bærende kosntruktioner på mere end 5 procent, eller ændringer i de brandmæssige forhold. 

Udskiftning af døre, vinduer, tagbeklædning og udvendig facadebeklædning kræver ikke en byggetilladelse. Du skal dog være opmærksom på, at nogle lokalplaner har særlige krav til for eksempel, valg af materiale samt ydre forandringer. Er dette tilfældet, skal der søges en planmæssig forespørgsel via selvbetjeningsløsningen 'Start byggeansøgning' her på siden.

 
 

Hvis du vil vide mere

Lokalplan og byplanvedtægt

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Lokalplaner kan blandt andet indeholde regler for byggeriets udseende, placering og omfang samt veje, friarealer med mere.

Byplanvedtægt er en plantype, som blev udarbejdet i kommunerne indtil slutningen af 1970’erne. En byplanvedtægt indeholder, ligesom en lokalplan, bestemmelser om et områdets anvendelse, bebyggelse med mere. I dag udarbejdes der kun lokalplaner.

Se lokalplaner og gældende byplanvedtægter i Egedal Kommune

Kommuneplanramme

Kommuneplanrammer styrer den overordnede arealanvendelse og danner rammen for indholdet i nye lokalplaner.

Se kommuneplanrammerne i Egedal Kommune

Tinglyste forhold

En tinglysning er en registrering af de bindinger, der knytter sig til en bestemt ejendom. Der kan være bindinger såsom servitutter eller deklarationer, der er pålagt din ejendom på tinglysningen.

Se Det Digitale Tinglysningssystem

Bygningsreglementet

Det fremgår af bygningsreglementet, hvilke regler der gælder for byggeri generelt. Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er bestemmelser, der ligger ud over de generelle bestemmelser i bygningsreglementet, er det disse, der gælder for din ejendom.

Se gældende regler på bygningsreglementets hjemmeside

Hvis du er i tvivl om noget, kan du sende en mail til byggesag@egekom.dk og du ønsker at aftale tid til et formøde med en byggesagsbehandler. Et formøde kan ofte være en stor hjælp, for at afklare de muligheder du har for at bygge, og hvad vi skal bruge for at behandle din byggesag.

Når du søger om en byggetilladelse eller dispensation fra byggeloven, skal du betale et gebyr.

Følgende er fastsat af Byrådet og trådte i kraft den 11. oktober 2023. 

Der opkræves gebyr for byggesagsbehandling af:

 • Byggetilladelser
 • Midlertidige tilladelser
 • Helhedsvurderinger

Gebyr opkræves efter anvendt tid, til en timepris på kr. 749,00.

Timebaserede gebyrer opgøres og opkræves i to rater.

 • samtidig med byggetilladelse
 • ved færdigmelding og ibrugtagning

Se mere her på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Fastsættelse af gebyrer

Folketinget har vedtaget, at byggesagsgebyrer fra 1. januar 2015 skal opkræves i forhold til faktisk anvendt tid. (lov nr. 640 af 12. juni 2013)

Derfor skal gebyr for kommunens sagsbehandling efter byggeloven ske efter den tid, der reelt bruges til behandling og håndtering af byggesagen.

Timeprisen beregnes efter de faktiske omkostninger, som kommunen har i forbindelse med sagsbehandlingen af en byggesag. Målet er en delvis brugerfinansiering af kommunens udgifter til byggesagsbehandling.

Byrådet har besluttet ikke at opkræve gebyr for

 • det første formøde med kommunen,
 • kommunens fremsendelse af og udtalelse om klager, der skal behandles i en klageinstans.

Alt nybyggeri kræver byggetilladelse. Du skal altid afvente tilladelse, inden du går i gang med dit byggeprojekt. Det kræver også tilladelse at bygge til ejendommen.

Uanset om dit byggeri kræver tilladelse eller ej, skal du til enhver tid overholde byggeloven, bygningsreglementet og lokale bestemmelser i lokalplaner og servitutter, der gælder for din ejendom.

Du kan søge om dispensation ved at sende en begrundet ansøgning, men du skal være opmærksom på, at du ikke har krav på at få en dispensation. 

Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har modtaget dispensation fra kommunen. Når du ansøger om dispensation, skal kommunen af og til gennemføre en høring hos dine naboer, før du kan få svar på din ansøgning. Derfor skal du være opmærksom på, at der kan gå længere tid, inden du får din afgørelse.

Følgende ombygninger kræver byggetilladelse:

 • Ombygninger og andre forandringer i eksisterende byggeri, som ændrer de bærende konstruktioners virkemåde eller forudsætningerne for de brandmæssige forhold. 
 • Ombygninger og forandringer som medfører en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet.
  For eksempel
  • inddragelse af tagrum til beboelse
  • opdeling af enheder
  • ændring af bærende vægge
  • udskiftning af tag, hvis der ændres på tagkonstruktionen - for eksempel udskiftning fra let til tung tag
  • anvendelsesændring
  • altan, kvist og tagterrasse

 

Nedrivning af bygninger kræver en nedrivningstilladelse. Du må først påbegynde nedrivningen, når du har modtaget en nedrivningstilladelse fra kommunen.

Sammen med ansøgning om nedrivningen skal du også anmelde bygge- og anlægsaffaldet her.

Du skal være opmærksom på, at der er særlige forhold i forbindelse med nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

Skyd genvej til

Enfamiliehus og sommerhus

Byggetilladelse, nybyggeri, tilbygning, ombygning, renovering, BBR

Erhvervsbyggeri

Byggetilladelse, tilbygning, ombygning

Carport, garage og udhus

Byggetilladelse, BBR, Byggesagsarkiv, tilbygning

Byggeri i landzone

Landzonetilladelse, nybyggeri, ændret anvendelse, udstykning

Jordforurening og jordflytning

Jorden på en ejendom kan være kraftigt forurenet eller mindre forurenet. Husk at anmelde, når du flytter forurenet eller større mængder jord.

Kontakt

Byggesag

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier