Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Bolig Ejerbolig Brændeovn og pejs

Brændeovn og pejs

Vil du opføre en skorsten, pejs, fyringsanlæg, brændeovn eller kedel med tilhørende røgrør, skal du overholde en række bestemmelser, der er afhængige af, hvor du bor. Se nedenfor, hvad der gælder for dig.

Enfamiliehuse, sommerhuse og kolonihavehuse

Du skal ikke søge kommunen om tilladelse, hvis du vil opsætte en ny brændeovn eller pejs med tilhørende skorsten, men du skal altid anmelde opførelsen til skorstensfejeren. Der kan dog også være områder hvor lokalplanen siger at der ikke må installeres brændeovn.

Vær opmærksom på, at skorstene ikke må opføres tættere end 2,5 meter fra skel. Du må gerne selv sætte skorstenen op, men skorstensfejeren skal godkende skorstenen, inden du bruger den.

Etageejendomme

Hvis du ønsker at installere en brændeovn, pejs og kedel med tilhørende skorsten i en etageejendom, skal du anmelde det til kommunen, inden installationerne udføres. Anmeldelsen skal indsendes af ejer, eller ejer skal underskrive en fuldmagt, som du skal sende med anmeldelsen.

Er din lejlighed over 150 kvadratmeter, skal du søge om byggetilladelse og efterfølgende om tilladelse til at bruge din brændeovn.

Ud over anmeldelsen eller ansøgningen skal kommunen have:
1. Lejlighedsplan med angivelse af placering og tilslutning til eksisterende eller ny skorsten
2. Oplysning om fabrikat og model
3. Oplysning om, hvorvidt der til samme skorsten er tilsluttet andre ildsteder. Typen skal oplyses (brændeovn, kombiovn)
4. Fuldmagt fra ejendommens ejer eller administrator, ejerforening eller andelsboligforening.

Du skal anmelde installationen til en autoriseret skorstensfejermester se nederst på siden.

Prøvningsattest

Det er et krav, at en nyinstalleret brændeovn - hvad enten den er ny eller brugt - skal være afprøvet på et laboratorium for at se, om den lever op til grænseværdierne for blandt andet partikelforurening. Overholder brændeovnen grænseværdierne, udsteder laboratoriet en prøvningsattest, som skorstensfejeren skal underskrive, når han godkender installationen.

Når du køber en brændeovn eller lignende, skal du sikre dig, at der følger en prøvningsattest med som dokumenterer, at bygningsreglementets krav er opfyldt.

Du skal opbevare prøvningsattesten, så længe brændeovnen er tilsluttet, og ved eventuelt videresalg skal attesten følge med.

Røggener

Hvis omgivelserne generes af røg fra din skorsten, kan kommunen kræve den ændret, så generne ophører. Kommunen kan nedlægge fyringsforbud ved gentagne overtrædelser.

Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Når installationen er færdig og synet af skorstensfejermesteren, skal du meddele det til BBR. Afmelding skal også ske til BBR og til skorstensfejeren.

  • Fritstående skorsten kræver altid tilladelse.
  • Lokalplanerne kan regulere bestemmelserne om skorsten.

Hvis du vil vide mere

Det er lovpligtigt at få tilset og renset sin skorsten og ildsted af en autoriseret skorstensfejermester. Normalt sker dette en gang årligt.

Skorstensfejeren skal både rense skorstenen og udføre brandpræventivt tilsyn med skorsten og tilsluttede enheder.

Tilmelding og afmelding skal ske hos skorstensfejeren.

Gebyr for skorstensfejning. Vi følger Kommunernes Landsforenings gebyrer. Se gebyrerne her.

Gebyr for skorstensfejning opkræves på bidragsbilletten.

Nye ildsteder eller skorstene

Ved opsætning af nye ildsteder eller skorstene skal installationen godkendes af skorstensfejemesteren inden den tages i brug.

Skorstene og ildsteder skal altid overholde kravene i bygningsreglementet. Det kan derfor være en god ide at tage kontakt til skorstensfejermesteren inden der købes ny brændeovn eller lign.

Hvis du får et ildsted skal du meddele det til kommunen, idet denne oplysning skal fremgå af din BBR-ejermeddelelse.

Ved opsætning af skorstene eller ildsteder i etageejendomme eller andre bygninger omfattet af Bygningsreglement 1995 skal der søges godkendelse hos bygningsmyndigheden inden installationen.

Egedal Kommune har aftale med to skorstensfejere:

Ledøje-Smørum

Jørn Ystrøm
4828 0331 - jy@skorstensfejeren.dk​

Stenløse og Ølstykke

Christian Bast
4717 0008 - bast@Skorstensfejeren.dk

Fire råd om korrekt fyring i brændeovn

Miljøstyrelsen giver fire enkle råd om korrekt fyring:

  • Brug rent og tørt træ
  • Sørg for rigeligt luft
  • Fyr lidt ad gangen
  • Gå ud og tjek - røgen skal være næsten usynlig

Skyd genvej til

Enfamiliehus og sommerhus

Byggetilladelse, nybyggeri, tilbygning, ombygning, renovering, BBR

Etagebolig og lejlighed

Byggetilladelse, BBR, byggesagsarkiv, ombygning

Erhvervsbyggeri

Byggetilladelse, tilbygning, ombygning

Kontakt

Byggesag

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier