Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Egedal Kommune vedtager områdeplan for fremtidens afløbssystem

Egedal Kommune vedtager områdeplan for fremtidens afløbssystem

Byrådet i Egedal Kommune har på byrådsmødet den 31. januar 2024 vedtaget en områdeplan for fremtidens afløbssystem i kommunen. Områdeplanen skal sikre, at afløbssystemerne i Egedal Kommune er klar til fremtidens øgede regnmængder og tager hensyn til miljøet.

Vand er både en vigtig ressource og en potentiel udfordring

Som følge af klimaforandringer bliver det i de kommende år en endnu større opgave at aflede regnvand i områder, der ligger tæt på hav, fjorde, søer og vandløb.

Også i Egedal Kommune er der behov for at sikre, at kloaksystemet kan aflede fremtidens regnmængder. Samtidig skal biodiversiteten i vandløbene forbedres. Formålet med områdeplanen er at forene disse hensyn og sikre en overordnet planlægning, så opgaverne løses i den rigtige rækkefølge.

Områdeplanen inddeler kommunen i 17 delområder

Opgaverne prioriteres på baggrund af hensyn til vandmiljøet, behovet for vedligehold af det nuværende afløbssystem og mængden af regnvand som afløbssystemet skal kunne håndtere. Byrådet skal beslutte processen for de enkelte delområdeplaner i løbet af foråret 2024.

De to første delområdeplaner, der foreslås igangsat, er omkring Ganløse og Stenløse, da behovet er størst her. Egedal Kommune og Novafos har længe arbejdet på at forbedre vandmiljøet i Stenløse Å og forhindre de mange uforsinkede udløb til åen. Den kommende delområdeplan lægger op til at undersøge løsninger i oplandet i stedet for at flytte åen eller grave ledninger ned under åen.

Egedal Kommune forventer, at byrådet skal tage stilling til delområdeplanen for oplandet til Stenløse Å i løbet af 2025 med konkrete anbefalinger til indretning af kloaksystemet. Derefter skal der udarbejdes en plan for rækkefølgen af de enkelte projekter i delområdet, og projekterne skal planlægges i detaljer. Området er stort, og arbejdet med at skabe plads til regnvandet i området vil blive udført i etaper. Der går derfor flere år, før selve gravearbejdet går i gang. I Ganløse forventes delområdeplanen godkendt i 2026/2027.

Tidlig inddragelse af borgerne

Allerede nu står det klart, at borgerne skal inddrages i arbejdet. Borgerne har et stort lokalkendskab og viden om hverdagsnære forhold. Det kan være med til at styrke projektudviklingen inden for projektets rammer.  En tidlig og gennemsigtig proces skal sikre, at borgerne kan følge med i arbejdet, kender baggrunden for de løsninger, der gennemføres, og at de får mulighed for at bidrage med deres viden på det rigtige tidspunkt i projektet.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Telefonisk træffetid

Dette område kan kontaktes gennem kommunens hovednummer 7259 6000. 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier