Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Kultur, fritid og idræt Mål og ambitioner Handleplan for Idræts-, Kultur- og Fritidsområdet

Handleplan for Idræts-, Kultur- og Fritidsområdet

En ny fælles handleplan for idræts-, kultur- og fritidsområdet blev godkendt af Egedal Byråd den 29. juni 2022. Handleplanen er blevet til på baggrund af to dialogmøder med det lokale foreningsliv afholdt i februar og april i 2022.

Borgmester Vicky Holst Rasmussen og formand for Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup inviterede i foråret 2022 alle foreninger i Egedal Kommune til en dialog om et styrket samarbejde, fordi Egedal lå lavt ranggeret i Danmarks Idrætsforbunds (DIF) seneste analyse af kommunernes prioriteringer på det idrætspolitiske område. Formålet med dialogen var, at udarbejde en handleplan for styrket samarbejde på idræts-, kultur- og fritidsområdet formuleret af foreningerne og kommunen i fællesskab.

Handleplanen står på skuldrene af den udviklingsplan for idræts- kultur- og fritidsfaciliteter, som det tidligere byråd godkendte i februar 2021. Handleplanen er en mere konkret og praktisk plan, der sætter rammerne for de kommende års arbejde. Arbejdet med handleplanen er godt i gang. Der er implementeret et nyt bookingsystem og en dialogmodel forud for prioritering af anlægsmidler samt nedsat et nyt Folkeoplysningsudvalg med bred repræsentation.

Derudover er den daglige kommunikation med medarbejderne på anlæggene og på rådhuset i fokus.

Handleplanen løber frem til 2024 og du vil på denne side løbende kunne følge med i status på nye igangsatte aktiviteter. Derudover vil borgere og frivillige mindst en gang årligt få en mere overordnet status på fremdriften i handleplanens mange aktiviteter. Det sker blandt via årlige foreningsmøder, som også er et af handleplanens indsatsområder.

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier