Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Trafik og veje Trafikomlægninger Trafikomlægning på Kirkebakken

Trafikomlægning på Kirkebakken

I Egedal Kommune er arbejdet med fjernvarmeudrulningen godt i gang. Kommunens varmeplan lægger op til at få så stor en andel af kommunens borgere på fjernvarmenettet som muligt, og vi er i god dialog med Egedal Fjernvarme og Vestforbrænding om at få det til at ske i Egedal Kommune. 

Medio marts 2024 påbegyndes et større arbejde i kommunen med at udvide fjernvarmenettet, i første omgang i Veksø. Det er Vestforbrænding, der står for det overordnede projekt. Egedal Kommune står for at give gravetilladelser i Veksø. 

Vestforbrændings arbejde i Egedal Kommune forventes at påvirke trafikken fra medio marts til oktober, i første omgang dog kun i Veksø fra medio marts til ultimo juni 2024. Kommunen vil have fokus på, hvordan generne bliver mindst mulige, og at entreprenørerne gør veje og fortove pæne igen, efter arbejdet er afsluttet. 

Midlertidig spærring af Hovevej og natarbejde

I forbindelse med fjernvarmearbejdet på Kirkebakken, skal  Hovevej i Veksø krydses. For at kunne grave på tværs af Hovevej, bliver vejen lukket for gennemkørsel. Der vil være lukket for gennemkørsel om aften/natten, for at skåne den daglige trafik.

Praktisk betyder det:

  • Periode for natarbejdet, 27 maj – 5 juni. Der bliver ikke arbejdet i weekenden
  • Afspærringen bliver opsat kl. 19:00
  • Afspærringen bliver nedtaget kl. 03:00
  • Der vil være støj i perioden. Men der bliver gjort alt for, at det mest støjende arbejde foregår i aftentimerne
Hvis arbejdet giver anledning til spørgsmål kan I ringe til arbejdets formand på telefon, 20 19 97 50.


Borgermøde i Veksø

Veksø Bylaug og Egedal Kommune inviterede i marts til orientering for Veksøs borgere om den kommende udrulning af fjernvarme, hvor borgerne kunne få svar på spørgsmål om det konkrete vejarbejde, hvornår der kommer fjernvarme og det, som fylder for jer. Entreprenørerne, som laver arbejdet, og Egedal Fjernvarme, som tilslutter de enkelte ejendomme, var også til stede. 

 

Læs mere

Du kan læse mere om fjernvarme i Egedal Kommune her: Varme og energibesparelser

Det er Vestforbrænding, der står for det overordende projekt. Du kan læse mere om Vestforbrændings arbejde med at udvide fjernvarme i Egedal Kommune her:

Fjernvarme i Egedal Kommune - Vestforbrænding

 

Når transmissionsledningen er færdig, kan Egedal Fjernvarmes forsyningsområde kobles til Vestforbrændings fjernvarmenet. 

Læs mere om Egedal Fjernvarme her: Egedal Fjernvarme

Hvis du vil undgå at blive ramt af trafikomlægningerne, kan du med fordel benytte dig af Egedal Kommunes mange muligheder for offentlig transport.

S-toget kører hvert 10. minut hele dagen og er derfor et glimrende alternativ til bilen – ofte en hurtigere og nemmere løsning. 

Tag et pendlertjek og find den bedste løsning for dig: Pendlertjek hos DSB

Læs mere om den kollektive trafik i Egedal Kommune her: Kollektiv trafik

Vestforbrænding er projektejer og står for gravearbejdet. Hvis du har spørgsmål til det overordnede projekt, kan du kontakte Vestforbrænding på tlf. 4485 7000 eller på mail: vestfor@vestfor.dk

Vejdirektoratet ejer og administrerer Frederikssundsvej. Har du spørgsmål vedrørende arbejdet på Frederikssundsvej, skal du derfor have fat i Vejdirektoratet på tlf. 7244 3333

Egedal Kommune er vejmyndighed på kommuneveje og har givet tilladelse til arbejdet på Kirkebakken. Du kan ringe til kommunen på tlf. 7259 9800 eller skrive til vej@egekom.dk, hvis du har spørgsmål til arbejdet på Kirkebakken.

Første etape sker på Kirkebakken mellem Veksø Bygade og Hovevej fra medio marts til ultimo juni 2024.

Trafikinfo.dk kan du se en oversigt over Vejdirektoratets vejarbejder i hele landet. 

Her kan du også tilmelde dig en mailservice og få besked om vejarbejde på konkrete strækninger. På den måde kan du holde dig opdateret om arbejdet på Frederikssundsvej.

Hvis du har spørgsmål til kortet, skal du tage fat i Vejdirektoratet.

Som led i at udbrede fjernvarme og udfase naturgassen, er Vestforbrænding i gang med at etablere en transmissionsledning. Ledningen går gennem Egedal Kommune og kommer til at påvirke trafikken på Frederikssundsvej.

Udover Frederikssundsvej skal Vestforbrænding også grave ved Kirkebakken, så Egedal Fjernvarme kan forsyne borgene i Veksø med fjernvarme.

Kontakt

Vejgruppen

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
vejgruppen@egekom.dk

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier