Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Trafik og veje Trafikomlægninger Trafikomlægning på Frederikssundsvej

Trafikomlægning på Frederikssundsvej

Vestforbrænding graver på Frederikssundsvej for at udvide fjernvarmenettet

Gravearbejdet betyder, at der fra midten af juni 2024 til maj 2025 lukkes ét spor i den indadgående retning fra Stenløse ind til Måløv på Frederikssundvej.

Lukningen vil ske uden for myldretiden og arbejdet vil derfor ikke medføre forsinkelser i trafikken ud over hvad vi allerede kender til fra hverdagens trafik.


Trafikregulering og gravearbejde

Gravearbejdet startes op i midten af juni måned. Der vil primært ske arbejde på cykelstien på Frederikssundsvejens sydlige side, dvs. i køreretningen fra Stenløse til Måløv.

Mens arbejdet udføres, vil der blive lukket ét kørespor i retning fra Stenløse til Måløv på Frederikssundsvej uden for myldretiden. Det skyldes, at sporet skal bruges som arbejdsareal for vores medarbejdere som skal udføre arbejdet.

Alle fire vejbaner holdes åbne frem til kl. 09.00, sådan at der ikke sker ændringer i den normale færdsel i begge retninger i myldretiden.

Mellem kl. 9.00 og 18.00 vil ét spor være spærret i østgående retning (fra Stenløse mod Måløv). Trafikken fra Måløv til Stenløse vil ikke blive påvirket.

Hastigheden på den berørte strækning sænkes til 50 km/t (normalt 80 km/t).


Omkørsel for cyklister

Cyklister i retningen fra Stenløse til Måløv henvises via skiltning til modsatte side, hvor cykelstien bliver dobbeltrettet i hele anlægsperioden. Den dobbeltrettede cykelsti går fra Krogholmvej/Dam Agre til Humlebakken/Kirkebakken. Cyklister henvises alternativt til supercykelstien langs S-banen. 


Tidsplan

I løbet af den 10.-14. juni sættes der skiltning op på Frederikssundsvej, som oplyser om de kommende gravearbejder.

Fra den 17.-21. juni opsættes der afspærring langs vejen.

Fra den 24. juni til 5. juli bliver der leveret 3 km rør, og svejsning af rørene startes op.

Fra den 8. juli og frem til 1. kvartal 2025 udføres gravearbejdet.

Når arbejdet er færdigt, sørges der for, at vej og cykelsti efterlades i lige så god stand som før.Læs mere

Du kan læse mere om fjernvarme i Egedal Kommune her: Varme og energibesparelser

Det er Vestforbrænding, der står for det overordende projekt. Du kan læse mere om Vestforbrændings arbejde med at udvide fjernvarme i Egedal Kommune her:

Fjernvarme i Egedal Kommune - Vestforbrænding

Når transmissionsledningen er færdig, kan Egedal Fjernvarmes forsyningsområde kobles til Vestforbrændings fjernvarmenet. 

Læs mere om Egedal Fjernvarme her: Egedal Fjernvarme

Hvis du vil undgå at blive ramt af trafikomlægningerne, kan du med fordel benytte dig af Egedal Kommunes mange muligheder for offentlig transport.

S-toget kører hvert 10. minut hele dagen og er derfor et glimrende alternativ til bilen – ofte en hurtigere og nemmere løsning. 

Tag et pendlertjek og find den bedste løsning for dig: Pendlertjek hos DSB

Læs mere om den kollektive trafik i Egedal Kommune her: Kollektiv trafik

Vestforbrænding er projektejer og står for gravearbejdet. Hvis du har spørgsmål til det overordnede projekt, kan du kontakte Vestforbrænding på tlf. 4485 7000 eller på mail: vestfor@vestfor.dk

Vejdirektoratet ejer og administrerer Frederikssundsvej. Har du spørgsmål vedrørende arbejdet på Frederikssundsvej, skal du derfor have fat i Vejdirektoratet på tlf. 7244 3333

Egedal Kommune er vejmyndighed på kommuneveje. Du kan ringe til kommunen på tlf. 7259 9800 eller skrive til vej@egekom.dk, hvis du har spørgsmål til gravearbejde på kommnueveje.

I løbet af den 10.-14. juni sættes der skiltning op på Frederikssundsvej, som oplyser om de kommende gravearbejder.

Fra den 17.-21. juni opsættes der afspærring langs vejen.

Fra den 24. juni til 5. juli bliver der leveret 3 km rør, og svejsning af rørene startes op.

Fra den 8. juli og frem til 1. kvartal 2025 udføres gravearbejdet.

Når arbejdet er færdigt, sørges der for, at vej og cykelsti efterlades i lige så god stand som før.


På Trafikinfo.dk kan du se en oversigt over Vejdirektoratets vejarbejder i hele landet. 

Her kan du også tilmelde dig en mailservice og få besked om vejarbejde på konkrete strækninger. På den måde kan du holde dig opdateret om arbejdet på Frederikssundsvej.

Hvis du har spørgsmål til kortet, skal du tage fat i Vejdirektoratet.

Som led i at udbrede fjernvarme og udfase naturgassen, er Vestforbrænding i gang med at etablere en transmissionsledning. Ledningen går gennem Egedal Kommune og kommer til at påvirke trafikken på Frederikssundsvej.

Udover Frederikssundsvej skal Vestforbrænding også grave ved Kirkebakken, så Egedal Fjernvarme kan forsyne borgene i Veksø med fjernvarme.

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier