Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Kultur, fritid og idræt Frivillige og foreninger Frivilligt socialt arbejde Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Er I en forening, organisation eller gruppe, der laver sociale og sundhedsfremmende aktiviteter for udsatte og sårbare borgere, kan I søge om støtte til jeres indsats.

For at styrke det frivillige sociale arbejde i Egedal Kommune, bevilliges der årligt § 18-midler til sociale og sundhedsfremmende aktiviteter, hvor den frivillige indsats er afgørende for deres udførelse.

Aktiviteterne skal være målrettet borgere, der har et nedsat funktionsniveau, oplever særlige vanskeligheder i deres liv eller vurderes at tilhøre en socialt udsat samfundsgruppe. Midlerne bevilliges efter § 18 i Lov om Social Service og kaldes § 18 Midler.

Ny ramme for tildeling af § 18-midler - gældende 1. januar 2024

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i april 2023 en ny ramme for tildeling af § 18-midler gældende for ansøgninger for 2024 og frem.

For at ansøge om § 18-midler i Egedal Kommune skal man som forening have et CVR-nummer. Der er ansøgningsfrist for § 18-midler den 1. november for det kommende år. 

Ansøgningerne vil blive politisk behandlet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i januar, og foreningerne modtager afgørelsen via Digital Post umiddelbart efter udvalgsmødet. Eventuelle midler vil være tilgængelig ultimo januar.

Der ansøges via et elektronisk ansøgningsskema, som er tilgængeligt på kommunens hjemmeside en måned før ansøgningsfristen. Ansøgningsprocessen er følgende:

 • Nedenstående budgetskabelon gemmes på egen pc
 • Estimeret budget med budgetposter for hver aktivitet udfyldes (se evt. eksempel på udfyldt budget nedenfor)
 • Ansøgningsskema formuleres - OBS! Hver enkel aktivitet beskrivelse for sig - følg vejledning i ansøgningsskemaet
 • Budgetskema vedhæftes ansøgningsskemaet
 • Send ansøgningsskema.

Målgruppe for den frivillige indsats

Overordnet er målgruppen for indsatser og projekter støttet af § 18-midler, borgere som fysisk og/eller psykisk har en begrænset mestringsevne, og hvor deres livssituation kan forhindre dem i at deltage i hverdagslivet på almindelige vilkår. Dette inkluderer f.eks.:

 • Vanskeligt stillede børn og unge samt deres familier
 • Kronisk syge
 • Fysisk handicappede
 • Psykisk sårbare
 • Flygtninge og indvandrere
 • Andre udsatte og marginaliserede grupper, fx misbrugere.

Aktiviteter målrettet den sårbare og socialt udsatte borger

Nedenstående er eksempler på aktiviteter, som frivilligt sociale foreninger kan søge § 18-midler til:

 • Besøgs- og telefontjenester
 • Ledsagerordninger på frivillig basis
 • Aktiviteter der fremmer en sund livsstil og god trivsel
 • Selvhjælpsgrupper
 • Sociale caféer f.eks. på krisecentre, væresteder eller patientforeninger
 • Aktiviteter der giver oplevelser til udsatte børn og unge

Infomøde

Der afholdes infomøde i oktober måned på Egedal Rådhus forud for en kommende ansøgningsrunde, hvor I kan få mere information om §18-puljen og mere viden om ansøgningsprocessen mm. Der er ikke tilmelding, alle interesserede er velkomne.

Har I spørgsmål

Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte Sundhed og Omsorg på paragraf18@egekom.dk

Dokumenter

Kontakt

Sundhed og omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier