Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Byggeri Jordforurening og jordflytning Områdeklassificering - lettere forurenede grunde

Områdeklassificering - lettere forurenede grunde

Områdeklassifikation er en generel klassifikation af grunde i byzone, som betyder, at der er mistanke om, at jorden kan være lettere forurenet. Med områdeklassificeringen er store områder klassificeret, primært fordi de ligger i byzone.

Hvis din matrikel ligger inden for den såkaldte områdeklassificering betyder det, at kommunen har vurderet, at jorden i det område, hvor du bor, kan være lettere forurenet. Det betyder blandt andet, at du er omfattet af regler for jordflytning. Få gode råd til at leve på en lettere forurenet grund med pjecen En hverdag med jord.

Se her, om din grund er områdeklassificeret: Link til Egedalskortet,

Det betyder områdeklassificeringen for dig

Al jord inden for områdeklassificerede arealer betragtes som lettere forurenet. Bor du på et områdeklassificeret areal, betyder det at:

  • Myndighederne administrerer jorden på din matrikel, som om den er lettere forurenet
  • Skal du flytte jord væk fra matriklen, skal du anmelde jordflytning til kommunen
  • Du kan vælge at følge gode råd vedr. at bo og opholde dig på en lettere forurenet ejendom.

Hvad er et områdeklassificeret areal?

Områdeklassificerede områder er større, sammenhængende arealer, hvori myndighederne - pr. definition - betragter og administrerer jorden som lettere forurenet. Områdeklassificeringen er baseret på et erfaringsmæssigt skøn over sammenhæng mellem et områdes historik og forurening af jord. Kommunen har ikke kendskab til den faktiske forureningsgrad på de enkelte matrikler indenfor områdeklassificeringen.

Det betyder, at selvom din ejendom ligger indenfor et områdeklassificeret areal,  er din grund ikke nødvendigvis lettere forurenet. Omvendt kan du heller ikke være sikker på, at din grund er uforurenet, fordi den ligger udenfor områdeklassificeringen.

Områdeklassificeringen er i Egedal Kommune fastlagt ved "Regulativ for anmeldepligtige jordflytninger og områdeklassificering". I regulativet kan du læse mere om baggrunden for klassificeringerne af de enkelte delområder i kommunen.

Formålet med områdeklassificeringen

Der er tre hovedformål med områdeklassificeringen:

  • At undgå at lettere forurenet jord spredes på uforurenede arealer
  • At udpege områder, så myndighederne får mulighed for at målrette generel rådgivning om at bo og opholde sig på lettere jord
  • At lette arbejdet med flytning af overskudjord fra byggearbejder i byområderne/områdeklassificerede arealer

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Telefonisk træffetid

Dette område kan kontaktes gennem kommunens hovednummer 7259 6000. 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier