Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Byggeri Jordforurening og jordflytning Jordflytning

Jordflytning

Skal du flytte mere end 1 kubikmeter overskudjord bort fra din ejendom, kan du være omfattet af de regler, der findes for jordflytning.

Flytningen af overskudsjord fra et byggeprojekt eller andet kan være omfattet af de regler, der findes for jordflytning. Reglerne omfatter anmeldelse af jordflytningen og dokumentation for jordens forureningsgrad.

Hvornår skal du anmelde din jordflytning?

Du skal anmelde din jordflytning, hvis:

 • Jorden er opgravet på en ejendom, der er områdeklassificeret
 • Jorden er forurenet
 • Jord er opgravet på kortlagt ejendom
 • Jorden er opgravet på offentlig vej
 • Jorden flyttes bort fra et godkendt modtageanlæg

Er din jordmængde mindre en 1 m3, og er jorden uforurenet kan du køre jorden på genbrugsstationen uden anmeldelse.

Er der tale om større jordmængder, skal jorden bortskaffes på anden vis. Kontakt evt. en godkendt jordmodtager, en vognmand eller en entreprenør.

Du kan tjekke om jorden er fra områdeklassificeret areal eller forureningskortlagt på Egedalkortet

Hvem skal anmelde din jordflytning

Er du en af de personer, der står på nedenstående liste, skal du som minimum sikre dig, at din jordflytning er anmeldt

 • Grundejer af ejendommen, hvor jorden er opgravet
 • Bruger af ejendommen, hvor jorden er opgravet
 • Bygherre for projektet, der giver anledning til jordflytningen
 • Den som er ansvarlig for jordlytningen (herunder entreprenør) 

Sådan skal du anmelde din jordflytning

Du kan anmelde din jordflytning online via Jordweb.  

Dokumentation af jordens forureningsgrad

Jordens forureningsgrad fastlægges ved jordprøver. Forurenet jord skal analyseres på baggrund af de aktiviteter, der har ført til forureningen. For områdeklassificerede arealer skal der som minimum analyseres for totalkulbrinter og PAH’er, herunder benz(a)pyren, cadmium, kobber, bly og zink.

Antallet af nødvendige jordprøver til fastlæggelse af forureningsgraden varierer

 • Ren jord skal dokumenteres med en prøve pr 30 tons jord
 • Jord fra kortlagte ejendomme karakteriseres med en prøve pr 30 tons jord
 • Forurenet jord fra områdeklassificerede arealer eller fra offentlig vej karakteriseres med en prøve pr. 120 tons jord

Brug af vejareal til midlertidig opbevaring af jord

Har du brug for midlertidigt at placere jord, byggematerialer eller container med mere på offentlig vejareal, skal du ansøge kommune om brug af vejareal. Læs mere her.

Gebyr på jordflytninger

Pr. 15. november 2022 opkræves der gebyr på jordflytninger jf. affaldsaktørbekendtgørelsens § 18, stk. 5.

Opstartsgebyr:

Taksten inkluderer modtagelse af anmeldelse, gennemgang af oplysninger og behandling af anmeldelsen op til en halv times sagsbehandling

455.50 kr.

Tillægsgebyr pr. påbegyndt 15 minutters sagsbehandling:

Ved sager over en halv times sagsbehandling opkræves et tillægsgebyr pr. påbegyndt 15 minutters sagsbehandling.

179.25 kr.

 

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier