Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Bolig Spildevand og kloak Søg om tilladelse vedr. tag- og overfladevand

Søg om tilladelse vedr. tag- og overfladevand

Ønsker du at nedsive eller genanvende dit regnvand skal du søge om tilladelse hos kommunen. Der skal også søges om tilladelse, hvis du ønsker at etablere et privat spildevandsanlæg eller foretage væsentlige ændringer på et eksisterende anlæg.

Når det regner, skal det vand, der falder på tage og vandtætte overflader (befæstede arealer), bortledes. Dette sker bl.a. via kloakkerne.

Ved kraftig regn hænder det, at kloakkerne overbelastes, og løber over. Overbelastning af kloakkerne kan medføre oversvømmelser og tilbageløb i huse, hvor det typisk vil være kældre, som der trænger vand ind i.

Du kan være med til at mindske presset på kloakkerne under kraftig regn ved at lede regnvand udenom kloakkerne. Der findes forskellige måder, at håndtere vandet på. Fælles for disse metoder er, at de typisk er omfattet lovgivningen om husspildevand. Derfor kræver det som oftest en tilladelse fra kommunen, at etablere foranstaltninger til håndtering af regnvandet på egen grund. Skal du søge om tilladelse til etablering af et anlæg, skal du bruge kommunens ansøgningsskemaer, samt medsende andre oplysninger, som du kan finde nedenfor. Du kan også ansøge om tilladelser på Byg og Miljø.

I Egedal er det blevet politisk besluttet, at der kun skal ansøges om tilladelse til håndtering af regnvand, hvis det drejer sig om mere end 150 m2 befæstet areal. Drejer det sig om et befæstet areal på under 150 m2, Skal der blot fremsendes en færdigmelding samt situationsplan for anlæggets placering til spildevand@egekom.dk.   

Hvad skal der fremsendes når der søges om tilladelse til lokal håndtering af tag- og overfladevand?

De krav Egedal Kommune stiller i forbindelse med tilladelse til nedsivning af regnvand følger rørcenteranvisning, som du kan læse nedenfor:

Der kan forekomme store jordtypevariationer i de øverste jordlag rundt omkring i kommunen. For at dit kommende anlæg til håndtering af tag- og overfladevand bliver dimensioneret korrekt, er det vigtigt at kende jordens evne til at optage og nedsive vand på netop det sted, hvor du påtænker at etablere et regnbed eller en faskine. du kan få et firma til at foretage en geoteknisk undersøgelse af jordbundsforholdene, men du kan også selv undersøge nedsivningsevnen ved at foretage en simpel nedsivningstest, der hvor du gerne vil have etableret regnbed. Se hvordan du gør nedenfor:

Ønsker du at etablere et regnbed en faskine eller lignende, kan du anvende Spildevandskomiteens dimensioneringsberegner (regneark), eller du kan bruge online-værktøjet LAR-beregner som begge kan findes nedenfor:

I Egedal kommune skal alle nedsivningsanlæg (faskiner, regnbede, grøfter mm.) dimensioneres til at kunne håndtere en 10års regnhændelse (en regn der statistisk set kun forekommer hvert. 10. år) med en klimafaktor på 1,1.

En grundvandspejling tager nogle dage, da det gravede hul eller pejleboring, skal stå frit inden den præcise afstand kan måles. Dette er fordi grundvandsspejlet ikke nødvendigvis dukker op med det samme, men at det derimod skal have noget tid til at sætte sig.

Grundvandet skal hvis muligt pejles når det står højst, hvilketer mellem januar og april. I Egedal kommune, er besluttet at der i de våde måneder, skal være en afstand på minimum 1 meter fra brunden af anlægget til grundvandsspejlet.

Ønskes det at pejlse i de øvrige måneder, skal der være en afstand minimum 2,5 meter fra bunden af anlægget til grundvandsspejlet. 

En grundvandspejlige kan typisk foretaget af de samme firmaer som udfører geotekniske undersøgelser, men man kan også udfører pejlingen selv. 

 

Det er vigtig at der er lavet forundersøgelser, inden der etableres er nedsivningsanlæg, da disse giver nødvendig viden til dimensionering af anlægget. 

Disse forundersøgelser benyttes også af myndigheden når din ansøgning behandles. 

Afkobling af regnvand og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

I visse tilfælde kan du ved frakobling af regnvand fra spildevandssystemet, opnå tilbagebetaling af hele eller dele af det tilslutningsbidrag, som du har betalt ved tilslutningen af regnvand til offentlig kloak. Læs mere om dette på Novafos hjemmeside.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier