Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Bolig Spildevand og kloak Håndtering af regnvand

Håndtering af regnvand

Ønsker du at nedsive eller genanvende dit regnvand, skal du søge tilladelse hos kommunen.

Når det regner, skal det vand, der falder på tage og vandtætte overflader (befæstede arealer), bortledes. Dette sker bl.a. via kloakkerne.

Ved kraftig regn hænder det, at kloakkerne overbelastes, og løber over. Overbelastning af kloakkerne kan medføre oversvømmelser og tilbageløb i huse, hvor det typisk vil være kældre, som der trænger vand ind i.

Du kan være med til at mindske presset på kloakkerne under kraftig regn ved at lede regnvand udenom kloakkerne. Der findes forskellige måder, at håndtere vandet på. Fælles for disse metoder er, at de typisk er omfattet lovgivningen om husspildevand. Derfor kræver det som oftest en tilladelse fra kommunen, at etablere foranstaltninger til håndtering af regnvandet på egen grund. Skal du søge om tilladelse til etablering af et anlæg, skal du bruge kommunens ansøgningsskemaer, som du kan finde nedenfor:

De krav Egedal Kommune stiller i forbindelse med tilladelse til nedsivning af regnvand følger rørcenteranvisning, som du kan læse nedenfor:

Jordbundsundersøgelser

Der kan forekomme store jordtypevariationer i de øverste jordlag rundt omkring i kommunen. For at dit kommende regnvandsbed eller faskine bliver dimensioneret korrekt, er det vigtigt at kende jordens evne til at optage og nedsive vand på netop det sted, hvor du påtænker at etablere et regnbed eller en faskine. Du kan undersøge nedsivningsevnen ved at foretage en simpel nedsivningstest, der hvor du gerne vil have etableret regnbed. Se hvordan du gør nedenfor:

Ønsker du at etablere et regnbed eller en faskine, kan du anvende Spildevandskomiteens dimensioneringsberegner (regneark) som kan findes nedenfor, eller du kan bruge online-værktøjet LAR-beregner her:

I Egedal kommune skal alle nedsivningsanlæg (faskiner, regnbede, grøfter mm.) dimensioneres til at kunne håndtere en 10års regnhændelse (en regn der statistisk set kun forekommer hvert. 10. år) med en klimafaktor på 1,1.

I Egedal er det blevet politisk besluttet, at der kun skal ansøges om tilladelse til håndtering af regnvand, hvis det drejer sig om mere end 150 m2 befæstet areal.

Afkobling af regnvand og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

I visse tilfælde kan du ved frakobling af regnvand fra spildevandssystemet, opnå tilbagebetaling af hele eller dele af det tilslutningsbidrag, som du har betalt ved tilslutningen af regnvand til offentlig kloak. Læs mere om dette på Novafos hjemmeside.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
spildevand@egekom.dk

Ring til os

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier