Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Bolig Drikkevand og grundvand Egen vandforsyning

Egen vandforsyning

At have sin egen brønd eller boring er ikke uden ansvar. Her kan du læse om drikkevandskvalitet og om, hvilke løsningsmuligheder der findes, hvis drikkevandet i din brønd/boring ikke overholder kvalitetskravene.

Drikkevandskvalitet

Når du har en vandforsyning, som forsyner mere end én husstand, er det vigtigt og dit ansvar, at du lever op til lovkravene og får kontrolleret vandets kvalitet minimum hvert 5. år.

Vandprøven skal udtages, fragtes og analyseres af et godkendt analysefirma. Det er vigtigt, at du husker at give analysefirmaet besked på at indsende resultatet til kommunen. Du kan finde en liste over godkendte analysefirmaer, som servicerer Egedal Kommune nedenfor:

Når du bestiller analysen skal det være en ”forenklet kontrol”. En forenklet kontrol analyserer de vigtigste parametre med betydning for sundheden, herunder vandets udseende og lugt, ledningsevne, arsen, nitrat, pH, E. coli, Kimtal ved 22 grader og coliforme bakterier.

Vandforsyning med dårlig kvalitet

Hvis analyseresultaterne af din vandprøve viser, at vandet har dårlig kvalitet, skal der laves tiltag for at forbedre kvaliteten. Det udspringer naturligvis af, at du som borger i Danmark skal kunne stole på, at uanset hvor du åbner en vandhane for at slukke din tørst, så må det ikke være sundhedsskadeligt.

Eksempler på forbedringer af vandkvaliteten i privat brønd eller boring

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige løsninger der findes, hvis du har dårlig vandkvalitet i din private brønd eller boring:

 • Istandsættelse af dit nuværende indvindingsanlæg

  Helt overordnet bør du sikre dig, at intet kan trænge ned til boringen. Det drejer sig først og fremmest om overfladevand og regnvand, men inkluderer også dyr, smådyr, jord og andre urenheder. Derfor bør brønddækslet være tæt og aflåst, forerøret skal være sikret og forerørsafslutningen helt tæt. Tørbrønden bør være ren og tæt, der må ikke være fugtigt i tørbrønden.

  Vær opmærksom på, at du ikke selv må udføre arbejde, der vedrører forerøret, her skal du kontakte en uddannet brøndborer. Vær også opmærksom på afstanden fra brønd til spildevandsanlæg, et spildevandsanlæg i nærheden kan også være årsagen til en forurening.

 • Tilslutning til det lokale vandværk

  Ønsker du tilslutning til vandværket skal du kontakte nærmeste vandværk direkte. Vandværket kan oplyse dig om pris ved tilslutning og de praktiske foranstaltninger omkring vandtilslutningen. Er du i tvivl om, hvilket vandværk der ligger nærmest dig kan du måske finde hjælp i Egekortet:

  Husk at du ved tilslutning til vandværk skal sløjfe din gamle brønd eller boring. Det skal gøres af et firma med A-bevis.

  Se listen over brøndborefirmaer med A-bevis her: Firmaer med A-bevis

 • Tilslutning til en anden ejendom med egen vandforsyning

  Bor du langt væk fra et alment vandværk og bliver det af samme grund for bekosteligt at tilslutte dig dit lokale vandværk, så kan der måske være mulighed for at få vand fra en nabo.

  Her vil der være tale om en privat aftale og det anbefales, at alle forhold vedrørende tilslutning og forsyning skrives ned.

 • Etablering af en ny vandindvindingsboring

  Vælger du at etablere af en ny boring, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

  Du finder ansøgningsskemaer til kategori A-boring og kategori B-boring her: Etablering af ny boring

  Det anbefales, at du rådfører dig med et brøndborefirma, firmaet skal have et A-bevis.

 • Sandfiltrering af vandet

  Bor du et sted hvor råvandet har et højt indhold af jern, mangan, andre metaller og urenheder, kan disse fjernes ved at lede vandet gennem et sandfilter.

  Det er dog ikke tilladt, at montere avancerede vandbehandlingsanlæg som fx kulfiltre, nitratfiltre og UV-filtre uden forudgående tilladelse.

Kontakt

Grundvand

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
grundvand@egekom.dk

Ring til os

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier