Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Bolig Drikkevand og grundvand Etablering af ny boring

Etablering af ny boring

Har du behov for at etablere en ny boring enten til erhvervsformål eller privat vandindvinding, så skal du søge om tilladelse hertil. Det gælder også etablering af nyt vandindvindingsanlæg eller erstatningsboring på din ejendom. Der findes enkelte undtagelser, som blot kræver en anmeldelse, det gælder primært midlertidige boringer.

Erstatningsboring

En erstatningsboring fungerer som en erstatning for en allerede eksisterende boring som er ude af drift, måske er den brudt sammen eller lignende. For en erstatningsboring gælder, at der skal være tale om en akut situation, fx at din ejendom pludselig står uden vand. Faldende ydelse eller dårlig vandkvalitet betragtes ikke som en akut situation.

En erstatningsboring indenfor 5 m af den eksisterende boring kræver ikke tilladelse, men skal anmeldes før arbejdet påbegyndes. For ejendomme, som ligger indenfor et forsyningsselskabs naturlige forsyningsområde kræves der tilladelse.

Naturlige forsyningsområder

Bor du indenfor en vandforsynings naturlige forsyningsområde, indenfor 100 m af en vandledning, har du sandsynligvis allerede modtaget et forbud mod at etablere en erstatningsboring. Det betyder, at en anmeldelse ikke er tilstrækkelig, men at du skal ansøge om en egentlig tilladelse. I forbindelse med ansøgning skal du udfylde ansøgningsskema til kategori A boring.

Skemaer til ansøgning om og anmeldelse af etablering af ny boring

Nye boringer inddeles i kategori A og B ud fra boringens formål og tidshorisont. Kategori A boringer betragtes som permanente og kræver derfor tilladelse, af samme grund skal der ansøges herom. Kategori B boringer er midlertidige og kræver ikke forudgående tilladelse, men skal anmeldes.

Du finder ansøgningsskemaer til kategori A-boring og kategori B-boring nedenfor:

Se uddybende definitioner af de to kategorier i Bekendtgørelse om udførelse af brønde og boringer på land, §§ 2 og 3, på Retsinformation.dk

En ansøgning om etablering af en ny kategori A-boring skal også VVM-screenes, det betyder at det skal vurderes af kommunens miljøvurderingsgruppe, hvordan den nye boring vil påvirke miljøet.

VVM-screening (Vurdering af Virkninger på Miljøet)

Forud for alle større indgreb i miljøet skal der screenes for eventuelle miljøpåvirkninger. Det gælder også nye kategori A boringer. En VVM-screening vil enten udløse eller ikke udløse behov for en større undersøgelse. Forud for selve VVM-screeningen ligger anmeldelsen af projektet, og den står du for.

Læs mere om VVM her.

Kontakt

Grundvand

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
grundvand@egekom.dk

Åbningstider

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier