Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Børnepasning og skole Børnepasning Privat pasning Privat pasningsordning Privat pasningsordning

Privat pasningsordning

Du kan vælge, at dit barn skal passes ved en privat pasningsordning.

Når du vælger en privat pasningsordning er det vigtigt at vide, hvordan de adskiller sig fra de øvrige pasningstilbud. Blandt andet er private pasningsordninger ikke  underlagt de samme regler i dagtilbudsloven, som øvrige dagtilbud.

Her kan du læse om forskellen.

Vigtig at viden - inden du indgår en pasningsaftalen 

 • En privat pasningsordning skal ikke udarbejde en pædagogisk læreplan.
 • Den private passer, der varetager pasningen, er ikke ansat af kommunen.
 • Du har ikke krav på anden pasning, hvis den private passer er syg.
 • Du har ikke krav på alternativ pasning, når ordningen har lukkedage.
 • Du kan ikke få økonomisk fripladstilskud.
 • Det er ikke muligt at modtage barselsdagpenge sammen med tilskud til privat pasning.
 • Du er ikke lovmæssigt sikret indflydelse via en forældrebestyrelse.
 • Du er ikke omfattet garanti for en ny plads, hvis pasningsordningen lukker/den private passer går på barsel. 
  (Men du garanteret en plads i et kommunalt dagtilbud, inden for 3 måneder fra den dag du skriver dit barn op)

De private pasningsordninger skal arbejde med læringsmiljøer, så indholdet i børnenes hverdag imødekommer de krav, der bliver stillet i almindelige dagtilbud. Egedal Kommune fører tilsyn med, at det sker.

Spørg din private pasningsordning, om der er aftaler, der sikrer, at du kan få pasning til dit barn ved sygdom eller lukkedage i pasningsordningen. 

For yderligere information om de enkelte private pasningstilbud, henviser vi til de private ordningernes egne hjemmesider.

Forældre

Forældre som har bopæl i kommunen, og har børn i alderen fra 26 uger til skolestart kan få tilskud.
Tilskuddet kan ikke gives til forældre, der selv passer deres eget barn.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet overføres månedsvis forud til ansøgers Nem konto.

Forældrene kan indgå en skriftlig pasningsaftale med

 • en enkelt person (f.eks. pasning af/hos bedsteforældre)
 • en privat pasningsordning (f.eks. en selvstændig privat passer, flere private passere der er gået sammen i en privat pasningsordning)

Godkendelse

Egedal Kommune skal godkende den privat passer samt de fysiske rammer, hvor barnet skal passes. 
Kommunens godkendelse af pasningsaftalen er en forudsætning for udbetaling af tilskud.

Forældre skal ansøge tidligst 3 måneder før og senest 1 måned før den første i den måned, hvor barnet skal begynde i en privat pasning. Du ansøger digitalt ved at bruge selvbetjeningsløsningen.

Ordningen skal være godkendt før du kan søge om tilskud. 

Den private passer fastsætter selv sin opsigelsesfrist.

Hvornår kan du få en plads til dit barn

Ved kontraktophør med den private pasningsordning, er forældrene berettiget til pasningsgaranti i et kommunalt dagtilbud, efter de alm. gældende regler for børnepasning. Det betyder, at forældre er garanteret en plads i et kommunalt dagtilbud, inden for 3 måneder fra den dag de skriver deres barn op. 

Ferie

Forældrene står selv for pasning af barnet når den private passer holder ferie.

Sygdom

Det er forældrenes eget ansvar at sørge for pasning af barnet, hvis den private passer er syg.

Egedal Kommune skal føre tilsyn med barnet og med de fysiske rammer, hvor barnet bliver passet. Det er den daglige leder af Dagplejen som udfører dette tilsyn.  

Det er ikke muligt for forældrene at få økonomisk friplads til en privat børnepasningsordning.

Det er muligt at få søskendetilskud hvis I er en familier med mere end et barn i dagtilbud og privat pasning. Søskendetilskuddet er 50 % af de billigste kommunale pladser. 
Søskendetilskuddet i privat pasning er 85 % af halvdelen af taksten for den billigste kommunale plads. 

Søskende tilskud bliver beregnet automatisk, du skal derfor ikke gøre noget for at få dette.

 

Hvis du vil vide mere om lovgrundlaget, kan du læse Dagtilbudsloven §80.

Kommunen er ikke arbejdsgiver. Det er forældrene og private passer, der aftaler løn m.v. for pasningen.

Forældrenes forpligtigelse overfor den privte passer afhænger af hvilken type pasningsordning, der er tale om. Forældrene kan enten være arbejdsgiver for den private passer, eller denne kan være selvstændig erhvervsdrivende. Dette er nærmere beskrevet i retningslinjerne for private pasningsordninger.

Når du vælger at ansætte en privat passer har du selv arbejdsgiveransvaret, det vil sige, at det er dig, som udbetaler løn til din barnepasser.
Du skal også indbetale ATP, arbejdsmarkedsbidrag, feriepenge samt løn under ferie og sygdom.
Du har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring, hvis ansættelsen er over 400 timer årligt.

Kommunens afgørelse om godkendelse af pasningsaftaler og pasningsordninger kan sendes til Ankestyrelsen.

Privat passer i Egedal Kommune

Hvis du vil oprette dig som privat passer i Egedal Kommune, kan du læse hvordan du gør i vores retningslinjer for private pasningsordninger.

Hver måned skal du sende et underskrevet vederlagsskema til Dagtilbud og skole. Du modtager information om hvordan du gøre dette, når du bliver godkendt som privat passer.

Kontakt

Dagtilbud og skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier