Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Børnepasning og skole Børnepasning Skriv dit barn op til pasning Skriv dit barn op

Skriv dit barn op

Det er nemt at skrive dit barn op til en plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave.

 • Skriv dit barn op så tidligt som muligt. Når dit barn er født og har fået CPR-nummer, kan du skrive det op til pasning.
 • Skriv dit barn op inden 3 måneder efter fødslen, så er det dit barns alder, der bestemmer, hvor barnet kommer til at stå på ventelisten.
 • Hvis dit barn er ældre end 3 måneder når du skriver det op, er det opskrivningsdatoen, der bestemmer dit barns plads på ventelisten.

Tilbud om plads: trin for trin

Skriv dit barn op

Benyt Digital Pladsanvisning for at skrive dit barn op til dagpleje, vuggestue eller børnehave. De fleste institutioner er integrerede, og har derfor både vuggestue- og børnehavebørn. Derudover har vi 2 børnehaver og Dagplejen. Du kan vælge, at skrive dit barn op til disse institutioner hvis dit barn er mellem  0 år og skolealderen. 

Skriv dit barn op

Benyt Digital Pladsanvisning for at skrive dit barn op til dagpleje, vuggestue eller børnehave. De fleste institutioner er integrerede, og har derfor både vuggestue- og børnehavebørn. Derudover har vi 2 børnehaver og Dagplejen. Du kan vælge, at skrive dit barn op til disse institutioner hvis dit barn er mellem  0 år og skolealderen. 

Venteliste

 • Når du har skrevet dit barn op til pasning, står det på venteliste til det ønskede pasningstilbud.
 • Følg dit barns plads på ventelisten via den Digitale Pladsanvisning.
 • Hvis der er søskendebørn på ventelisten, kan det betyde at du kommer længere ned på ventelisten.
 • Ønsker du en bestemt dagplejer eller institution, må du vente på, at dit barn står øverst på ventelisten, og der bliver en plads ledig.

Venteliste

 • Når du har skrevet dit barn op til pasning, står det på venteliste til det ønskede pasningstilbud.
 • Følg dit barns plads på ventelisten via den Digitale Pladsanvisning.
 • Hvis der er søskendebørn på ventelisten, kan det betyde at du kommer længere ned på ventelisten.
 • Ønsker du en bestemt dagplejer eller institution, må du vente på, at dit barn står øverst på ventelisten, og der bliver en plads ledig.

Tilbud om plads

 • Vi gør alt, hvad vi kan for, at du senest 2 måneder før ønsket opstartsdato, får besked om, hvilket plads dit barn har fået tilbudt.
 • I områder med stor efterspørgsel og få pladser, kan du dog få et tilbud helt frem til 1 måned før opstart.

Tilbud om plads

 • Vi gør alt, hvad vi kan for, at du senest 2 måneder før ønsket opstartsdato, får besked om, hvilket plads dit barn har fået tilbudt.
 • I områder med stor efterspørgsel og få pladser, kan du dog få et tilbud helt frem til 1 måned før opstart.

Hvis du afslår

 • Vælger du at afslå tilbuddet, skal du skrive i Digital Pladsanvisning, hvis du fortsat vil stå på venteliste til de pladser, du havde ønsket.
 • Et afslag påvirker ikke dit barns anciennitet på ventelisten. Det vil sige, at dit barn får samme plads på ventelisten igen.
 • Et afslag gør, at du ikke længere har en garantidato. Du vil kun få tilbudt en plads, når der bliver en ledig i det ønskede dagtilbud.
 • Du får tilsendt et nyt pasningstilbud.

 

Mulighed for overflytning

Hvis der ikke er plads, i den institution/dagpleje du har ønsket, kan du vælge at acceptere den plads du har fået tilbudt og stå til overflytning til det ønskede dagtilbud.  Når der bliver en ledig plads i din prioriterede ønske, vil du få tilbudt denne plads.

Vi kan ikke oplyse, hvornår der vil være plads. 

 

 

Hvis du afslår

 • Vælger du at afslå tilbuddet, skal du skrive i Digital Pladsanvisning, hvis du fortsat vil stå på venteliste til de pladser, du havde ønsket.
 • Et afslag påvirker ikke dit barns anciennitet på ventelisten. Det vil sige, at dit barn får samme plads på ventelisten igen.
 • Et afslag gør, at du ikke længere har en garantidato. Du vil kun få tilbudt en plads, når der bliver en ledig i det ønskede dagtilbud.
 • Du får tilsendt et nyt pasningstilbud.

 

Mulighed for overflytning

Hvis der ikke er plads, i den institution/dagpleje du har ønsket, kan du vælge at acceptere den plads du har fået tilbudt og stå til overflytning til det ønskede dagtilbud.  Når der bliver en ledig plads i din prioriterede ønske, vil du få tilbudt denne plads.

Vi kan ikke oplyse, hvornår der vil være plads. 

 

 

Hvis du accepterer

 • Accepterer du den plads, dit barn er blevet tilbudt, aftaler du opstart med dagtilbuddet.
 • Du kan stadig vælge at blive stående på venteliste til de andre tilbud, du har prioriteret højere, hvis du ønsker dette skal du give os besked.
 • Har du fået den plads, du ønskede, kan du vælge ikke at blive stående på ventelisten.

Hvis du accepterer

 • Accepterer du den plads, dit barn er blevet tilbudt, aftaler du opstart med dagtilbuddet.
 • Du kan stadig vælge at blive stående på venteliste til de andre tilbud, du har prioriteret højere, hvis du ønsker dette skal du give os besked.
 • Har du fået den plads, du ønskede, kan du vælge ikke at blive stående på ventelisten.

Start i dagtilbud

Dit barn starter i dagpjeje, vuggestue eller børnehave.
Du aftaler selv detaljerne om opstart med dagtilbuddet.

Start i dagtilbud

Dit barn starter i dagpjeje, vuggestue eller børnehave.
Du aftaler selv detaljerne om opstart med dagtilbuddet.

Nyttig viden om visitation

Når du vil skrive dit barn op til en plads i et dagtilbud, bruger du linket på siden til Digital Pladsanvisning.

Du har mulighed for at ønske plads i tre dagtilbud i prioriteret rækkefølge. Du kan vælge mellem kommunale og selvejende dagtilbud og dagpleje.

 

Hvis du vil ændre i hvilke dagtilbud du ønsker at skrive dit barn op til, eller ændre den ønskede startdato, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.
Dit barns ancinitet er den samme. 

 • Pladsanvisningen i Egedal Kommune forsøger at tilbyde plads i de ønskede dagtilbud i prioriteret rækkefølge. Men Egedal Kommune kan ikke med garanti opfylde forældrenes ønsker.

 • Når forældre ønsker plads til to søskende samtidig, prioriterer pladsanvisningen, at børnene får plads i samme dagtilbud.

 • Selvom der er en ledig plads i et ønsket dagtilbud, er det ikke altid den første på ventelisten, der får tilbudt pladsen. Det skyldes, at pladsanvisningen har en række kriterier, udover ancienniteten, der skal tages hensyn til ved fordeling af pladser.
 • Som udgangspunkt vil en ledig plads blive tilbudt det barn, der har den højeste anciennitet på ventelisten og samtidig har et aktuelt behov for en plads i dagtilbud.

 • Derudover skal der tages særligt hensyn til følgende forhold i prioriteret rækkefølge:
  1. Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov, der er henvist af for eksempel speciallæge, PPR eller områdeleder. Dette omfatter også behov i relation til sprogstimulering og integration i det danske samfund.
  2. Søskende til allerede indskrevne børn i samme dagtilbud – dog skal to søskende kunne gå i samme dagtilbud i minimum 3 måneder.
  3. Aldersfordelingen i institutionerne med henblik på at sikre institutionernes mulighed for at tilgodese alle børns behov for pasning, udvikling og leg – og under hensynstagen til institutionernes fysiske rammer.
  4. En overordnet sammenhæng i forhold til kapaciteten i dagtilbud i Egedal Kommune.

Alle børn er sikret en plads i dagtilbud, fra de er 26 uger gamle, og indtil de starter i skole.

Hvis du ønsker en plads i direkte forlængelse af, at barnet er fyldt 26 uger, har kommunalbestyrelsen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde en plads. Du kan derfor være sikre på at få en plads til dit barn, når barnet er 30 uger. Det er dog en forudsætning, at barnet er skrevet op på ventelisten senest 3 måneder efter fødslen.

Pasningsgarantien er opfyldt, når barnet har fået tilbudt en plads i et alderssvarende dagtilbud. Pasningsgarantien gælder en alderssvarende plads i hele kommunen, og ikke en plads i et bestemt dagtilbud.

Ved ansøgning om plads i dagtilbud til dit barn, skal du oplyse en behovsdato. Behovsdatoen er den dato, hvor du har behov for at få dit barn passet. (Indmeldelsesdato vil som udgangspunkt være den 1. eller 16. i måneden.)

Du kan godt ændre behovsdatoen for din opskrivning, dog kan du tidligst få en garantidato 3 måneder fra opskrivningsdatoen.
Pladsanvisningen sørger for at flytte din garantidato, til den senere eller tidligere behovsdato, ud fra dine ønsker.

Garantidatoen er den dato, hvor du kan være sikre på, at dit barn har fået tilbudt en plads. Pladsanvisningen vil så vidt muligt tilbyde plads i et dagtilbud, som I har ønsket.

Når du skriver dit barn op til en plads, får du en garantidato 3 måneder fra opskrivningstidspunktet. Såfremt behovsdatoen er senere end de 3 måneder, vil garantidatoen være den samme som behovsdatoen.

Såfremt du ikke kan få opfyldt et af dine ønsker, vil du få tilbudt en plads i et andet ledigt dagtilbud i Egedal Kommune.
Hvis I vælger at sige nej tak til den tilbudte plads, mister I jeres garantidato, da Egedal Kommune har opfyldt pasningsgarantien ved at tilbyde en plads til garantidatoen.

Nej tak til garantiplads 

Hvis du takker nej til en garantiplads, og fortsat vil vente på en plads i dine prioriterde institution/dagplejere, kan dit barn fortsat blive på ventelisten. 
Du giver besked i Digital Pladsanvisning, når du takker nej til en garantiplads, og at du vil vente på plads.
Når der bliver en ledig plads i en af de ønskede institutioner/dagplejere, og det er din tur på ventelisten, vil du modtage tilbudt om denne plads. 

 

Kontakt

Dagtilbud og skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier