Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Miljø, landbrug og erhvervsaffald Miljøtilsyn Landbrug og dyrehold i Egedal Kommune Det lille husdyrhold (hobbybrug)

Det lille husdyrhold (hobbybrug)

Mindre dyrehold i byerne

I byerne kan du holde op til fire voksne hunde med hvalpe under 18 uger, høns, men ikke heste, får, grise o.l.

Svine-, kvæg-, får-, gede- og hestehold er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder eller områder, der er lokalplanlagt til boligformål.

Hønsehold

Holder du, eller overvejer du at holde fjerkræ og fugle i byzone- og sommerhusområder eller områder, der er lokalplanlagt til boligformål, er der nogle forhold, du som ejer skal være opmærksom på. Læs nærmere om dette i pjæcen Regulativ for fjerkræ og fuglehold i Egedal Kommune

Hvis du oplever støj- eller lugtgener i forbindelse med hønsehold i byzonen, kan du udfylde dette klageskema og indsende det til: landbrug@egekom.dk 

Mindre dyrehold i landzone

Du må holde dyr i landzonen, og behøver ikke at anmelde det til kommunen før etablering, hvis du har så få dyr, at det ikke betragtes som erhvervsmæssigt. Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er på en af følgende:

1) 30 høns og

2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt

3) et dyrehold med enten:

  1. 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
  2. 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
  3. 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
  4. 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
  5. 15 producerede slagtesvin,
  6. 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
  7. 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
  8. forskellige dyretyper sammensat efter punkt a-g, men summen af den procentdel, hver type dyr udgør, når man ser på grupperne a til g, må ikke overstige 100 procent.

Hvis du har forskellige dyr eller andre dyr end de ovenfor nævnte, er det kommunen, der afgør, om dyreholdet er erhvervsmæssigt eller ikke erhvervsmæssigt.

Det lille dyrehold reguleres i henhold til kapitel 4 i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Hvis du har et erhvervsmæssigt dyrehold skal det anmeldes til kommune ved, at udfylde følgende anmeldeskema som sendes til Landbrug@egekom.dk. Læs mere om erhvervsmæssigt dyrehold på vores hjemmesiden Her

Byggetilladelse i forbindelse med det lille dyrehold

Hvis der skal bygges i forbindelse med dyreholdet, kræver det normalt en byggeanmeldelse/-tilladelse og en landzonetilladelse. Send en mail til Landbrug@egekom.dk med oplysninger om dit byggeri, så vil vi hjælpe dig på vej. 

Læs evt mere her Byggeri i landzone

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier