Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Vision og politikker Kultur, fritid og samfund Udviklingsplan for fremtidens idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter

Udviklingsplan for fremtidens idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter

Egedal Kommune ønsker faciliteter, der understøtter aktive liv og fællesskaber – også i fremtiden.

Udviklingsplan for idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter i Egedal Kommune

Byrådet har februar 2021 godkendt en 10 årig udviklingsplan for idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter. Udviklingsplanen er blevet til i tæt dialog med brugerne af kommunens faciliteter til kultur, idræt og fritidsliv.

Udviklingsplanen fokuserer på nuværende brugere såvel som en mulig aktivering af borgere, der i dag anvender faciliteter i mindre grad. Relateret til den videre prioritering og udvikling af de fysiske faciliteter bygger udviklingsplanen på tre principper:

  • Styrkelse af eksisterende idræts- og kulturcentre ved udvikling af mangfoldige magneter med flere aktivitetstyper, øget fællesskab og større lokal sammenhængskraft,
  • Understøttelse af de levende lokalområder med kulturhuse, lokalcentre og lokale mødesteder, der kan understøtte fællesskab og lokalt nærvær, samt
  • Øget fokus på naturen som arena for kultur og fritidsliv med udvikling af trailcentre og udbygning af stier og aktivitetsruter til gavn for alle Egedals borgere.  

Med afsæt i den aktuelle brug af faciliteter og forventningerne til fremtidige behov opridser planen desuden fire fokusområder for den videre udvikling: 

  1. Organisation og drift: Bedre udnyttelsesgrad via optimeret booking og andre driftstiltag, der kan give adgang for flere brugere.
  2. Kommunikation: Inviterende og synlige faciliteter samt lettilgængelige overblik over foreninger og aktiviteter.
  3. Aktivitet: Styrket samarbejdskultur på tværs af brugergrupper, understøttelse af frivillighed samt tiltag, der aktiverer og synliggør mindre anvendte faciliteter såvel som aktiviteter for borgere, der typisk bruger faciliteterne i mindre grad.
  4. Faciliteter: Langsigtet planlægning indarbejdet i byudvikling og kommuneplan såvel som udviklingen af konkrete faciliteter. 

Hensigten er, at de fire fokusområder i samspil sikrer udvikling af faciliteter og den optimale drift og anvendelse af disse.

Implementeringen af udviklingsplanen fortsætter nu i tæt dialog med brugerne og desuden tæt forbundet med implementeringen af Egedals Folkeoplysningspolitik. Implementeringsfokus på anlægssiden i 2021 var arbejdet med de anlægsprojekter, der blev bevilget midler til i Budget 2021.

Følg links ovenfor for at læse udviklingsplanen i sin fulde længde eller i en kortere pixiudgave.

Egedal Kommune arbejder på alle serviceområder med optimal brug af kommunens ejendomme. Principperne herfor er defineret i kommunens Ejendomsstrategi. På kultur og fritidsområdet afledte arbejdet med optimal ejendomsdrift et behov for at se på brugen af idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter i et mere langsigtet og strategisk perspektiv. Kultur- og Erhvervsudvalget besluttede derfor i april 2019 at igangsætte udarbejdelsen af en udviklingsplan for faciliteterne på idræts-, kultur- og fritidsområdet.

 

Keingarts analyse
Forud for udarbejdelsen af udviklingsplanen blev der i samarbejde med en ekstern rådgiver Keingart udarbejdet en indledende analyse af kapacitet, anvendelse af faciliteter, befolkningsudvikling og forventet udvikling i borgernes idræts-, kultur- og fritidsliv. Se Keingarts analyse her.

 

Inddragelse af brugerne i udarbejdelsen af udviklingsplanen
I udarbejdelsen af udviklingsplanen var det væsentligt for det daværende Kultur- og Erhvervsudvalg at involvere brugerne af kommunes faciliteter. Foreningerne og borgere blev derfor inviteret til et forløb med 3 workshops, hvor resultaterne fra analysen blev fremlagt og en række mulige udviklingsscenarier blev drøftet. Se udviklingsscenarier her.

70 lokale foreninger og en række kommunale brugere blandt andet Ung Egedal, Egedal Musik- og Kulturskole deltog i de tre workshops og har bridraget med perspektiver på brugernes aktuelle og fremtidige behov. Desuden har Folkeoplysningsudvalget haft en væsentlig rolle i den endelig udformning af udviklingsplanen.

I analysen fokuseres på bygninger og arealer ejet af Egedal Kommune som anvendes til idræts-, kultur- og fritidsformål. Det vil sige idrætscentre, skolernes gymnastiksale, kulturhuse, spejderhytter og andre klubfaciliteter. Alle de faciliteter, der på analysens tidspunkt var registeret i Egedal Kommunes daværende bookingsystem EGon. Vi taler altså om 9 spejderhytter, 8 kulturhuse og 30 idrætslokationer, og med en godkendt udviklingsplan har vi nu også fået naturen med på landkortet – som en af kommunens attraktive faciliteter til et aktivt fritidsliv.

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier