Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Tilladelse

Tilslutningstilladelse for regnvand til offentlig kloak fra Saxovej 1, 3650 Ølstykke

Klima, natur og miljø Tilbage

Tilbage

Egedal Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af regn- og spildevand til offentlig kloak


Klagevejledning

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 kan kommunens afgørelse i denne sag påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse.
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

På Klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videre sendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Egedal Kommune. Egedal Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk .

Klagefristen på 4 uger forløber fra d. 6.6.24 til 4.7.24. Det vil sige at, klagen skal være modtaget senest d. 4. juli 2024.


Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier