Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Sagsbehandling og klager Sagsbehandling, frist og klagemuligheder Sagsbehandlingstider på voksne med særlige behov

Sagsbehandlingstider på voksne med særlige behov

Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget din ansøgning.

I oversigten finder du tidsfristerne for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i forskellige sager inden for kommunens serviceområder.

Fristen gælder fra den dag, hvor din henvendelse modtages af kommunen.

Vores muligheder for at overholde fristen for svar – det vil sige sagsbehandlingstiden – forudsætter, at den nødvendige dokumentation og lovgivning er til stede så hurtigt som muligt. Det er således en forudsætning for at kunne overholde den udmeldte sagsbehandlingstid, at oplysningen af sagen forløber planmæssigt.

 

Generelle emner

Ansøgning om

Frist

Tid til samtale

Efter aftale ved henvendelse så hurtigt som muligt.

Kvittering for modtagelse af underretning

6 dage (lovbestemt)
Voksne med behov for særlig støtte, herunder voksne med handicap

Ansøgning om

Lovgrundlag

Frist

Afløsning / aflastning til familien

Lov om Social Service § 84 stk. 1 

Op til 10 uger

Socialpædagogisk støtte

Lov om Social Service § 85

Inden for 4 uger

Borgerstyret Personlig Assistance

Lov om Social Service §96

Op til 3-6 måneder

Ledsagerordning

Lov om Social Service § 97

Op til 8 uger

Kontaktperson til døvblinde

Lov om Social Service § 98

Op til 8 uger

Støtte og kontaktpersonsordning

Lov om Social Service § 99

Der er ikke fastsat en frist, men der reageres på henvendelse inden for få dage

Merudgifter 

Lov om Social Service § 100

Sagsbehandlingsfristen for nye ansøgninger er op til 12 uger. Løbende enkeltudgifter behandles inden for 4 uger

Stofmisbrugsbehandling

Lov om Social Service § 101 

Ambulant, dag, og døgnbehandling iværksættes senest 14 dage efter ansøgning er modtaget. Hvis borger vælger et andet tilsvarende tilbud kan fristen på 14 dage fraviges

Specialiseret behandling

Lov om Social Service § 102

Op til 8 uger

Beskyttet beskræftigelse

Lov om Social Service § 103

Op til 8 uger

Aktivitets- og samværstilbud

Lov om Social Service § 104

Op til 8 uger

Midlertidig botilbud

Lov om Social Service § 107

Op til 12 uger

Længerevarende botilbud

Lov om Social Service § 108 Lov om Almene boliger § 105

Op til 12 uger

Alkohol behandling

Sundhedslovens §141 

Ambulant behandling iværksættes senest 14 dage efter henvendelse. Hvis borger vælger et andet tilsvarende tilbud kan fristen på 14 dage fraviges

Krisecenter

Lov om Social Service § 109 

Der er ingen sagsbehandlingsfrist, da krisecentre er selvvisiterende

Herberg

Lov om Social Service § 110

Der er ingen sagsbehandlingsfrist, da herberg er selvvisiterende

STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

 

Fra en sag indstilles til STU visitationsudvalget og der træffes en afgørelse på personkredsen, er fristen op til 8 uger

 

Lovgrundlag

Du kan finde mere om lovgivningsgrundlaget for samtlige love, som sagsbehandlingstiderne henviser til, på https://www.retsinformation.dk/

Kontakt

Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier