Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Sagsbehandling og klager Sagsbehandling, frist og klagemuligheder Generelle sagsbehandlingstider for Egedal Kommune

Generelle sagsbehandlingstider for Egedal Kommune

Kommunalbestyrelsen fastsætter sagsbehandlingstider ud fra hvordan kommunens samlede ressourcer bedst anvendes. På nær enkelte områder med direkte lovkrav, er der ikke givet anvisninger på, hvor lange fristerne må være.

Sagsbehandlingstider


I oversigten finder du tidsfristerne for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i forskellige sager inden for kommunens serviceområder, hvor en borger har bedt om hjælp.

Som hovedregel gælder fristen fra den dag, hvor dit brev eller mail modtages af kommunen.

Fristen for svar - det vil sige sagsbehandlingstiden - forudsætter at den nødvendige dokumentation og lovgivning er til stede. Hvis fristen ikke kan overholdes, gives der skriftlig besked til ansøger om, hvornår der kan forventes en afgørelse.


Generelle sagsbehandlingstider for Egedal Kommune

Ansøgning om Lovgrundlag Frist
Aktindsigt

Offentlighedslovens § 36 og forvaltningslovens § 16

Snarest og inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt (lovkrav)

Indsigtsret Persondataloven § 31 4 uger (lovkrav)
Kvitteringsbreve, herunder vejledning om
rettigheder efter persondataloven
God forvaltningsskik,
Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, Persondataloven § 28 og 28
10 dage (lovkrav,
for så vidt angår
persondataloven)


Sagsbehandlingstider på specifikke områder

På en række lovgivningsområder findes særlige sagsbehandlingstider. Som udgangspunkt kan du dog forvente, at kan du ikke finde informationer om specifik sagsbehandlingstid på dit spørgsmål eller henvendelse, så er de generelle sagsbehandlingstider gældende.


Lovgrundlag

Du kan finde mere om lovgivningsgrundlaget for samtlige love, som sagsbehandlingstiderne henviser til, på retsinformation.dk.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Åbningstider

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier