Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budgettets opgaver

Budgettets opgaver

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet bevilliger Byrådet en række poster på årsbudgettet.

Budgettet bliver dermed administrationsgrundlaget for den kommunale forvaltning i en årrække fremover. Alle økonomiske dispositioner, der falder uden for rammerne af det vedtagne budget, skal forelægges Byrådet.

Det kommunale budget skal løse tre opgaver:

Budgettets finansielle opgave

Budgettet skal både angive kommunens forventede udgifter i budgetåret, og hvordan de samlede udgifter finansieres. Budgettet bliver på den måde udtryk for Byrådets samlede afvejning mellem udgiftsønsker på den ene side og skatteudskrivning samt øvrige indtægter på den anden side.

Budgettets bevillingsmæssige opgave

Bevillingsangivelsen i budgettet er udtryk for den fordeling Byrådet vælger for de økonomiske bevillinger mellem de forskellige kommunale opgaveområder. Dermed angiver budgettet spillerummet, der er overladt til udvalg og administration og arbejdspladser, når de i årets løb skal prioritere på kommunens vegne.

Ifølge den kommunale styrelseslov er bevillingsmyndigheden hos Byrådet. Alle initiativer der er afhængige af bevillinger, skal derfor afventer Byrådets beslutninger.

Budgettets informationsmæssige opgave

Kommunens budget skal være offentligt tilgængeligt, den særlige målgruppe for dette er borgere, erhvervsdrivende og ansatte i kommunen. Budget og budgetforslag skal ligeledes være velegnede redskaber for politikerne i forbindelse med beslutninger angående den økonomiske prioritering.

Således udarbejdes Egedal Kommunes budget:

  • Egedal Kommune skal ifølge den kommunale styrelseslov lave et budget for det kommende år og et overslag på budgettet for de følgende tre år.
  • Økonomiudvalget skal senest den 15. september udarbejde et forslag til Byrådet om kommunens budget for det kommende år.
  • Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og budgetoverslag skal igennem to behandlinger i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.
  • Byrådet vedtager forslaget til årsbudget og overslaget for de tre følgende år ved byrådets anden behandling, som sker senest den 15. oktober.

Kommunen skal også aflægge regnskab efter årets udløb. Ligesom med budgettet skal økonomiudvalget aflægge regnskabet overfor Byrådet. Det skal ske inden den 1. juni i året efter regnskabsåret.

Budgetprocessen

En gennemgang af budgetprocessen for Egedal Kommune

Indledning

I opstartsfasen godkendes den overordnede tidsplan for budgetprocessen

Indledning

I opstartsfasen godkendes den overordnede tidsplan for budgetprocessen

Strategiseminar

Byrådet afholder strategiseminar hvor fagudvalgene drøfter proces og generelle forventinger til budgettet og bl.a. anlægsprogrammet gennemgås

Strategiseminar

Byrådet afholder strategiseminar hvor fagudvalgene drøfter proces og generelle forventinger til budgettet og bl.a. anlægsprogrammet gennemgås

Årets 1. budgetseminar

Byårdet samles hvor de præsenteres for de økonomiske forventinger set i lyset af den indgået økonomiaftale. 

Årets 1. budgetseminar

Byårdet samles hvor de præsenteres for de økonomiske forventinger set i lyset af den indgået økonomiaftale. 

Årets 2. budgetseminar

Byrådet samles efter sommerferien hvor det af administrationen og fagudvalgene udarbejdet budgetmateriale og prioriteringsforslag gennemgås inden materialet kommer i offentlig høring

Årets 2. budgetseminar

Byrådet samles efter sommerferien hvor det af administrationen og fagudvalgene udarbejdet budgetmateriale og prioriteringsforslag gennemgås inden materialet kommer i offentlig høring

Høringsperiode

Efter årets 2. budgetseminar starter høringsperioden for budgettet i starten af efteråret. Her har borgerne mulighed for at stille spørgsmål eller indsende skriftlige kommentarer til de offentliggjorte prioriteringsforslag. Under høringsperioden vil der også være et borgermøde, hvor borgerne kan møde Byrådet fysisk og indgå i den direkte dialog ifm. behandlingen af budgettet.

Høringsperiode

Efter årets 2. budgetseminar starter høringsperioden for budgettet i starten af efteråret. Her har borgerne mulighed for at stille spørgsmål eller indsende skriftlige kommentarer til de offentliggjorte prioriteringsforslag. Under høringsperioden vil der også være et borgermøde, hvor borgerne kan møde Byrådet fysisk og indgå i den direkte dialog ifm. behandlingen af budgettet.

Første Behandling

Efter den offentlige høring af budgettet kommer de politiske forhandlinger mellem partierne med formål om at nå til enighed om et endeligt budget. Forhandlingerne foregår ved et lukket byrådsmøde.

Første Behandling

Efter den offentlige høring af budgettet kommer de politiske forhandlinger mellem partierne med formål om at nå til enighed om et endeligt budget. Forhandlingerne foregår ved et lukket byrådsmøde.

Anden behandling

Her har Byrådet 2. behandling af budgetforslaget som afvikles ved et åbent byrådsmøde. Efter 2. behandlingen bliver det endelige budget vedtaget.

Anden behandling

Her har Byrådet 2. behandling af budgetforslaget som afvikles ved et åbent byrådsmøde. Efter 2. behandlingen bliver det endelige budget vedtaget.

Vedtagelse

Budgettet er vedtaget og gældende for det kommende år samt foreløbige budgetforslag for økonomien de 3 efterfølgende år.

Vedtagelse

Budgettet er vedtaget og gældende for det kommende år samt foreløbige budgetforslag for økonomien de 3 efterfølgende år.

Kontakt

Økonomi

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
okonomi@egekom.dk

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier