Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Kontakt Egedal Kommune Digital kontakt med kommunen Fritagelse fra Digital Post

Fritagelse fra Digital Post

Hvis du ikke ønsker at modtage post fra det offentlige digitalt, kan du blive fritaget for Digital Post. Du vil derefter i stedet modtage din post fra det offentlige i fysiske breve på papir.

Læs mere her

Hvis du ikke kan kommunikere med det offentlige digitalt, har du mulighed for at blive fritaget fra Digital Post. En fritagelse fra Digital Post gælder livet ud. Ændrer du mening, kan du til enhver tid tilmelde dig Digital Post igen. 

Det sker, når du bliver fritaget fra Digital Post

Når du bliver fritaget fra Digital Post, sker der to ting:

 1. Du vil i stedet modtage posten som almindelig papirpost. Når du bliver fritaget, kan du vælge at få eftersendt eventuelt uåbnet Digital Post, som du har modtaget inden for de seneste 6 måneder. Posten vil blive sendt til din folkeregisteradresse som papirpost, medmindre du oplyser en anden adresse.  
 2. Du er automatisk fritaget fra krav om at bruge de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeninger. Offentlige digitale selvbetjeninger bruges fx til at melde flytning eller bestille feriepenge. Du kan stadig vælge at bruge selvbetjeningerne, hvis du ønsker det. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for undtagelse fra digital selvbetjening hos Udbetaling Danmark. Det kan du læse mere om på siden 'Obligatorisk selvbetjening'.
Vær opmærksom på, at fritagelse ikke dækker al Digital Post

Din fritagelse fra Digital Post omfatter ikke:

 • Visse offentlige myndigheder: Nogle offentlige myndigheder må på grund af anden lovgivning gerne sende dig beskeder i Digital Post. Det kan fx være lønsedler fra offentlige arbejdsgiver eller beskeder om SU. Den slags post sendes som udgangspunkt kun digitalt.
 • Post fra virksomheder: Post fra virksomheder - fx din bank eller dit forsikringsselskab - som du modtager i e-Boks eller på mit.dk, vil du fortsat modtage digitalt. Hvis du ikke ønsker at modtage post fra en virksomhed, skal du kontakte e-Boks, mit.dk og/eller den virksomhed, som du har indgået en kundeaftale med, for at finde en anden løsning. 

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

For at blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige, skal du som udgangspunkt møde personligt op hos kommunen.

Hos kommunen vil du:

 • få en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst et af fritagelseskriterierne. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvilke af fritagelseskriterierne, du lever op til.
 • blive bedt om at vise legitimation.
 • få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige. 
Hvis du ikke selv kan møde op hos kommunen

Du kan bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås hos kommunen. Hvis du skal hjælpe en pårørende med at blive fritaget, skal den pårørende underskrive blanketten.

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

Du kan søge om fritagelse på andres vegne ved brug af en fysisk fuldmagts blanket. Du skal møde personlig op med fuldmagten i en kommunal borgerservice, for at ansøgning kan behandles. Den du skal hjælpe med at blive fritaget, skal underskrive blanketten.

Find blanketten her: Fuldmagt til anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere.

Du kan til enhver tid tilmelde dig Digital Post igen. Det gør du ved at møde op hos kommunen. Du kan også selv gøre det via Digital Post:

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID.
 2. Klik på ’Menu’.
 3. Klik på ’Ophæv Fritagelse fra Digital Post’.
 4. Klik på ’Tilmeld mig Digital Post’.
 5. Der åbner et vindue, hvor du skal trykke på knappen ’OK, tilmeld mig’ for at annullere din fritagelse. Du er nu tilmeldt Digital Post. 
 6. Klik på knappen ’Start opsætning’, følg trinene, og husk at bekræfte din e-mailadresse og dit mobilnummer under dine profiloplysninger.

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

Kontakt

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Personlig og telefonisk henvendelse

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier