Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Grøn kommune Vandløb og søer Om vandløb

Om vandløb

Vandløbene i Egedal er opdelt i offentlige og private vandløb. Uafhængigt af opdelingen er Egedal Kommune myndighed for alle vandløb indenfor kommunegrænsen.

Vandløb og åers formål er at bortlede overskudsvand. For at sikre at dette formål kan opretholdes, er der vedtaget en vandløbslov.
Lovens formål er at sikre at vandløb kan benyttes til afledning af vand, herunder navnlig overfladevand, spildevand og drænvand

Her ser du et kort over vandløb i Egedal Kommune

Hvis du vil vide mere

Kommunevandløbene ejes ikke af kommunen, men af de enkelte bredejere - det er blot kommunen, der vedligeholder dem.

Egedal Kommune har i alt 48 kommunevandløb, der er sammenlagt ca. 120 km. Hertil kommer et ukendt antal private vandløb, som både omfatter åbne vandløb, rørlagte vandløb, grøfter, dræn mv. Hverken de kommunale eller de private vandløb må ændres (dvs. uddybes, udrettes, gøres bredere, rørlægges e.l.) uden kommunens tilladelse. Du kan læse de enkelte vandløbsregulativer her på hjemmesiden.

De fleste af kommunevandløbene (og enkelte private vandløb) er målsat af de tidligere amter og disse målsætninger gælder, indtil nye bliver udarbejdet. Målsætningerne viser, hvilken tilstand vandløbene bør have. Det er kommunens ansvar at arbejde for at opfylde disse målsætninger.

Et vandløb består af to skrå sider der kaldes brinker, en strømrende, og en bundbredde som beskriver hvor bred vandløbet er i bunden. 

Derudover skal der ved alle naturlige vandløb være en bræmme på 3 meter, denne måles fra vandløbets øverste kant (kronekant). Indenfor de 3 meter må der ikke fortages:

  • Dyrkning
  • Jordbehandling
  • Plantning
  • Terrænændring (eneste undtagelse er lovligt rørlagte strækninger)

 

Illustration af et vandløbs opbygning.

Illustration af et vandløbs opbygning

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier