Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Grøn kommune Vandløb og søer Kommunens projekter

Kommunens projekter

Nedenfor kan du læse om kommunens vandløbs- og lavbundsprojekter.

Sø og vandløb

Vandløb og åers formål er at bortlede vand. Vandløbsloven sikrer at vandløb kan benyttes til afledning af vand, herunder overfladevand, spildevand og drænvand.
Det er kommunen, der administrerer vandløbsloven for alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn indenfor kommunegrænsen, det er uanset ejerforhold.
På de målsatte vandløb i kommunen udføres frem mod 2027 en række vandløbsprojekter. Projekterne omfatter blandt andet åbning af rørlagte vandløb, genslyngning, udlæg af gydegrus og skjulesten, plantning af træer mv. Det er formålet med projekterne at sikre, at alle målsatte vandløb opnår god økologisk tilstand inden 2027. Du kan se de målsatte vandløb samt de udpegede indsatser ved at følge linket til Miljøgis-kortet her.

Vil du vide mere om projekterne?

For følgende nedenstående projekter er der blevet udført tekniske forundersøgelser af.
Klik på de enkelte vandløb nedenfor, og ved klik på linket under overskriften vil rapporten åbnes. Kommunen arbejder videre med realisering af projekterne.

Forprojekt for opstrøms: Læs rapporten her.

Forprojekt for nedstrøms: Læs rapporten her.

Forprojekt: Forprojekt Grønsø Å.

 

Restaurering af vandløbet skal give mere liv til åen, og nye oplevelser for golfspillere og gående. 

GIF af et lige vandløb, der bliver genslynget, og nu snor sig ind på Smørum Golfklub.

Ved et godt samarbejde mellem Smørum Golfklub og Egedal Kommune, er det blevet muligt at gennemføre restaurering af Grønsø å. Formålet med restaureringen er at skabe bedre levevilkår for fisk og planteliv. Vandløbet er restaureret så dele af åen er genslynget, brinkerne (siderne) er lagt længere ned og bundens mudder skiftet ud med grus. Når brinkerne er lagt ned giver det bedre mulighed for at komme tæt på, og se livet i åen fra hjertestien , som går langs med åen. Vandløbet er blevet mere tilgængeligt og kan for eftertiden skabe ramme for læring om åens liv, for de nærliggende skoler og daginstitutioner. Derudover har arbejdet med vandløbet gjort det muligt at skabe et mere interessant golfspil, da åen slynger sig ind på dele af banen, og giver en ny dimension til spillet.

De 850 elletræer som er plantet på åens brinker, er til glæde for livet i vandløbet. Elletræerne sikrer områder med skygge langs vandløbet, samt træernes rødder kan stå under vand hvor de kan danne gemmesteder for fiskeyngel.

Simone Jensen, Jeppe Dahl Nielsen og Thomas Oest fra Egedal Kommune, har med projektet Grønsø Å, sørget for gode betingelser for at livet i vandløbet kan udvikle sig.

Finansering

Vandløbsprojektet er finanseret af følgende parter:

  • EU's Landistrikpujle
  • Smørum Golfklub
  • Egedal Kommune

Forprojekt: Læs rapporten her.

Projekterne er finansierede af Fødevareministeriet og EU

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur

Se målsætninger og indsatser i vandområdeplanerne 2021-2027

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
vandloeb@egekom.dk

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier