Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Grøn kommune Vandløb og søer Dit projekt

Dit projekt

Vil du restaurere et vandløb, etablere en ny sø eller ændre i en eksisterende sø, skal du søge tilladelse hos kommunen.

Landskab med grøn mark, hvor der er en sø i midten af marken.

Mange søer og vandhuller er forsvundet pga. den intensiverede brug af landskabet. Vandhuller og søer skaber levesteder for en række dyr og planter. Det kan fremme dyre- og plantelivet, hvis der etableres nye vandhuller/søer, eller at eksisterende søer oprenses eller udvides. Den bedste natur opstår, når vandet er rent, og der er åbent vandspejl, så der kan komme lys til bunden af søen. Det er kommunen, der administrerer vandløbsloven for alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn indenfor kommunegrænsen, det er uanset ejerforhold. Derfor skal du kontakte Klima, natur og miljø i Egedal Kommune inden du påbegynder et projekt for dit private vandløb, sø, dræn mm.

Ansøgning til dit projekt

Hvis du ønsker at etablere en ny sø på din ejendom, skal du søge tilladelse hos Kommunen. Tilladelsen gives som regel, hvis vandhullet skal graves på dyrket mark, mens der sjældent gives tilladelse i ådale eller i beskyttede naturområder som enge, moser, heder, overdrev og kildevæld.

Ønsker du at ansøge om etablering af ny sø/nyt vandhul, skal du udfylde det ansøgningsskema, ved at trykke på knappen nedenfor. Det udfyldte skema indsendes til Klima, natur og miljø i Egedal Kommune. 

Du kan læse mere om gode råd til etablering af søer/vandhuller i pjecen "Sådan får du et godt vandhul".

Søer og vandhuller med overfladeareal større end 100 m2 (eks. 10m x 10m) er beskyttede af Naturbeskyttelseslovens §3.  Derfor må du ikke ændre tilstanden i disse søer, før du har søgt om - og modtaget - dispensation for §3 beskyttelsen. Du skal søge dispensationen hos Kommunen.

Beskyttelsen gælder mod enhver tilstandsændring, dvs. også hvis du blot ønsker at oprense din sø eller dit vandhul. Der gives som regel dispensation, hvis oprensningen ikke skader eksisterende naturværdier.

Ønsker du at søge om dispensation til oprensning eller ændring af en eksisterende sø, skal du udfylde det ansøgningsskema, som er angivet nedenfor, og indsende det til Klima, natur og miljø i Egedal Kommune. 

Du kan læse om gode råd til at opnå god vandkvalitet i en eksisterende sø i pjecen "Sådan får du et godt vandhul".

Vil du foretage ændringer i vandløb, dræn eller andre afdræningsanlæg, der er omfattet af vandløbsloven, skal du ansøge Egedal Kommune om tilladelse. 

Du søger om tilladelse til dit vandløbsprojekt ved at indsende ansøgningsskema for vandløbsprojekt til Klima, natur og miljø i Egedal Kommune.

Kommunen vil derefter behandle sagen, og vurdere om det ansøgte projekt ligger indenfor vandløbslovens rammer. Nedenfor kan du læse notater om den frie dræningsret og hvad der som udgangspunkt ikke er tilladt ved vandløbene.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Telefonisk træffetid

Dette område kan kontaktes gennem kommunens hovednummer 7259 6000. 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier