Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Grøn kommune Natur og biodiversitet Naturstrategi

Naturstrategi

Naturen i Egedal er meget varieret. Beskyttede naturtyper dækker ca. 10 % af kommunens samlede areal. Kommunens skove, søer og enge udgør levesteder for vilde dyr og planter og er ofte målet for udflugter og friluftsaktiviteter for kommunens borgere.

Egedals natur er mange steder trængt, og det kræver en indsats at beskytte og udvikle den. Hvis du ejer en grund, hvorpå der findes værdifuld natur, kan din grund være omfattet af forskellige love og regler. Du kan undersøge, om der er beskyttet natur på din ejendom på kommunens kort.

For at målrette indsatsen med beskyttelse og udvikling af naturen i Egedal, har kommunen udarbejdet en naturstrategi, som skal sikre fremsynet og ensrettet forvaltning af naturen i kommunen.

Naturstrategi for Egedal Kommune

Visionen for kommunens strategi er, at Egedal skal være kendt for sin unikke natur, som kommunen og borgerne beskytter og udvikler sammen. 

Strategien fokuserer på fire indsatsområder:

  • Prioritering af naturarealer
  • Særlig indsats for sjældne dyr og planter
  • Formidling og tilgængelighed af naturen
  • Bekæmpelse af invasive arter  

Prioritering af naturarealer

Kommunen har mange mindre naturarealer, men har ikke ressourcer til at pleje dem alle. Derfor er det nødvendigt med en klar prioritering, og fokus er at få bedst og mest natur for pengene. I Naturstrategi Egedal kan du læse mere om kommunens prioritering af naturområderne i Egedal.

Særlig indsats for sjældne dyr og planter

Dyr og planter, der er sjældne i Danmark, fremgår af den såkaldt "rødliste". Der findes flere arter fra rødlisten i Egedal, og kommunen ønsker at gøre en særlig indsats for at forbedre disse arters levevilkår.

Da de sjældne dyr og planter ofte har særlige krav til deres levesteder, er det vigtigt at fastlægge hvor arterne lever, så naturplejen disse steder kan målrettes de sjældne arter.

Kommunen har endnu ikke et samlet overblik over, hvor der findes sjældne arter i Egedal. Derfor har Kommunen allerede igangsat eftersøgning af arterne i dele af Egedal, og eftersøgningen vil fortsætte fremadrettet.

Formidling og tilgængelighed af naturen

Naturens største fjende er manglende kendskab. At udbrede kendskabet til naturen er et vigtigt redskab til at beskytte og udvikle den.

Kommunen arbejder med at udbrede kendskabet og tilgængeligheden til naturen. Eksempelvis skal kendskabet til kommunens sti- og ruteplan udbredes, og borgerne skal have ejerskab til naturen.

Det er tanken, at når borgerne oplever glæden ved naturen, vil der opstå et ønske at bevare den. Dette er rigtigt vigtigt - set i lyset af, at størstedelen af Egedals natur er på private hænder.

Bekæmpelse af invasive arter 

Invasive arter er dyr og planter, der udkonkurrerer vores hjemmehørende arter. Får de invasive arter lov til uhæmmet at brede sig, kan disse arter blive de største trusler mod vores natur. Derfor er det vigtigt at iværksætte indsatser mod invasive arter hurtigst muligt.

Kæmpe-bjørneklo er en invasiv art, som foruden at ødelægge kommunens vilde dyre- og planteliv, også er giftig for mennesker at berøre. Kommunalbestyrelsen vedtog allerede i 2012 en 10-årig indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Indsatsplanen forpligter alle grundejere i kommunen til at bekæmpe planten på egne arealer.  

Kommunen vil desuden i de kommende år rette opmærksomheden på at bekæmpe andre invasive arter, der udgør en trussel for det naturligt hjemmehørende dyre- og planteliv. 

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier