Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Fakta Persondata Persondata i Klima, natur og miljø Byg og Miljø

Byg og Miljø

Egedal Kommunes behandling af dine personoplysninger.

I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens opgaver ifbm. byggesager inkl. byggeri på fredet område, etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø samt etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, erhvervsindvinding, anmeldelse af olietank og miljøansøgninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt af miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, byggeloven, planloven samt af jordvarmebekendtgørelsen, autoværkstedsbekendtgørelsen, maskinværkstedsbekendtgørelsen, olietanksbekendtgørelsen og/eller spildevandsbekendtgørelsen.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger.

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til eventuelt høringsberettigede.

Vi sletter dine oplysninger når opbevaringspligten udløber, hvilket oftest er senest 5 år efter sagens afslutning, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Dog bevares sager om byggetilladelser og anmeldelser om byggearbejde af hensyn til retlig og administrativ brug.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Telefonisk træffetid

Dette område kan kontaktes gennem kommunens hovednummer 7259 6000. 

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Åbningstider

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier