Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Fakta Persondata Persondata i By, kultur og fritid Generelt

Generelt

Egedal Kommunes behandling af dine personoplysninger.

I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det .

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens forpligtelser inden for varetagelsen af kommunens opgaver inden for Kultur, Idræt og Folkeoplysning samt Planlægning, Byggeri, Erhverv, Turisme og Ejendomsbeskatning.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt i visse tilfælde artikel 9, stk, 1, litra g samt planlovgivningen, byggelovgivningen, udstykningslovgivning, Folkeoplysningsloven, lovgivning vedr. almene boliger og byfornyelse, Museumsloven og/eller lovgivning vedr. ejendomsskat og lån til ejendomsskat.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger og i meget sjældne helbredsmæssige oplysninger jf. artikel 9.

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til høringsberettigede, samt eventuelt andre offentlige myndigheder.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi ikke opbevarer dem længere end det er nødvendigt for behandlingen af din sag/henvendelse.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte kommunen.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Åbningstider

Kontakt

By, Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
By-kultur-fritid@egekom.dk

Åbningstider

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier