Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Strategi for udviklingen af Egedal Kommune på plads

Strategi for udviklingen af Egedal Kommune på plads

Byrådet vedtog på mødet onsdag den 25. oktober Planstrategi 2023 for Egedal Kommune. Planstrategien er den overordnede strategi for kommunens fysiske udvikling.

Planstrategien skaber sammenhæng mellem Byrådets ambition om at skabe verdens bedste hverdag for Egedals borgere og den konkrete fysiske planlægning, der skal til for at realisere ambitionen. Planstrategien sætter samtidig rammen for den revision af kommuneplanen, som Byrådet skal gennemføre frem mod 2025.

Planstrategien har været i høring blandt borgerne i Egedal Kommune. Der er kommet 83 høringssvar. Borgmester Vicky Holst Rasmussen siger: Jeg vil gerne takke Egedals borgere for de mange relevante bidrag i forbindelse med høringen. Det vidner om et stort engagement, og det har givet mange nyttige input. Planstrategien er en meget vigtig politisk beslutning, fordi den sætter rammerne for udvikling og prioritering, og hvad vi skal arbejde med politisk de kommende år i Egedal Kommune. Derfor er det vigtigt, at borgerne er med til at forme strategien.”

Formand for Plan- og Byudviklingsudvalget i Egedal Kommune, Ulrik John Nielsen (Lokallisten Ny Egedal), tilføjer: ”Planstrategien er den helt overordnede strategi for udviklingen af Egedal Kommunes bysamfund og landområder. Det er fantastisk, at så mange borgere aktivt er med til at præge udviklingen af både de større byer og de mindre bysamfund, så Egedal bliver et godt sted at leve for alle, fra børn til seniorer. Planstrategien lægger også op til, at det areal, der er reserveret til en ny motorvej (Ring 5), kan bruges bedre.”  

3 temaer for planstrategien

Planstrategi 2023 er inddelt i tre temaer:

Natur, landskab og aktiv grøn omstilling, som handler om at skabe en sammenhængende og bæredygtig fysisk planlægning, der balancerer hensynet mellem beskyttelse og anvendelse af naturen og det åbne land.

Levende byer og bæredygtige lokalsamfund, som handler om, hvordan Egedals 17 bysamfund kan fastholdes som forskellige og stærke bysamfund med en varieret sammensætning af boliger og beboere.

En attraktiv erhvervskommune med en stærk infrastruktur, som handler om at sikre gode fysiske rammer og vilkår for etablerede og nye virksomheder i kommunen og sætter fokus på at skabe en sammenhængende infrastruktur, bl.a. i form af vejplanlægning og offentlig trafik.

Stor borgerinddragelse med mange høringssvar

Høringssvarene handler bl.a. om grøn omstilling, klima og vedvarende energi. Også naturen, herunder Naturpark Mølleåen og Buresø, har fået bemærkninger med på vejen. Ligeledes har infrastruktur, herunder motorvej og kollektivtrafik samt byudvikling, givet anledning til bemærkninger fra borgerne. En del høringssvar har været indsigelser mod arealudlæg til byudvikling, bl.a. i Ganløse. Borgerne har også peget på en række konkrete forslag til nye byudviklingsområder. Forslagene behandles i forbindelse med revisionen af kommunen, hvor de juridiske rammer for arealplanlægningen bliver fastlagt.

Udover den formelle høring har der som led i inddragelsen af borgerne hen over sommeren været afholdt syv walk and talks med politikerne fra Plan- og Byudviklingsudvalget forskellige steder i kommunen, hvor borgerne kunne komme med input og høre udvalgets tanker. Dialogen har handlet om rammerne for lokalsamfund og byer, boliger til unge, seniorer og familier, kunst i byrummene og erhvervsområder med plads til nuværende og nye virksomheder.

Læs mere om Planstrategi 2023

På vores hjemmeside kan du læse mere om Planstrategi 2023.

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
byplan@egekom.dk

Ring til os

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier