Skip til hoved indholdet
  Hjem Nyheder Status på snestormen i Egedal

Status på snestormen i Egedal

Egedal Kommune er lige som resten af landet ramt af en snestorm, der har ført til usædvanlige mængder sne og vanskelige vejforhold overalt. Vi vil løbende holde jer opdaterede her på siden og på vores Facebook-side om status på snestormen og de trafikale udfordringer.

Status 8/1-24 kl. 09:10

Så er der en ny opdatering fra vores folk på Materielgården. De har været ude og salte vejene i weekenden, men kæmper fortsat med de kolde temperaturer, som gør, at effekten af saltet er mindre.
I dag begynder de på at få fjernet noget af al den is, der ligger på vejene. Her prioriterer de kommunens mest trafikerede veje først (fx på Smørum Parkvej)
De vil i samme omgang også sikre at få fjernet isen på cykelstierne til skolerne og ved busstoppesteder.
 

Et lille tip fra Materielgården

Hvis I er frustrerede over manglende snerydning og godt vil undersøge, hvorvidt det er kommunens eller jeres eget ansvar at rydde jeres vej, så kan I gå ind på infokort.egedalkommune.dk, og slå jeres vejnavn op. Her skal I trykke på 'Veje og stier' i venstre side, vælge 'privat og offentlig vej' og så vil alle veje blive tegnet op med enten grøn, mørkeblå, lyseblå eller rød, som indikerer om vejen er kommunal, privat fællesvej, privat vej eller statsvej.
 
Hvis I går ind på trafikkort.vejdirektoratet.dk, kan I få en oversigt over alle de veje OG cykelstier, som vi netop er i gang med at rydde. I skal vælge 'Vintertrafik bil' og 'Vintertrafik cykel' i venstre side, og klikke på 'Sne- og isglat', 'Status for vej' og 'Glatføre for cykel'. Så vil alle de veje og stier, som vi arbejder på, blive markeret med turkis.
 

Snevejret påvirker også affaldsafhentningen

 

Desværre er det ikke alle, der har planlagt affaldstømning i dag, fredag d. 5. januar, som får hentet deres affald. Vores renovatører oplever mange problemer på vejene, som – trods rydningen – er spejlglatte, og deres lastbiler skrider derfor rundt, og kan ikke komme op ad selv de mindste hældninger på vejene. Derudover er der mange steder snevolde, som hindrer lastbilerne i at kunne komme ordentligt forbi.

Alle berørte borgere vil få direkte besked via sms (hvis I er tilmeldt sms-service). Alternativt kan I også løbende holde øje med egedalsorterer.dk/driftsinfo eller appen ’Affaldsportal’.

Alle berørte adresser vil få tømt affald, så snart forholdene tillader det.

Har I ekstra-affald for restaffald eller mad pga. den manglende affaldstømning, så læg det i en klar sæk og stil ved siden af jeres affaldsbeholder (obs, sækken må max veje 11 kg).

 
 

Status 4/1-24 kl. 20.45

Gode nyheder!
 
Så er (næsten) alle veje åbnet op!
- Guldbjergvej forventes åbnet indenfor de næste 2 timer
- Sperrestrup er pt. den eneste, som vi fortsat kæmper med, da den er belagt med ren is og derfor meget, meget glat.
- Der er flere veje, hvor der pt. kun er 1 spor, men vi arbejder i løbet af natten på at få udvidet disse veje, så I har nemmere ved at komme frem i morgen tidlig.
- I byerne er de fleste cykelstier og ryddet. Dog er vi fortsat udfordret på stierne mellem Slagslunde og Ganløse.
- Der er blevet ryddet og saltet ved alle skoler, institutioner og busstoppesteder, og de vil blive saltet igen i nat, så de er helt sikre i morgen tidlig.
 


Vores medarbejdere fra Materielgården er blevet kontaktet af nogle af jer borgere, der undrer jer over, hvorfor jeres villavej ikke er ryddet. Her henviser vi til vores vinterregulativ, hvori bestemmelserne for vinterrydningen står skrevet. I denne kan I fx slå jeres adresse op, og se hvilken klasse denne tilhører, og derved hvornår den forventes ryddet. Husk også at mange villaveje er privat fællesvej (fx Dam Enge), hvortil I eller jeres grundejerforening selv har ansvaret for at rydde sneen. I finder vinterregulativet på egedalkommune.dk/snerydning.


Brug Tip Egedal

Der kan selvfølgelig ske fejl, og derfor må I meget gerne bruge Tip Egedal-appen, og rapportere, hvis I oplever en vej eller sti, der ikke er ryddet eller er meget glat.


Status 4/1-24 kl. 16.05

Status er pt. den samme, og vi slutter 'live' opdateringerne for nu. Såfremt der sker en ændring i statussen, skal vi nok sørge for at informere jer alle her og på Facebook. 

Pas på hinanden derude :)Status 4/1-24 kl. 14.15

Nordsjællands Politi fraråder ikke længere udkørsel i vores kommune. 

Alle opfordres dog fortsat til at udvise sund fornuft og køre efter forholdene. Mange af vejene er ramt af sort is, og er derfor meget glatte.

Vi regner med, at skolerne åbner igen i morgen, men der vil komme nærmere besked fra de enkelte skoleledere på Aula.Status 4/1-24 kl. 13.52

Så er der en opdatering på snerydningen, de trafikale udfordringer og skolelukningerne.

De tidligere nævnte veje og cykelstier er fortsat spærrede, og der arbejdes på højtryk for at få dem ryddet.

Selvom solen står højt på himlen lige nu, og de fleste veje ser ryddelige ud, så skal I være opmærksomme på, at vejene godt kan være meget glatte. Der er flere steder begyndt at blive dannet sort is på vejene, og det er umuligt at se. Så bevæg jer fortsat meget forsigtigt i trafikken.

Vi regner med, at skolerne åbner igen i morgen, men der vil komme nærmere besked fra de enkelte skoleledere på Aula.

Vi henviser i øvrigt til vores vinterregulativ, hvori bestemmelserne for Egedal Kommunes vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser står benævnt. I kan læse mere på egedalkommune.dk/snerydning.Status 4/1-24 kl. 11.40 

Blot en kort lille status. Følgende veje er fortsat spærrede:
- Dildalvej
- Guldbjergvej
- Måløvvej (fra rundkørslen ved Toppevadvej mod Ganløse)
- Skenkelsøvej
- Spydbakken
samt de tidligere nævnte cykelstier.

Der arbejdes fortsat på højtryk. Mange steder er vejene blevet meget glatte, da vejtemperaturen ligger omkring frysepunktet. Men frygt ej - vores medarbejdere er på sagen, og gør alt hvad de kan for at skabe sikre veje.

Der er fortsat en havareret lastbil, der spærrer for trafikken på Spydbakken. Vores medarbejdere forsøger nu med grus og gør alt hvad de kan, så den kan blive bugseret væk.Status 4/1-24 kl. 09.36 

Så har vi en frisk status på dagens trafikale udfordringer. Pt. er følgende veje spærrede:

 • Dildalvej
 • Guldbjergvej
 • Måløvvej (fra rundkørslen ved Toppevadvej mod Ganløse)
 • Skenkelsøvej
 • Spydbakken
 
 
Følgende veje er nu åbne, men vær opmærksomme, for de er enten hårdt ramt af megen fygning eller havarerede biler, som gør at kun ét spor er åbent:
 • Damvadvej (megen fygning)
 • Stenlillevej (megen fygning)
 • Sperrestrupvej (delvis åben, men ikke gennemkørende)
 • Bygaden i Slagslunde ud for kirken (kun ét spor åbent)
 
Hesselvej, Svestrupvej og Lyngevej er åbne igen.
 
Der er desuden mange af kommunens cykelstier, der pt. ikke er farbare. Det er bl.a.:
 • Cykelstien i kanten af Stenløse (fra Søsumvej ned til Frederikssundvejen bag Sandbjerghallen)
 • På cykelstien langs Farumvej ligger der mange snedriver på cykelstien, så den er ikke farbar.
 • Havarerede biler langs Damvadvej på cykelstien gør den svær at rydde, og den er derfor heller ikke farbar.
 • Stien mellem Slagslunde og Ganløse (fra gadekæret til Ravnholtvej) er pt. ved at blive ryddet, men er fortsat ikke farbar.
 • Sti ved Viadukten (bag husene ved fælleden og Stenløse Syd) er pt. heller ikke farbar
 • Sti syd for Ganløse langs Måløv, som løber mellem markerne og til slut rammer Ganløseparken er pt. ikke farbar.
 • Sti mellem Råbrovej fra Smørum mod Ledøje er heller ikke farbar.
 • ’Ledøjestien’ der går bag om golfbanen ned mod Ledøje er heller ikke farbar.
 
Vær desuden opmærksom på at genbrugsstationerne i Ølstykke og Stenløse først åbner over middag og kun i begrænset omfang.
Genbrugsstationen i Smørum har sin ugentlige lukkedag i dag.
 


Status d. 4/1-24  kl. 07:05:
Sneen volder stadig store problemer på vejene i Egedal Kommune.
Idet Nordsjællands Politi på grund af vejret denne morgen har frarådet al unødig kørsel i Egedal, afholdes der ikke normal undervisning på skolerne i Egedal i dag d. 4. januar. Vi opfordrer derfor til, at børnene holdes hjemme i dag, men vi vil naturligvis på alle skoler have personale, der kan passe børnene.
Dagtilbuddene holdes åbne, men vi håber på, at mange forældre holder deres børn hjemme i dag. Personale der bor tæt på institutionerne kan komme frem, og vil tage imod de børn, der ikke kan passes derhjemme.
De fleste veje i byerne er blevet ryddet og holdt farbare i løbet af natten, men de fyger desværre hurtigt til igen, så skal du bevæge dig ud i kulden, så kør forsigtigt. 
Pas godt på hinanden derude i vintermørket.
 


Status d. 3/1-24  kl. 22:30:
Vores kolleger og alle de lokale vognmænd gør fortsat en ihærdig indsats ude i vintermørket for at holde vejene fri. Der er meget vanskelige forhold på vejene lige nu, da det fyger en del og vejene dermed hurtigt dækkes af sne igen. Lyngevej er heldigvis åbnet igen. Der arbejdes hele tiden hårdt på at holde den farbar. Det er endnu ikke lykkedes at få åbnet nogle af de øvrige veje, der har været spærret dagen igennem (se ovenstående liste). Lige nu er det vores højeste prioriteret at sikre, at de store og vigtigste veje, vi allerede har fået ryddet, ikke sner til igen.   
 


Status d. 3/1-24 kl. 20:15:
Nu er Lyngevej desværre også spærret pga. kraftig fygning. Der arbejdes dog intenst på at få vejen åbnet hurtigst muligt. De øvrige veje er desværre fortsat spærrede, og vores ihærdige folk fra Materielgården arbejder sammen med Politi og beredskabet på at få løst de trafikale udfordringer.
 

Prioriteringen af snerydningen på vejene

Egedal prioriterer snerydning på de veje og stier, der anvendes af flest mennesker. Prioriteringen sker på grundlag af mængden af trafik på strækningen, hvilken type trafik, og hvilken funktion vejen har. F.eks. prioriteres overordnede veje, der har afgørende betydning for gennemkørende og kollektiv trafik.
 
Det er kommunens vagtberedskab, som sørger for glatførebekæmpelse og snerydning på offentlige veje og stier, i samarbejde med private vognmænd. I øjeblikket har vi svært ved at følge med, fordi der kommer store mængder sne, og der har været mange uheld på vejene, der har blokeret trafikken. Derfor er ikke alle veje ryddet endnu, men vi gør alt, hvad vi kan.
 
Vi har fuld forståelse for, at I er mange, der er frustrerede over, at lige netop jeres vej ikke er blevet ryddet endnu. Hvis din vej er en af de sidst prioriterede, er det baseret på trafikmængden, vejens type og dens overordnede betydning for byens infrastruktur.
 

Dit ansvar som husejer

Det er vigtigt for sikkerheden og fremkommeligheden, at alle bidrager til snerydning og glatførebekæmpelse omkring deres ejendom. Dette indebærer rydning af fortov, stier, ramper og adgangsveje til din bolig samt at sikre, at disse områder er fri for is og tilstrækkeligt belyst. Disse tiltag er afgørende for at minimere risikoen for uheld og skader i det glatte vejr.

Hjælp hinanden

Vi opfordrer alle borgere til at fortsætte med at hjælpe hinanden ved at holde sig orienterede og dele opdateringer om vejrforhold og sikkerhed på de sociale medier. I kan følge os på vores Facebook-side.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Telefonisk træffetid

Dette område kan kontaktes gennem kommunens hovednummer 7259 6000. 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier