Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Finansiering af ny hal i Ølstykke på plads

Finansiering af ny hal i Ølstykke på plads

Egedal Byråd har med budgetaftale 2019-2022 igangsat planerne om en ny idrætshal i Ølstykke. Nu er der fundet finansiering til byggeriet, og projektet sendes i udbud i juni. Herefter skal der udarbejdes en ny tidsvarende lokalplan for området. Den nye hal forventes at stå færdig i slutningen af 2022.

Den nye hal i Ølstykke bygges op ad den eksisterende hal. Visualisering udarbejdet for Egedal Kommune af Jens-Peter Madsen ApS Rådgivende Ingeniører.

Egedal byråd har frigivet det planlagte anlægsbeløb til en ny hal i Ølstykke og nu sendes projektet i udbud. Når vinderudbuddet er valgt, skal der udarbejdes en ny lokalplan for området, så projektet kan realiseres på det udpegede areal ved siden af den eksisterende hal i Ølstykke.

Private donorer medfinansierer projektet


Private donorer betaler en stor del af udgifterne til den nye hal, som en privat gave til kommunen på 10 mio. kr. Derudover var forudsætningerne for finansieringen af den nye hal, at Egedal Kommune kunne finansiere den resterende del af byggeriet via indtægter fra salg af jord.

- Det er glædeligt, at vi i kommunen har fået indtægter ind på salg af jord, og nu kan igangsætte et byggeri af en ny hal i Ølstykke. Den private gave fra borgere i Egedal er desuden helt afgørende for, at vi kan finansiere en ny hal. Jeg er stolt over, at vi i Egedal har borgere, der har lyst til at investere i vores kommune. Der har længe været udtrykt ønske om at udbygge halkapaciteten i Ølstykke, hvor særligt vores idrætsforeninger oplever et stort pres på faciliteter i eftermiddags- og aftentimerne, og nu kan vi alle glæde os til den nye hal, siger Charlotte Haagendrup formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

Egedal Kommune har indgået en samarbejdsaftale med donorerne omkring finansiering og etablering af hallen. Hovedpointerne i aftalen er, at donorerne overfører 10 mio. kr. i finansiering til Egedal Kommune. Kommunen er herefter bygherre på projektet og ejer af hallen. Der oprettes en styregruppe og et byggeudvalg, hvor også donorerne deltager, som skal godkende den endelige udformning og indretning af hallen.

Hallen indgår i kommunens lokalefordeling

Hallen kommer til at indgå i de samlede idrætsfaciliteter i Ølstykkeområdet. Hallen tænkes fortrinsvist at skulle bruges til håndboldaktiviteter og andre idrætsaktiviteter.. Hallen indgår således i den samlede lokalefordeling for de lokale foreninger, og Egedal Kommune står for driften af hallen. Den nye hal kommer til at få faciliteter til håndbold, fodbold, volleyball og softball. Derudover tænkes der i, hvordan området udenfor den nye hal kan gøres attraktiv for både hallens brugere og for øvrige brugere af hele idrætshalområdet i Ølstykke. 

- Det har været vigtigt for os, at hallen bidrager positivt til det samlede udbud af kultur- og fritidsfaciliteter i Egedal Kommune. Derfor er det også vigtigt med borger-, skole- og foreningsinddragelse, siger Charlotte Haagendrup.

Der bliver i 2020 udarbejdet en analyse for samtlige kultur- og fritidsfaciliteter i Egedal Kommune, som også er forbundet med en større brugerinvolveringsproces. Anbefalinger fra analysen vil – inden for den økonomiske ramme – i videst mulig omfang forsøgt indarbejdet i den nye funktionsbeskrivelse for hallen. Endelig vil der blive etableret en lokal følgegruppe til anlægsprojektet, hvor lokale foreninger og lokale skoler kan inddrages.

Lokalplanen for Ølstykke Idrætsanlæg er fra 1978, og den skal opdateres, for at blive tidssvarende og rummelig i forhold til nutidens ønsker for indretning og byggeri af kultur- og idrætsfaciliteter. Arbejdet med lokalplanen løber fra august 2020 til august 2021 og den nye lokalplan for området vil blive sendt i høring.

- Når vi laver ny lokalplan for den nye hal, kigger vi på hele området, og moderniserer lokalplanen. Lokalplanen skal give mulighed for fremtidige aktiviteter derude, fx udendørs aktiviteter til fitness og fællesskaber, siger Ib Sørensen, formand for planudvalget i Egedal Kommune.

Kontakt

By, Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
By-kultur-fritid@egekom.dk

Ring til os

Åbningstider

Kontakt

Ejendom og byggeri

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
internservice@egekom.dk

Ring til os

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier