Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Anbefaling om at tage drikkevandsanalyse for ejendomme med egen brønd/boring

Anbefaling om at tage drikkevandsanalyse for ejendomme med egen brønd/boring

Egedal Kommune anbefaler ejendomme med egen drikkevandsbrønd/boring, at tage drikkevandsanalyser minimum hvert 5. år

Ejendomme, der oppumper deres eget drikkevand gennem brønd/boring på egen ejendom, er selv ansvarlige for at efterse kvaliteten af drikkevandet. Hvis drikkevandskvaliteten ikke kontrolleres jævnligt, er der risiko for at store mængder sygdomsfremkaldende bakterier kan etablere sig i anlægget. 

Egedal Kommune er drikkevandsmyndighed og fører således tilsyn med, at der tages drikkevandsanalyser af det drikkevand, der leveres til mere end én husholdning, samt til kommercielle sammenhænge. Egedal Kommune fører dog ikke tilsyn med vandkvaliteten hos de ejendomme med egen brønd/boring, der udelukkende forsyner deres egen husholdning med drikkevand.

Det anbefales derfor som minimum, at ejendomme med egen brønd/boring får analyseret drikkevandet hvert 5. år, for at de selv kan følge med i vandets kvalitet.

Drikkevandet bør analyseres med en analyse af typen forenklet kontrol. For at sikre, at analysen er retvisende bør vandprøven udtages og analyseres af et dertil akkrediteret analyselaboratorium. Nedenfor ses en forklaring af de parametre der indgår i en forenklet kontrol. Egedal Kommune vil gerne modtage analyseresultatet til orientering.

Hvis en drikkevandsanalyse viser overskridelser af drikkevandskvaliteten, som kan have sundhedsmæssig betydning, er Egedal Kommune forpligtet til at håndhæve dette. Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som foretager vurderingen af, hvorvidt en overskridelse af drikkevandskvalitetskravene kan være af sundhedsmæssig betydning.

 

Forenklet kontrol

Parameter

Uddybelse

Indikation

Udseende og lugt

Uklart eller lugtende vand kan betyde et højt indhold af jern eller mangan, eller en mangel på ilt.

 

Ledningsevne

Ledningsevnen viser vandets indhold af salte, jo større ledningsevne desto flere salte.

En meget høj ledningsevne kan være tegn på forurening.

Arsen

Arsen er naturligt forekommende i grundvandet, men et højt indtag gennem længere tid kan have en sundhedsskadelig effekt.

 

Nitrat

Nitrat kommer ned i grundvandet ved nedsivning af gødning. Et højt nitratindhold kan være sundhedsskadeligt, især for spædbørn.

En akut stigning i nitratindholdet er tegn på en forurening med overfladevand. Et langsomt stigende indhold kan stamme fra overgødning, hvor nitratoverskuddet ikke når at omdannes til kvælstof på vejen ned gennem jorden.

pH

Har vandet en pH på under 7 kan det øge risikoen for metaller i vandet, men det kan også give tæring på vandinstallationerne. En pH på mere end 8,5 kan gøre, at vandets indhold af kalk begynder at udfælde i ledningsnettet.

 

E. coli

E. coli er tarmbakterier fra dyr eller mennesker og kan være sygdomsfremkaldende. Der må ikke findes E. coli i drikkevand.

Der er risiko for forurening med spildevand eller anden frisk forurening med afføring fra mennesker eller dyr. Lave niveauer af E. coli kan skyldes forekomst af snegle. Vandet bør koges før anvendelse indtil problemet er løst.

Kimtal ved 22 °C

Kimtal giver en generel vurdering af vandets hygiejniske kvalitet. Er kimtallet højere end 200 CFU/ml kan der være en forurening i systemet fra stillestående vand eller overfladevand.

Ved forhøjet kimtal uden påvisning af E. coli eller coliforme bakterier, kan der være tale om vækst af naturlige bakterier. Generelt er et forhøjet kimtal en indikation af øget dannelse af biofilm, hvor patogener kan vokse. Reparationsarbejde, kloring eller kraftig gennemskylning kan også give forhøjede kimtal i en periode.

Coliforme bakterier

Er der coliforme bakterier i drikkevandet kan det skyldes forurening med organisk materiale fra overfladevand eller jord, som følge af en utæthed i anlægget. Der må ikke findes coliforme bakterier i drikkevand.

Et indhold på >20 CFU/100 ml kan være et tegn på en mindre defekt i systemet, og som følge deraf typisk en forurening med overfladevand.

Kontakt

Grundvand

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
grundvand@egekom.dk

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier