Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Trafik og veje Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed

Egedal Kommune modtager mange henvendelser fra borgere, der ønsker ændret hastighed på en bestemt vej eller strækning eller ønsker opsætning af bump, skiltning mv. 

Nedenfor kan du læse mere om mulighederne for færdselsregulering på henholdsvis offentlig og privat fællesvej. Er du i tvivl, om din vej er kommunal eller privat, kan du slå din vej op på Egedalkortet.

Spørgsmål og svar

Hvis du ønsker færdselsregulerende foranstaltninger på en privat fællesvej, kræver det kommunens, politiets og vejejers godkendelse. Kommunen og politiet skal behandle ansøgningen efter privatvejslovens § 57. Om en tilladelse kan udnyttes er et privatretligt spørgsmål mellem ansøger og vejejer.

Følg denne fremgangsmåde, hvis du ønsker at ansøge om færdselsregulerende foranstaltninger på en privat fællesvej.

  1. Undersøg ønsker med vejens ejer

Det kræver vejejers tilladelse at foretage ændringer på vejen. Du skal derfor sikre dig, at vejejer vil acceptere den potentielle ændring, inden du ansøger kommunen.

  1. Skriv en kort ansøgning

Beskriv de ændringer, I ønsker. Skriv også, hvorfor I ønsker dem.

  1. Lav en målfast situationstegning

Tegningen skal både vise eksisterende forhold og ansøgte ændringer. Husk desuden at markere:

  • Bump
  • Afmærkning (skilte, hajtænder, gule felter m.v.)
  • Adgange (indkørsler) til ejendomme
  • Dæksler og brønde i vej og fortov
  1. Send ansøgningen til Trafik og Miljø

Send ansøgningen til vejgruppen@egekom.dk.

Når kommunen har vurderet sagen, bliver der truffet en afgørelse efter privatvejslovens § 57. Kommunen indhenter politiets samtykke, hvis det er relevant i sagen. Medmindre kommunen imødekommer din ansøgning fuldt ud, vil du modtage et udkast, som du kan kommentere på, inden kommunen træffer en endelig afgørelse.

Egedal Kommune vurderer løbende vejene i kommunen og foretager i den forbindelse også hastighedsmålinger. Hastighedsmålingerne foretages over 1-2 uger og viser både den gennemsnitlige hastighed, men også hvor mange der kører over hastighedsgrænsen. På baggrund af disse målinger vurderes det, om der er behov for hastighedsnedsættelse eller andre færdselsregulerende foranstaltninger (bump, chikaner mv). Hvis vi vurderer, at der er behov for ændringer, skal politiet give samtykke til ændringen. Uden politiets samtykke kan kommunen ikke ændre forholdene på vejen.

Der vil altid være nogle, der ikke overholder hastighedsgrænserne. Egedal Kommunes udgangspunkt er, at vi ikke ændrer på hastigheder og vejforløb udelukkende for at hindre et fåtal, hvis det til gengæld giver unødvendige gener for flertallet.

Du er velkommen til at skrive til Egedal Kommunes vejafdeling på vejgruppen@egekom.dk med dine ønsker. Vi vil herefter enten tage konkret stilling til dine ønsker eller inddrage dine bemærkninger i den fremtidige analyse af vejen.

Medmindre en strækning er særligt uheldsplaget, vil en anmodning om analyse af en vejstrækning ikke blive prioriteret i rækkefølgen.

På politiets hjemmeside kan du anmode politiet om at foretage en hastighedsmåling:

https://politi.dk/bestil-en-betjent/bestil-en-faerdselskontrol 

Hvis du ikke kan afvente kommunens fremtidige hastighedsmåling, kan du få målingen foretaget gennem et privat analysefirma. Opsætning af måleudstyr kræver vejmyndighedens tilladelse efter vejloven. Se mere på: Brug af vejene

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier