Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Trafik og veje Erstatningskrav mod Egedal Kommune

Erstatningskrav mod Egedal Kommune

Er du så uheldig, at du er kommet til skade, eller din bil, cykel er blevet beskadiget eller har du haft et økonomisk tab ved en skade, som er opstået ved fx brug af kommunens faciliteter i Egedal Kommune eller ved kørsel på kommunes offentlige veje, så kan du anmelde din skade her.

Egedal Kommune er ikke erstatningsansvarlig for hændelig uheld. Der kan kun udbetales erstatning, hvis der foreligger et ansvarsgrundlag. Hvis du vil rejse erstatningskrav mod Egedal Kommune, så skal du kunne sandsynliggøre, at kommunen er skyld i den skade du har pådraget dig.

I tilfælde af hændelser på statsveje, som har medført skader, skal du kontakte Vejdirektoratet.

Hvis du mener, at du har et berettiget erstatningskrav mod Egedal Kommune i forbindelse med brug af kommunens faciliteter eller kørsel på kommunens veje kan du rette kravet til Egedal Kommune ved at benytte den digitale anmeldelsesblanket med MitID.

Anmeldelse af en skade til Egedal Kommune skal være skriftlig og indeholde oplysninger om skadestedet, tidspunktet for uheldet, dokumentation for skaden (i form af billede) samt en beskrivelse af, hvad der skete.

Når vi har modtaget din anmeldelse, undersøger vi forholdene på stedet, og oplysningerne sendes til Forsikringsadministrationen i Ejendom og byggeri. Det er Egedal Kommunes forsikringsselskab, der behandler erstatningskrav fra borgerne. Behandlingen sker på baggrund af information og faglig vurdering fra kommunen.

Generelt om erstatning

Egedal Kommunes erstatningsansvar skal bedømmes efter de almindelige erstatningsregler. Det betyder fx, at kommune kan ifalde erstatningsansvar, hvis vores veje ikke er i god og ordentlig stand eller hvis vi på anden måde udviser forsømmelser, der direkte bliver årsag til en skade. Erstatningsansvaret er et såkaldt culpaansvar, der er fastlagt i praksis og i den juridiske litteratur.

Hvem ejer vejen?

Vejdirektoratet har lavet et kort hvor du kan se hvem der ejer veje og stier i Danmark.

Gå til Vejdirektoratets kort

Du kan læse mere her for skader ved færden i det offentlige rum

Gjensidige-brochure-for-skader-ved-færden-i-det-offentlige-rum.pdf

Du kan søge erstatning for samtlige skader. Du skal sørge for at have så meget dokumentation som muligt, når du indsender dit erstatningskrav. Tag gerne masser af billeder af din skade samt af det der forårsagede skaden. Du kan herefter kontakte Egedal Kommune med den relevante dokumentation. Vi bestræber os på at behandle kravet på max. 5 uger.

Dit erstatningskrav skal indeholde:
   • Navn
   • Adresse
   • Telefonnummer
   • E-mail
   • En beskrivelse af hændelsen
   • En præcis beskrivelse af hvor skaden er sket samt dato for uheldet
   • Erstatningskravets størrelse
   • Billeddokumentation af skaden eller årsagen til skaden

Ansøg om erstatning for en skade via den digitale anmeldelsesblanket herunder:

 

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan søge erstatning, kan du kontakte Egedal Kommune på mail: Forsikringer@egekom.dk eller via tlf.nr. 7259 6000 – bed om at tale med kommunens forsikringsansvarlige.

Kontakt

Ejendom og byggeri

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
internservice@egekom.dk

Åbningstider

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier