Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Trafik og veje Ansøgninger og tilladelser Adgange til vej

Adgange til vej

Hvis du ønsker en ny eller ændring af eksisterende adgang, skal du have tilladelse fra kommunen.

En adgang (overkørsel, indkørsel, overgang) defineres som en vejtilslutning eller en fysisk etableret adgang fra en ejendom til en vej eller sti til brug for gående, ridende eller kørende færdsel.

Hvis du har behov for at etablere en adgang eller ændre dine adgangsforhold midlertidigt eller permanent, skal du søge en adgangstilladelse hos kommunen. Dette gælder både for på private fællesveje i byområder og for offentlige veje.

Gælder din ansøgning adgang til Frederikssundsvej eller Roskildevej (A6), skal du dog søge tilladelse hos Vejdirektoratet, da disse veje er statsveje.

Ansøg om tilladelse til indkørsel til Frederikssundvej eller Roskildevej (A6)

Sådan søger du en adgangstilladelse

Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Placering af adgang (indtegnet på et kort)
 • Bredden på adgangen
 • Periode – såfremt du ønsker at etablere en midlertidig adgang
 • Begrundelse for den ønskede ændring af adgangsforhold
 • Hvis du søger om adgang til en privat fællesvej skal du redegøre for, at du har vejret

Ved ønskede ændringer af adgangsforhold skal du indsende ovenstående oplysninger til Klima, natur og miljø på vejgruppen@egekom.dk.

Du skal være opmærksom på nedenstående når du ansøger

 • Generelt er brede adgange ikke trafikalt hensigtsmæssige og en ekstraordinær bred adgang skal således grundigt begrundes overfor kommunen.
 • Egedal Kommune kan stille vilkår om, at ændringer skal foretages af kommunen for din regning.
 • Ved flytning af adgange skal det sikres, at der ikke kan løbe vand fra vejen ind på din grund.
 • Afvandingen af det nye indkørselsareal skal ske på egen grund, så der ikke ledes overfladevand til vejarealet.
 • Du skal selv afholde alle omkostninger ved etableringen, herunder eventuel flytning af rendestensbrønde, lysmaster, telefonskabe, øvrige teknikskabe eller andet, der måtte stå i vejen for etableringen.

Kontakt

Vejgruppen

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
vejgruppen@egekom.dk

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier