Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Pleje og hjælp i hverdagen Hjemmepleje

Hjemmepleje

Du kan få bevilget personlig pleje og praktisk hjælp, hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer

Hvem kan få støtte og vejledning til personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet?

Det er kommunen, der vurderer om du er berettiget til hjemmehjælp. Du kan få bevilget personlig pleje hvis du:

 • Har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
 • Har særlige sociale problemer.

Frit valg af leverandør

Hvis du bliver bevilget støtte og vejledning, kan du selv vælge mellem en kommunal eller privat leverandør. Fortryder du dit valg af leverandør, er det muligt at skifte til en anden leverandør. Du finder de godkendte leverandører i Egedal Kommune nedenfor. 

Du kan også udpege en privat hjælper, som ansættes af kommunen til at udføre hjælpen.

Hvordan ansøger jeg om personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp i hjemmet?

Kontakt Den Sundhedsfaglige Myndighed, der behandler din ansøgning. En visitator vil derefter kontakte dig for en uddybende samtale, der skal afdække dit præcise behov. Der kan være behov for, at den udbydende samtale foregår i dit eget hjem.

Behandlingen af din ansøgning sker altid på baggrund af en individuel konkret vurdering af din funktionsevne, dit behov og muligheden for at du kan indgå i et rehabiliterende forløb. Du kan læse mere om rehabilitering i eget hjem nedenfor.

Når din ansøgning er færdigbehandlet, modtager du en afgørelse og herefter vil dit behov løbende blive revurderet. Sagsbehandlingstiden afhænger af den konkrete sag.

Du kan få bevilget støtte og vejledning til:

 • Personlig hygiejne
 • Af- og påklædning
 • Toiletbesøg
 • Tilberedning og anretning af kold mad eller opvarmning af forberedt, varm mad
 • Spise og drikke.

Omfanget af besøg kan variere i antal.

Du kan få bevilliget støtte til:

 • Rengøring af boligens 5 basisrum: entre, stue, køkken, badeværelse og soveværelse - eller hvad der svarer til en ældrebolig på ca. 65 kvadratmeter
 • Tøjvask: hvis du ikke selv er i stand til at varetage størstedelen af tøjvasken, bevilges du tøjvask på vaskeri
 • Indkøb: fx hjælp til at skrive indkøbsseddel, bestilling af varer samt levering af varer ved et godkendt privat indkøbsfirma.

Hvis du får bevilget støtte til personlig pleje, praktisk hjælp i hjemme eller madservice, kan du vælge, om du vil have opgaven udført af Egedal Kommune eller af en privat leverandør

Liste over leverandører

Her kan du se, hvilke godkendte private og kommunale leverandører, du kan vælge imellem.

Personlig pleje og praktisk hjælp

Tøjvask

Madordning

Indkøb

For virksomheder

Ønsker din virksomhed at blive godkendt som privat leverandør i Egedal Kommune indenfor fritvalgsområde, bedes du kontakte Den Sundhedsfaglige Myndighed i Egedal Kommune.

Hvad er rehabilitering

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en dig, dine pårørende og fagfolk. Formålet er, at du, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i din fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på hele din livssituation, og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. 

Rehabilitering i hjemmeplejen

Vores Rehabiliteringskonsulenter er ansvarlige på rehabiliteringsforløb efter serviceloven §83a. Rehabiliteringsforløbet tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Der fastsættes formål og mål for rehabiliteringsforløbet i samråd med dig. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, sker dette i samarbejde med dig. Hjælpen og støtten tilpasses løbende i udviklingen af din funktionsevne.

Du møder os ved en start- midt og – slutvurdering samt ved løbende behov. Vi samarbejder tæt med hjemmeplejen, som i det daglige varetager den rehabiliterende ydelse i dine hverdagsaktiviteter.

Rehabilitering på plejecentre

Rehabilitering på vores plejecentre tager udgangspunkt i Leve-bo miljø tankegangen. Vi arbejder ud fra en aktiverende og rehabiliterende indsats for at gøre dig mest mulig aktiv i din hverdag.

En prioriteret indsats

”Helt grundlæggende ønsker Byrådet, at plejen altid tager afsæt i den rehabiliterende tilgang, hvilket betyder, at du så vidt muligt inddrages som samarbejdspartner i planlægningen og udførelsen af vores indsatser.”

”For mange mennesker kan tab af handlemuligheder opleves som et tab af livskvalitet. Ønsket om at kunne genvinde tabte færdigheder og kunne klare sig selv så længe som muligt, understøttes allerede i dag gennem den aktiverende og rehabiliterende indsats. Byrådet ønsker, at denne indsats fortsat har en fremtrædende plads i kommunen og udbredes til så mange områder som muligt” - Uddrag af Egedal Kommunes værdighedspolitik.

 

Her finder du:

Kvalitetsstandard 2024 for trænings-, pleje, omsorgs- og hjælpemiddelområdet

Sagsbehandlingsfrister

Kontakt

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier