Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Pleje og hjælp i hverdagen Aktivitetscenter

Aktivitetscenter

Aktivitetscenter Damgårdsparken

Et tilbud for de borgere der har aller mest brug for socialt samvær og aktiviteter i hverdagen. 

I aktivitetscentret er der dagligt flere forskellige aktiviteter at deltage i. De forskellige aktiviteter stimulerer bl.a. kognitive færdigheder som at huske, strukturere eller planlægge. Aktiviteterne er holdbasert, og de kan være mangeartede - lige fra fysiske træningshold, erindringshold, til kreative hold og madhold. En del af tiden i Aktivitetscenteret bruges på socialt samvær, hvor man gennem gode snakke, spil, dans og spisning danner nye relationer og venskaber.

I aktivitetscentret har man muligheden for at købe frokost, kaffe og dessert, som vi hygger os med at spise sammen. Maden leveres af Egedal Kommunes Madsservice. I aktivitetscentret er hyggelige omgivelser i højsæde, og sammen passer vi f.eks. vores drivhus og blomster.

Meningsfuldt samvær i hverdagen

Formålet er at skabe meningsfuldt samvær i trygge rammer og man inddrages i hverdagens aktiviteter, alt efter ønsker og formåen. Derudover er tilbudet også en aflastning af pårørende/ægtefælle. Tilbuddet er tilegnet de hjemmeboende borgere, som kan visiteres til tilbuddet, og få mulighed for at komme i dagcenteret en eller tre gange om ugen. Der er mulighed for at få bevilliget kørsel til tilbuddet.

Adressen 

Aktivitetscenter Damgårdsparken
Damgårdsparken 7-9, 3660 Stenløse
Telefon 72 59 67 50

Åbent fra kl. 9-14

Ansøgning

Kontakt den Sundhedsfaglige Myndighed, som behandler ansøgninger om at komme i aktivitetscenter. En visitator kontakter dig for en uddybende samtale, der skal afdække de præcise behov. Der kan være behov for, at den udbydende samtale foregår i eget hjem.

Behandlingen af ansøgningen sker altid på baggrund af en individuel konkret vurdering af din funktionsevne og dit behov.

Når ansøgningen er færdigbehandlet, modtager du en afgørelse, og herefter vil dit behov løbende blive revurderet.

Sagsbehandlingstiden afhænger af den konkrete sag.

Her finder du:

Kvalitetsstandard 2024

Sagsbehandlingsfrister

Kontakt

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier