Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Kronisk sygdom Demens

Demens

Her kan du læse om Egedal Kommunes tilbud på demensområdet.

Rådgivning

Egedal Kommune har Demenstaskforce med demenskonsulenter med specialviden indenfor området. Du kan altid ringe til konsulenterne for at få information, råd og vejledning på tlf.nr. 7259 7061.

Har du eller din pårørende fået en demenssygdom, eller oplever du problemer med hukommelsen eller ændret adfærd, tilbyder Egedal Kommune en forløbskoordinator. Som hjemmeboende med nydiagnostiseret demens sygdom er det demenskonsulenterne, der er forløbskoordinator. Hvis du får personlig pleje af Egedal Kommune, eller er du tilknyttet vores demensdagcenter, er det din kontaktperson fra hjemmeplejen eller dagscenteret, der varetager denne rolle.

Ansøgning om GPS

Du kan kontakte DemensTaskforce ved at skrive til demenstaskforce@egekom.dk eller ringe på 7259 7061. Her kan du høre nærmere om, hvilke muligheder for bevilling af GPS-løsninger der er.

Mere viden og tilbud til demensramte

Det er vigtigt at få støtte, for selv at give støtte

Egedal Kommunes demenskonsulenter afholder netværksgrupper for pårørende til borgere med demenssygdom. Netværksgrupperne er et gratis tilbud til ægtefæller7samlevere og voksne børn af borgere med demenssygdom.

Hvad sker der til møderne 

På møderne tages der udgangspunkt i de behov deltagerne har for støtte og vejledning, og der formidles faglig viden og supervision omkring demenssygdomme. Demenskonsulenterne har god erfaring med, at deltagerne bruger møderne til refleksion og erfaringsudveksling, samt får kendskab til Egedal Kommunes tilbud.

Grupperne består af minimum 4 deltagere eller familier og mødes 4-6 gange i alt. Møderne er af to timers varighed og vil blive afholdt én gang om måneden.

Alle deltagere i grupperne har tavshedspligt omkring de personlige forhold, de måtte blive bekendt med.

Tilmelding

Kontakt demenskonsulenterne på telefon 7259 7061.

I Vores Hus tilbydes et målrettet og koordineret tilbud med udgangspunkt i borgerenes interesser og behov. Der nedsættes små grupper af borgere med aktiviteter der lægger vægt på, at vedligeholde de fysiske, psykiske og sociale funktioner.

Formålet med at komme i Vores Hus er, at fastholde det sociale samvær, vedligeholde færdigheder og funktioner, samt aflastning af ægtefælde/pårørende.

Der laves mange forskellige aktiviteter, såsom gå-ture, træningshold, madlavning eller busture ud af huset. Derudover er hverdagen præget af sang, musik og dans, som er med at skabe en hyggelig ramme for dagen. 

Visitation

Ønsker du at søge en plads i demensdagscenteret, skal du kontakte Den Sundhedsfaglige Myndighed - kontaktoplysninger findes nederst på siden.

Pusterum er et specialtilbud for yngre med demenssygdom. Der er god mulighed for at tilgodese den enkeltes behov, og vi lægger vægt på socialt samvær, og at have det rart sammen. Vi spiller spil, laver mad og går ture i lokal området. Indimellem kan vi låne en bus, hvor vi tager på nogle ture ud af huset.

Vi har også træning, hvor vi har fokus på styrke, balance, kondition samt stimulering af sanserne.

Visitation

Du skal visiteres til Pusterum. Kontakt Den Sundhedsfaglige Myndighed for at høre om dine muligheder. Kontaktoplysninger findes nederst på siden.

Dette træningstilbud henvender sig til borgere med let til moderat demens og som ikke selv kan opsøge et relevant træningstilbud. Træningen foregår to gange om ugen af 1 times varighed. Der trænes intensivt med fokus på balance, kondition, styrketræning mm. For at deltage, skal man selv kunne komme af og på en kondicykel uden fysisk hjælp.

Den Sundhedsfaglige Myndighed visiterer til tilbudet. Der kan bevilliges kørsel til og fra træning.

Træningen foregår på Damgårdsparken 9, 3660 Stenløse.

Det handler om at bevæge sig og have det sjovt!

Vil du være med på et fodboldhold for mennesker med demenslignende symptomer eller demens i tidligt stadie? Pårørende, naboer, venner eller andre interesserede er også velkomne.

Du kan være med på fodboldholdet, uanset om du har erfaring med fodbold eller ej. Du behøver ikke komme iklædt fodboldtøj og fodboldstøvler.

Det er ganske gratis at være tilmeldt holdet, og der vil være en demenskonsulent til stede ved alle træninger.

Vi mødes ved Klubhuset ved Ølstykke Stadion, hver torsdag kl. 10-11.00, og første gang er d. 7. marts 2024.

Kontakt demenskonsulenterne og hør nærmere - tlf. 7259 7061.

Se en lille video om demens i Egedal Kommune:

VIDEO: se vores demensspot på YouTube

Læs mere om Demens:

Alzheimerforeningens hjemmeside

Nationalt Videnscenter for Demens

Den lokale Alzheimerforeningen Egedal laver aktiviteter for målgruppen - læs mere her: Alzheimerforeningen Egedal

Kontakt

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier