Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Hjælpemidler Hjælpemidler

Hjælpemidler

Du kan ansøge Egedal Kommune om støtte til hjælpemidler, hvis du har et handicap eller en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Få hjælp til din digitale ansøgning - tlf. 70 20 00 00

Bevilling af hjælpemidler 

Du eller dine pårørende med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. 

For at kommunen kan bevilge dig et hjælpemiddel, skal der laves en vurdering af, hvordan hjælpemidlet kan hjælpe dig i hverdagen.

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad:

 • kunne afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • kunne lette dagligdagen i dit hjem
 • være nødvendigt i dit arbejdsliv

Hvis du bliver bevilliget et hjælpemiddel, kan du låne det gratis, og din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan visiteres til et hjælpemiddel.

Vil du vide mere

Eksempler på kropsbårne hjælpemidler, du kan søge støtte til:

 • arm- og benprotese
 • brystprotese
 • halskrave
 • kompressionsstrømper
 • skinner, støttekorset og brokbandager
 • briller og kontaktlinser til personer med varig medicinsk-optisk, defineret øjenlidelse
 • ortopædisk fodtøj og fodindlæg

Kropsbårne hjælpemidler leveres som udgangspunkt ikke tilbage, når du ikke længere har behov for hjælpemidlet.

Oversigt over leverandører af kropsbårne hjælpemidler

Tilskud til høreapparat

Hvis du har mistanke om høretab, bør du blive undersøgt hos en ørelæge eller høreklinik - dette sker uden henvisning.

Her kan du læse mere om tilskud til høreapparat.

Forbrugsgoder er produkter, som remstilles og forhandles til almindelig brug i befolkningen. Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, skal kommunen yde støtte til forbrugsgodet, hvis det i væsentlig grad kan afhjælpe dig, lette din dagligdag i dit hjem eller hvis det er nødvendigt, for at du kan udøve dit erhverv.

Ved ansøgning skal du anskueliggøre, hvordan det forbrugsgode du søger om, kan kompensere for den nedsatte funktionsevne. 

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du søge kommunen om hjælp til de nødvendige boliændringer der gør boligen bedre egnet for dig.

Ved ansøgning skal du anskueliggøre, hvordan de boligændringer, du søger om, kan kompensere for din nedsatte funktionsevne.

Hvis du mister dit hjælpemiddel, det er slidt, skal repareres eller ikke længere passer, skal du kontakte kommunen - se kontaktinformationer nederste på siden.

Når du har fået en bevilling, kan du som hovedregel selv vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel. Det gælder fx, når du har behov for engangshjælpemidler som bleer, stomiposer, testmaterialer til diabetes med mere.

Du kan højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og det må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe fra sit hjælpemiddellager. Typisk drejer det sig om tekniske hjælpemidler.

Eksempel:

Borgeren har fået bevilget en rollator af mærket X. På kommunens hjælpemiddellager findes en brugt rollator af dette mærke. Borgeren ønsker en fuldstændig identisk rollator af samme mærke, men en ny. I denne situation vil borgeren ikke kunne benytte sig af retten til frit at vælge leverandør.

Hvis du opholder dig midlertidigt i en anden kommune end din egen i en vis varighed, gælder det, at Egedal Kommune, sørger for at stille de nødvendige hjælpemidler til rådighed.

Dog gælder Egedal Kommunes forpligtigelse kun for hjælpemidler, som ikke umiddelbart kan tranporteres med dit valgte og sædvanlige befordringsmiddel.

Undtagelser fra ovennævnte er:

 • Hjælpemidler, der primært er nødvendige, af hensyn til plejepersonalet i den midlertidige opholdskommune
 • Hjælpemidler, der er nødvendige, som følge af et pludseligt opstået behov.

Lovstof

Regler for tildeling af hjælper og tilskud til forbrugsgoder - Hjælpemiddelbekendtgørelse

Vejledning for Boligindretning og boligskift

Satser for 2024: Satser vedr. hjælpemidler for 2024 - Lov om social service

Andre Links

borger.dk kan du bl.a. finde viden om: Hjælpemidler til job, Støtte til nødvendige merudgifter for voksne, Helbredstillæg, Transport for personer med handicap, Post til døren og Genoptræning.

Du læse mere om hjælpemidler på Social-, Bolig og Ældreministeriets hjemmeside eller på Hjælpemiddelbasen.

Læs mere om din retsikkerhed og kommunens forpligtelser på DUKH.dk.

Læs mere om Handicap og psykiatri på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Her finder du:

Kvalitetsstandard 2024

Sagsbehandlingsfrister

Kontakt

Den Sundhedsfaglige Myndighed - Hjælpemiddelvisitationen

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Bemærk

Digitale postkasser - 1 er hjælpemidler og 2 er kropsbårne hjælpemidler

Denne afdeling kan kun kontaktes på kommunens hovednummer 7259 6000. 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier