Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Personlige forhold Pas

Pas

Som dansk statsborger, kan du bestille et pas hos Borgerservice. Du kan bestille nyt pas i den kommune, hvor det er mest praktisk for dig. Husk at tjekke udløbsdatoen på dit pas og bestil et nyt i god tid. 

Jeg skal have pas

Alle børn skal have deres eget pas, uanset hvor gamle de er. Barnet skal også møde op personligt den dag passet bestilles i borgerservice.

Sådan får dit barn sit første pas

Bestil tid og udfyld den digitale ansøgning om fornyelse af pas

Før I møder op i borgerservice skal I bestille tid: Bestil tid her

Hvis du er digital kan du også udfylde den digitale ansøgning, så går det hurtigere, når I ankommer i borgerservice. Selv om det er barnets første pas udfylder I samme ansøgning, som hvis passet skulle fornyes. 

Er I ikke digitale, skal I blot bestille tid. I kan ringe og få hjælp til tidsbestilling på den digitale hotline tlf: 7020 0000. 

Bestil tid og udfyld den digitale ansøgning om fornyelse af pas

Før I møder op i borgerservice skal I bestille tid: Bestil tid her

Hvis du er digital kan du også udfylde den digitale ansøgning, så går det hurtigere, når I ankommer i borgerservice. Selv om det er barnets første pas udfylder I samme ansøgning, som hvis passet skulle fornyes. 

Er I ikke digitale, skal I blot bestille tid. I kan ringe og få hjælp til tidsbestilling på den digitale hotline tlf: 7020 0000. 

Samtykke fra forældre til barnets pas

Når et barn skal have pas, skal der være samtykke fra den eller dem der har forældremyndighed over barnet. Borgerservice kan ikke bestille et pas til et barn uden dette samtykke. 

I kan afgive jeres samtykke på flere måder: 

 1. Man kan selv møde fysisk op sammen med barnet når passet bestilles og skrive under på samtykke i borgerservice. 
 2. Man kan give sit samtykke i forbindelse med den digitale ansøgning om pas til barnet.
 3. Man kan gå ind på givsamtykke.dk og afgive sit samtykke der. Gå direkte til givsamtykke.dk.
 4. Er man ikke digital, kan man anvende den fysiske blanket til samtykke. Blanketten kan printes fra linket øverst på denne side eller hentes i borgerservice.

Samtykke fra forældre til barnets pas

Når et barn skal have pas, skal der være samtykke fra den eller dem der har forældremyndighed over barnet. Borgerservice kan ikke bestille et pas til et barn uden dette samtykke. 

I kan afgive jeres samtykke på flere måder: 

 1. Man kan selv møde fysisk op sammen med barnet når passet bestilles og skrive under på samtykke i borgerservice. 
 2. Man kan give sit samtykke i forbindelse med den digitale ansøgning om pas til barnet.
 3. Man kan gå ind på givsamtykke.dk og afgive sit samtykke der. Gå direkte til givsamtykke.dk.
 4. Er man ikke digital, kan man anvende den fysiske blanket til samtykke. Blanketten kan printes fra linket øverst på denne side eller hentes i borgerservice.

Mød op i borgerservice med barnet

Mød op i borgerservice på det tidspunkt du har bestilt tid til. Dit barn skal også være med ellers kan borgerservice ikke bestille passet.
Det tager normalt ca. 5 min at bestille dit pas. 

Du skal medbringe 

Legitimation: 

Til det første pas skal I som legitimation på barnets identitet medbringe den originale dåbs-, person- eller fødselsattest. Denne skal være printet, da den skal scannes. I kan printe attesten fra en computer i borgerservice, hvis I ikke har en printer der hjemme. 

Foto:

I kan vælge selv at medbringe et billede eller få taget billedet i borgerservice. Det koster 150 kr at få taget billedet i borgerservice. 

Hvis I selv medbringer et billede, skal det opfylde følgende krav: Krav til pas foto

Mød op i borgerservice med barnet

Mød op i borgerservice på det tidspunkt du har bestilt tid til. Dit barn skal også være med ellers kan borgerservice ikke bestille passet.
Det tager normalt ca. 5 min at bestille dit pas. 

Du skal medbringe 

Legitimation: 

Til det første pas skal I som legitimation på barnets identitet medbringe den originale dåbs-, person- eller fødselsattest. Denne skal være printet, da den skal scannes. I kan printe attesten fra en computer i borgerservice, hvis I ikke har en printer der hjemme. 

Foto:

I kan vælge selv at medbringe et billede eller få taget billedet i borgerservice. Det koster 150 kr at få taget billedet i borgerservice. 

Hvis I selv medbringer et billede, skal det opfylde følgende krav: Krav til pas foto

Afhent passet på Egedal Rådhus

Når jeres barns pas er klar til afhentning, vil det mobiltelefonnummer der oplyses ved bestillingen modtage en sms. I aftaler med borgerservice medarbejderen, der bestiller barnets pas, om I vil hente det i vores dokumentboks eller med tidsbestilling i borgerservice. 

Hvis I afhenter passet i vores dokument boks, skal I bruge en kode fra den sms I har modtaget, samt et MitID. Hvis der er flere forældremyndighedsindehavere kan begge parter afhente passet. Dokumentboksen kan benyttes i hele rådhusets åbningstid som er: 

Mandag til torsdag kl. 8-19

Fredag kl. 8-15

Hvis I afhenter passet i borgerservice, skal I huske at bestille tid til afhentning af pas: Bestil tid til afhentning af pas

Afhent passet på Egedal Rådhus

Når jeres barns pas er klar til afhentning, vil det mobiltelefonnummer der oplyses ved bestillingen modtage en sms. I aftaler med borgerservice medarbejderen, der bestiller barnets pas, om I vil hente det i vores dokumentboks eller med tidsbestilling i borgerservice. 

Hvis I afhenter passet i vores dokument boks, skal I bruge en kode fra den sms I har modtaget, samt et MitID. Hvis der er flere forældremyndighedsindehavere kan begge parter afhente passet. Dokumentboksen kan benyttes i hele rådhusets åbningstid som er: 

Mandag til torsdag kl. 8-19

Fredag kl. 8-15

Hvis I afhenter passet i borgerservice, skal I huske at bestille tid til afhentning af pas: Bestil tid til afhentning af pas

Vil du vide mere?

Er du sent ude med bestillingen af dit pas, er der 3 muligheder for levering af pas i hastetilfælde:

 • forlængelse af eksisterende pas
 • midlertidigt pas (nødpas)
 • hastelevering.
Forlængelse

Du kan få forlænget dit eksisterende pas én gang ved et stempel, hvis dit pas er udløbet inden for de sidste 3 måneder eller vil udløbe inden for kort tid, før du skal rejse. Men kun i det tilfælde, at det ikke er muligt at nå at bestille et nyt pas – fx ved et akut opstået behov for at rejse. Forlængelsen vil så gælde, til du kommer hjem fra din rejse – dog maksimalt et år. Forlængelsen koster ikke noget.

Du skal møde personligt op i borgerservice og have dit pas med. Muligheden for at få forlænget sit pas gælder også for børnepas. Her skal barnet møde personligt op. Hvis der er fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive ansøgningen, men I behøver ikke begge to møde op. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle lande accepterer en forlængelsespåtegning i passet. Det er op til dig selv at undersøge, om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark eller dit rejseselskab.

Midlertidigt pas (nødpas eller provisorisk pas)

Midlertidigt pas (nødpas eller provisorisk pas) kan udstedes, hvis:

 • du har mistet dit pas
 • du ikke har et pas
 • du har glemt dit pas derhjemme, og ikke kan nå at hente det, før du skal rejse til et land, hvor pas er påkrævet (bemærk rejsen skal være umiddelbart forestående)
 • dit pas er udløbet for mere end 3 måneder siden.

Du kan kun få et nødpas, hvis du ikke kan nå at få et egentligt pas. Prisen er den samme som for det almindelige pas. Du skal til et borgerservicecenter for at få et nødpas. Bemærk, at du skal betale dobbelt pris for det midlertidige pas, hvis dit pas er bortkommet, eller du ikke kan nå at hente det, før du skal rejse. Selvom du finder passet senere, kan du ikke få refunderet pengene.

Nødpasset har nogle begrænsninger, som du skal være opmærksom på. Det udstedes kun for den periode, du er på rejse – og maksimalt et år. Der er lande, som fx USA, der ikke godkender nødpasset til indrejse. Du kan finde en oversigt over andre landes pas- og visumregler på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hastelevering

Hvis din afrejse er så tæt på, at du ikke kan vente på den almindelige levering på 11 til 15 hverdage, er der mulighed for hastebehandling. Den tager cirka 5 hverdage.

Skrevet af Rigspolitiet

Priserne på pas (2024) inklusive gebyr for optagelse af fingeraftryk er:

 • Børn 0-11 år: 150 kr.
 • Børn 12-17 år: 181 kr.
 • Personer 18 år - folkepensionsalderen: 893 kr.
 • Personer i folkepensionsalderen: 381 kr.

Husk, at pris for et nyt foto til passet kommer oveni. Gebyr for optagelse af fingeraftryk er 31 kr. (2024) og er medregnet i ovenstående priser.

Vær opmærksom på, at prisen på udstedelse af pas eller udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden fordobles (2024), hvis du ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas ved ansøgning, eller hvis du fremviser passet i ødelagt stand i forbindelse med ansøgning om fornyelse af pas. Det skal være det seneste udstedte pas, du medbringer ved ansøgning. 

Læs mere her på siden under "Hvis du mister dit pas".

Skrevet af Rigspolitiet

 • Pas til personer, der er fyldt 18 år, er gyldige i 10 år.
 • Pas til børn og unge mellem 2 og 18 år er gyldige i 5 år.
 • Pas til børn, der endnu ikke er fyldt 2 år, er gyldige i 2 år.

Skrevet af Rigspolitiet

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit pas:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
 • ansigtet skal være jævnt belyst
 • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

Du kan få mere information om udstedelse af pas ved at henvende dig til kommunen og læse politiets regler for pasfoto.

Skrevet af Rigspolitiet

Hvis du mister dit pas i Danmark, skal du melde det mistet til kommunen, som herefter opdaterer passet som mistet, hvorefter det ikke længere er gyldigt. I tilfælde, hvor passet er mistet i forbindelse med en strafbar handling (fx tyveri), skal passet meldes mistet hos politiet. Du kan herefter ved henvendelse til kommunen ansøge om nyt pas, som du selv skal betale.

I tilfælde, hvor du ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas ved ansøgning, eller fremviser passet i ødelagt stand i forbindelse med ansøgning om fornyelse af pas eller udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden, fordobles prisen (2024) for udstedelse af pas til:

 • Børn 0-11 år: 300 kr.
 • Børn 12-17 år: 362 kr.
 • Personer 18 år - folkepensionsalderen: 1.786 kr.
 • Personer i folkepensionsalderen: 762 kr.

Du skal være opmærksom på, at det kun er det senest udløbne pas, der kan bruges, hvis du fremviser et udløbet pas, når du ansøger om nyt pas. Læs mere under "Sådan ansøger du om eller fornyer et pas". 

Hvis du først senere i livet har erhvervet dansk indfødsret og dermed skal ansøge om dansk pas for første gang, skal du medbringe dokumentation for din danske indfødsret, fx i form af statsborgerretsbevis eller lignende. 

Hvis du mister dit pas i udlandet, skal du politianmelde det på den lokale politistation og bede om en politirapport eller en kvittering. Den skal du tage med til den danske ambassade i det pågældende land sammen med 2 pasbilleder, der lever op til billedreglerne. Ambassaden kan udstede et nyt midlertidigt pas (nødpas), der gælder, til du kommer tilbage til Danmark. Du skal betale et gebyr eller timebetaling for udstedelsen af nødpasset.

Skrevet af Rigspolitiet

Kontakt

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Personlig og telefonisk henvendelse

Når du er blevet dansk statsborger, kan du ansøge om et dansk pas.

Første gang du skal have et dansk pas som ny statsborger, skal du medbringe dit bevis for dansk statsborgerskab. Beviset skal medbringes fysisk, da det skal scannes ind i din ansøgning om pas.

Derudover foregår udstedelsen af dit pas ligesom for alle andre. Se de andre sider for pas til børn eller pas til voksne. 

Vil du vide mere?

Hvis du har fået dansk statsborgerskab ved fødslen, ved dine forældres indgåelse af ægteskab eller ved adoption, kan du ansøge om bevis for dit danske statsborgerskab – et såkaldt statsborgerretsbevis.

Hvis du allerede én gang har fået udstedt et bevis for dansk statsborgerskab – uafhængigt af, om du fik dansk statsborgerskab automatisk, ved erklæring eller ved lov (naturalisation) – vil der ikke kunne udstedes et nyt statsborgerretsbevis.

I stedet kan du få udstedt en bevisbekræftelse. Dette er en officiel bekræftelse på, at du tidligere har fået udstedt et statsborgerretsbevis.

Skrevet af Udlændinge- og Integrationsministeriet

Kontakt

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Personlig og telefonisk henvendelse

Alle børn skal have deres eget pas, uanset hvor gamle de er, og skal også møde op personligt den dag passet bestilles i borgerservice.

Sådan får dit barn et nyt pas

Bestil tid og udfyld den digitale ansøgning om fornyelse af pas

Før I møder op i borgerservice skal I bestille tid: Bestil tid her

Hvis I er digitale, kan I også udfylde den digitale ansøgning, så går det hurtigere, når I ankommer i borgerservice.

Er I ikke digitale, skal I blot bestille tid. I kan ringe og få hjælp til tidsbestilling på den digitale hotline tlf: 7020 0000. 

 

Bestil tid og udfyld den digitale ansøgning om fornyelse af pas

Før I møder op i borgerservice skal I bestille tid: Bestil tid her

Hvis I er digitale, kan I også udfylde den digitale ansøgning, så går det hurtigere, når I ankommer i borgerservice.

Er I ikke digitale, skal I blot bestille tid. I kan ringe og få hjælp til tidsbestilling på den digitale hotline tlf: 7020 0000. 

 

Samtykke til barnets pas

Når et barn skal have pas, skal der være samtykke fra den eller dem der har forældremyndighed over barnet. Borgerservice kan ikke bestille et pas til et barn uden dette samtykke. 

I kan afgive jeres samtykke på flere måder: 

 1. Man kan selv møde fysisk op sammen med barnet når passet bestilles og skrive under på samtykke i borgerservice. 
 2. Man kan give sit samtykke i forbindelse med den digitale ansøgning om pas til barnet.
 3. Man kan gå ind på givsamtykke.dk og afgive sit samtykke der. Gå direkte til givsamtykke.dk.
 4. Er man ikke digital, kan man anvende den fysiske blanket til samtykke. Blanketten kan printes fra linket øverst på denne side eller hentes i borgerservice.

Samtykke til barnets pas

Når et barn skal have pas, skal der være samtykke fra den eller dem der har forældremyndighed over barnet. Borgerservice kan ikke bestille et pas til et barn uden dette samtykke. 

I kan afgive jeres samtykke på flere måder: 

 1. Man kan selv møde fysisk op sammen med barnet når passet bestilles og skrive under på samtykke i borgerservice. 
 2. Man kan give sit samtykke i forbindelse med den digitale ansøgning om pas til barnet.
 3. Man kan gå ind på givsamtykke.dk og afgive sit samtykke der. Gå direkte til givsamtykke.dk.
 4. Er man ikke digital, kan man anvende den fysiske blanket til samtykke. Blanketten kan printes fra linket øverst på denne side eller hentes i borgerservice.

Mød op i borgerservice

Mød op i borgerservice på det tidspunkt I har bestilt tid til. Jeres barn skal også være med, ellers kan borgerservice ikke bestille passet.
Det tager normalt ca. 5 min at bestille dit pas. 

I skal medbringe

Legitimation:
I skal medbringe barnets gamle pas som legitimation på barnets identitet. 

I tilfælde, hvor I fremviser passet i ødelagt stand eller ikke kan fremvise det sidst udstedte pas fordobles prisen for udstedelse af det nye pas. 
Når man ikke har det gamle pas, skal man i stedet medbringe andet legitimation så som:

 • din originale dåbs-, person- eller fødselsattest
 • Knallertkørekort for børn på 15 år og derover

Foto:
I kan vælge selv at medbringe et billede eller få taget billedet i borgerservice. Det koster 150 kr at få taget billedet i borgerservice. Hvis I selv medbringer et billede skal det opfylde følgende krav: Krav til pas foto

Mød op i borgerservice

Mød op i borgerservice på det tidspunkt I har bestilt tid til. Jeres barn skal også være med, ellers kan borgerservice ikke bestille passet.
Det tager normalt ca. 5 min at bestille dit pas. 

I skal medbringe

Legitimation:
I skal medbringe barnets gamle pas som legitimation på barnets identitet. 

I tilfælde, hvor I fremviser passet i ødelagt stand eller ikke kan fremvise det sidst udstedte pas fordobles prisen for udstedelse af det nye pas. 
Når man ikke har det gamle pas, skal man i stedet medbringe andet legitimation så som:

 • din originale dåbs-, person- eller fødselsattest
 • Knallertkørekort for børn på 15 år og derover

Foto:
I kan vælge selv at medbringe et billede eller få taget billedet i borgerservice. Det koster 150 kr at få taget billedet i borgerservice. Hvis I selv medbringer et billede skal det opfylde følgende krav: Krav til pas foto

Afhent passet på Egedal Rådhus

Når jeres barns pas er klar til afhentning, vil det mobiltelefonnummer der oplyses ved bestillingen modtage en sms. I aftaler med borgerservice medarbejderen, der bestiller barnets pas, om I vil hente passet i vores dokumentboks eller med tidsbestilling i borgerservice. 

Hvis I afhenter passet i vores dokumentboks, skal I bruge en kode fra den sms I har modtaget, samt et MitID. Hvis der er flere forældremyndighedsindehavere kan begge parter afhente passet, så længe barnet er under 18 år gammel.

Dokumentboksen kan benyttes i hele rådhusets åbningstid som er: 

Mandag til torsdag kl. 8-19

Fredag kl. 8-15

Hvis I afhenter passet i borgerservice, skal I huske at bestille tid til afhentning af pas: Bestil tid til afhentning af pas

Afhent passet på Egedal Rådhus

Når jeres barns pas er klar til afhentning, vil det mobiltelefonnummer der oplyses ved bestillingen modtage en sms. I aftaler med borgerservice medarbejderen, der bestiller barnets pas, om I vil hente passet i vores dokumentboks eller med tidsbestilling i borgerservice. 

Hvis I afhenter passet i vores dokumentboks, skal I bruge en kode fra den sms I har modtaget, samt et MitID. Hvis der er flere forældremyndighedsindehavere kan begge parter afhente passet, så længe barnet er under 18 år gammel.

Dokumentboksen kan benyttes i hele rådhusets åbningstid som er: 

Mandag til torsdag kl. 8-19

Fredag kl. 8-15

Hvis I afhenter passet i borgerservice, skal I huske at bestille tid til afhentning af pas: Bestil tid til afhentning af pas

Vil du vide mere?

Er du sent ude med bestillingen af dit pas, er der 3 muligheder for levering af pas i hastetilfælde:

 • forlængelse af eksisterende pas
 • midlertidigt pas (nødpas)
 • hastelevering.
Forlængelse

Du kan få forlænget dit eksisterende pas én gang ved et stempel, hvis dit pas er udløbet inden for de sidste 3 måneder eller vil udløbe inden for kort tid, før du skal rejse. Men kun i det tilfælde, at det ikke er muligt at nå at bestille et nyt pas – fx ved et akut opstået behov for at rejse. Forlængelsen vil så gælde, til du kommer hjem fra din rejse – dog maksimalt et år. Forlængelsen koster ikke noget.

Du skal møde personligt op i borgerservice og have dit pas med. Muligheden for at få forlænget sit pas gælder også for børnepas. Her skal barnet møde personligt op. Hvis der er fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive ansøgningen, men I behøver ikke begge to møde op. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle lande accepterer en forlængelsespåtegning i passet. Det er op til dig selv at undersøge, om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark eller dit rejseselskab.

Midlertidigt pas (nødpas eller provisorisk pas)

Midlertidigt pas (nødpas eller provisorisk pas) kan udstedes, hvis:

 • du har mistet dit pas
 • du ikke har et pas
 • du har glemt dit pas derhjemme, og ikke kan nå at hente det, før du skal rejse til et land, hvor pas er påkrævet (bemærk rejsen skal være umiddelbart forestående)
 • dit pas er udløbet for mere end 3 måneder siden.

Du kan kun få et nødpas, hvis du ikke kan nå at få et egentligt pas. Prisen er den samme som for det almindelige pas. Du skal til et borgerservicecenter for at få et nødpas. Bemærk, at du skal betale dobbelt pris for det midlertidige pas, hvis dit pas er bortkommet, eller du ikke kan nå at hente det, før du skal rejse. Selvom du finder passet senere, kan du ikke få refunderet pengene.

Nødpasset har nogle begrænsninger, som du skal være opmærksom på. Det udstedes kun for den periode, du er på rejse – og maksimalt et år. Der er lande, som fx USA, der ikke godkender nødpasset til indrejse. Du kan finde en oversigt over andre landes pas- og visumregler på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hastelevering

Hvis din afrejse er så tæt på, at du ikke kan vente på den almindelige levering på 11 til 15 hverdage, er der mulighed for hastebehandling. Den tager cirka 5 hverdage.

Skrevet af Rigspolitiet

Priserne på pas (2024) inklusive gebyr for optagelse af fingeraftryk er:

 • Børn 0-11 år: 150 kr.
 • Børn 12-17 år: 181 kr.
 • Personer 18 år - folkepensionsalderen: 893 kr.
 • Personer i folkepensionsalderen: 381 kr.

Husk, at pris for et nyt foto til passet kommer oveni. Gebyr for optagelse af fingeraftryk er 31 kr. (2024) og er medregnet i ovenstående priser.

Vær opmærksom på, at prisen på udstedelse af pas eller udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden fordobles (2024), hvis du ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas ved ansøgning, eller hvis du fremviser passet i ødelagt stand i forbindelse med ansøgning om fornyelse af pas. Det skal være det seneste udstedte pas, du medbringer ved ansøgning. 

Læs mere her på siden under "Hvis du mister dit pas".

Skrevet af Rigspolitiet

 • Pas til personer, der er fyldt 18 år, er gyldige i 10 år.
 • Pas til børn og unge mellem 2 og 18 år er gyldige i 5 år.
 • Pas til børn, der endnu ikke er fyldt 2 år, er gyldige i 2 år.

Skrevet af Rigspolitiet

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit pas:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
 • ansigtet skal være jævnt belyst
 • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

Du kan få mere information om udstedelse af pas ved at henvende dig til kommunen og læse politiets regler for pasfoto.

Skrevet af Rigspolitiet

Hvis du mister dit pas i Danmark, skal du melde det mistet til kommunen, som herefter opdaterer passet som mistet, hvorefter det ikke længere er gyldigt. I tilfælde, hvor passet er mistet i forbindelse med en strafbar handling (fx tyveri), skal passet meldes mistet hos politiet. Du kan herefter ved henvendelse til kommunen ansøge om nyt pas, som du selv skal betale.

I tilfælde, hvor du ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas ved ansøgning, eller fremviser passet i ødelagt stand i forbindelse med ansøgning om fornyelse af pas eller udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden, fordobles prisen (2024) for udstedelse af pas til:

 • Børn 0-11 år: 300 kr.
 • Børn 12-17 år: 362 kr.
 • Personer 18 år - folkepensionsalderen: 1.786 kr.
 • Personer i folkepensionsalderen: 762 kr.

Du skal være opmærksom på, at det kun er det senest udløbne pas, der kan bruges, hvis du fremviser et udløbet pas, når du ansøger om nyt pas. Læs mere under "Sådan ansøger du om eller fornyer et pas". 

Hvis du først senere i livet har erhvervet dansk indfødsret og dermed skal ansøge om dansk pas for første gang, skal du medbringe dokumentation for din danske indfødsret, fx i form af statsborgerretsbevis eller lignende. 

Hvis du mister dit pas i udlandet, skal du politianmelde det på den lokale politistation og bede om en politirapport eller en kvittering. Den skal du tage med til den danske ambassade i det pågældende land sammen med 2 pasbilleder, der lever op til billedreglerne. Ambassaden kan udstede et nyt midlertidigt pas (nødpas), der gælder, til du kommer tilbage til Danmark. Du skal betale et gebyr eller timebetaling for udstedelsen af nødpasset.

Skrevet af Rigspolitiet

Kontakt

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Personlig og telefonisk henvendelse

Sådan får du et nyt pas

Bestil tid og udfyld den digitale ansøgning om fornyelse af pas

Før du møder op i borgerservice skal du bestille en tid. Bestil tid her

Hvis du er digital, kan du også udfylde den digitale ansøgning, så går det hurtigere når du ankommer i borgerservice. Du vil blive guidet til den digitale ansøgning, når du bestiller tid i borgerservice. 

Er du ikke digital, skal du blot bestille tid. Du kan ringe og få hjælp til tidsbestilling ved den digitale hotline tlf: 7020 0000. 

Bestil tid og udfyld den digitale ansøgning om fornyelse af pas

Før du møder op i borgerservice skal du bestille en tid. Bestil tid her

Hvis du er digital, kan du også udfylde den digitale ansøgning, så går det hurtigere når du ankommer i borgerservice. Du vil blive guidet til den digitale ansøgning, når du bestiller tid i borgerservice. 

Er du ikke digital, skal du blot bestille tid. Du kan ringe og få hjælp til tidsbestilling ved den digitale hotline tlf: 7020 0000. 

Mød op i borgerservice

Mød op i borgerservice på det tidspunkt du har bestilt tid til. Det tager normalt ca. 5 min, at bestille dit pas. 

Du skal medbringe

Legitimation:

Du skal medbringe det gamle pas, som legitimation for din identitet. I tilfælde, hvor du fremviser passet i ødelagt stand eller ikke kan fremvise det sidst udstedte pas fordobles prisen for udstedelse af det nye pas. 

Hvis du ikke har det gamle pas, skal du medbringe andet legitimation så som:

 • kørekort
 • din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest
 • Sundhedskort som vil blive suppleret af kontrolspørgsmål fra CPR-registret 

Foto: 

Du kan vælge selv at medbringe et billede eller få taget billedet i borgerservice. Det koster 150 kr at få taget billedet i borgerservice. 

Hvis du selv medbringer et billede skal det opfylde følgende krav: Krav til pas foto

Mød op i borgerservice

Mød op i borgerservice på det tidspunkt du har bestilt tid til. Det tager normalt ca. 5 min, at bestille dit pas. 

Du skal medbringe

Legitimation:

Du skal medbringe det gamle pas, som legitimation for din identitet. I tilfælde, hvor du fremviser passet i ødelagt stand eller ikke kan fremvise det sidst udstedte pas fordobles prisen for udstedelse af det nye pas. 

Hvis du ikke har det gamle pas, skal du medbringe andet legitimation så som:

 • kørekort
 • din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest
 • Sundhedskort som vil blive suppleret af kontrolspørgsmål fra CPR-registret 

Foto: 

Du kan vælge selv at medbringe et billede eller få taget billedet i borgerservice. Det koster 150 kr at få taget billedet i borgerservice. 

Hvis du selv medbringer et billede skal det opfylde følgende krav: Krav til pas foto

Afhent dit pas på Egedal Rådhus

Når dit pas er klar til afhent, vil du modtage en sms. Du aftaler med borgerservice medarbejderen der bestiller dit pas, om du vil hente det i vores dokumentboks eller med tidsbestilling i borgerservice. 

Hvis du afhenter passet i vores dokument boks, skal du bruge en kode fra den sms I har modtaget, samt et MitID.
Dokumentboksen kan benyttes i hele rådhusets åbningstid som er: 

Mandag til torsdag kl. 8-19

Fredag kl. 8-15

Hvis du afhenter passet i borgerservice, skal du huske at bestille tid til afhentning af pas: Bestil tid til afhentning af pas

Afhent dit pas på Egedal Rådhus

Når dit pas er klar til afhent, vil du modtage en sms. Du aftaler med borgerservice medarbejderen der bestiller dit pas, om du vil hente det i vores dokumentboks eller med tidsbestilling i borgerservice. 

Hvis du afhenter passet i vores dokument boks, skal du bruge en kode fra den sms I har modtaget, samt et MitID.
Dokumentboksen kan benyttes i hele rådhusets åbningstid som er: 

Mandag til torsdag kl. 8-19

Fredag kl. 8-15

Hvis du afhenter passet i borgerservice, skal du huske at bestille tid til afhentning af pas: Bestil tid til afhentning af pas

Vil du vide mere?

Er du sent ude med bestillingen af dit pas, er der 3 muligheder for levering af pas i hastetilfælde:

 • forlængelse af eksisterende pas
 • midlertidigt pas (nødpas)
 • hastelevering.
Forlængelse

Du kan få forlænget dit eksisterende pas én gang ved et stempel, hvis dit pas er udløbet inden for de sidste 3 måneder eller vil udløbe inden for kort tid, før du skal rejse. Men kun i det tilfælde, at det ikke er muligt at nå at bestille et nyt pas – fx ved et akut opstået behov for at rejse. Forlængelsen vil så gælde, til du kommer hjem fra din rejse – dog maksimalt et år. Forlængelsen koster ikke noget.

Du skal møde personligt op i borgerservice og have dit pas med. Muligheden for at få forlænget sit pas gælder også for børnepas. Her skal barnet møde personligt op. Hvis der er fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive ansøgningen, men I behøver ikke begge to møde op. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle lande accepterer en forlængelsespåtegning i passet. Det er op til dig selv at undersøge, om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark eller dit rejseselskab.

Midlertidigt pas (nødpas eller provisorisk pas)

Midlertidigt pas (nødpas eller provisorisk pas) kan udstedes, hvis:

 • du har mistet dit pas
 • du ikke har et pas
 • du har glemt dit pas derhjemme, og ikke kan nå at hente det, før du skal rejse til et land, hvor pas er påkrævet (bemærk rejsen skal være umiddelbart forestående)
 • dit pas er udløbet for mere end 3 måneder siden.

Du kan kun få et nødpas, hvis du ikke kan nå at få et egentligt pas. Prisen er den samme som for det almindelige pas. Du skal til et borgerservicecenter for at få et nødpas. Bemærk, at du skal betale dobbelt pris for det midlertidige pas, hvis dit pas er bortkommet, eller du ikke kan nå at hente det, før du skal rejse. Selvom du finder passet senere, kan du ikke få refunderet pengene.

Nødpasset har nogle begrænsninger, som du skal være opmærksom på. Det udstedes kun for den periode, du er på rejse – og maksimalt et år. Der er lande, som fx USA, der ikke godkender nødpasset til indrejse. Du kan finde en oversigt over andre landes pas- og visumregler på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hastelevering

Hvis din afrejse er så tæt på, at du ikke kan vente på den almindelige levering på 11 til 15 hverdage, er der mulighed for hastebehandling. Den tager cirka 5 hverdage.

Skrevet af Rigspolitiet

Priserne på pas (2024) inklusive gebyr for optagelse af fingeraftryk er:

 • Børn 0-11 år: 150 kr.
 • Børn 12-17 år: 181 kr.
 • Personer 18 år - folkepensionsalderen: 893 kr.
 • Personer i folkepensionsalderen: 381 kr.

Husk, at pris for et nyt foto til passet kommer oveni. Gebyr for optagelse af fingeraftryk er 31 kr. (2024) og er medregnet i ovenstående priser.

Vær opmærksom på, at prisen på udstedelse af pas eller udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden fordobles (2024), hvis du ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas ved ansøgning, eller hvis du fremviser passet i ødelagt stand i forbindelse med ansøgning om fornyelse af pas. Det skal være det seneste udstedte pas, du medbringer ved ansøgning. 

Læs mere her på siden under "Hvis du mister dit pas".

Skrevet af Rigspolitiet

 • Pas til personer, der er fyldt 18 år, er gyldige i 10 år.
 • Pas til børn og unge mellem 2 og 18 år er gyldige i 5 år.
 • Pas til børn, der endnu ikke er fyldt 2 år, er gyldige i 2 år.

Skrevet af Rigspolitiet

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit pas:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
 • ansigtet skal være jævnt belyst
 • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

Du kan få mere information om udstedelse af pas ved at henvende dig til kommunen og læse politiets regler for pasfoto.

Skrevet af Rigspolitiet

Der skal fingeraftryk i alle nye pas, undtagen i pas til børn under 12 år. Det koster 31 kr. (2024) at få optaget digitale fingeraftryk til dit pas.

Dit gamle pas er stadig gyldigt

Gamle pas uden fingeraftryk vil fortsat være gyldige i hele passets løbetid.

Skrevet af Rigspolitiet

Hvis du mister dit pas i Danmark, skal du melde det mistet til kommunen, som herefter opdaterer passet som mistet, hvorefter det ikke længere er gyldigt. I tilfælde, hvor passet er mistet i forbindelse med en strafbar handling (fx tyveri), skal passet meldes mistet hos politiet. Du kan herefter ved henvendelse til kommunen ansøge om nyt pas, som du selv skal betale.

I tilfælde, hvor du ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas ved ansøgning, eller fremviser passet i ødelagt stand i forbindelse med ansøgning om fornyelse af pas eller udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden, fordobles prisen (2024) for udstedelse af pas til:

 • Børn 0-11 år: 300 kr.
 • Børn 12-17 år: 362 kr.
 • Personer 18 år - folkepensionsalderen: 1.786 kr.
 • Personer i folkepensionsalderen: 762 kr.

Du skal være opmærksom på, at det kun er det senest udløbne pas, der kan bruges, hvis du fremviser et udløbet pas, når du ansøger om nyt pas. Læs mere under "Sådan ansøger du om eller fornyer et pas". 

Hvis du først senere i livet har erhvervet dansk indfødsret og dermed skal ansøge om dansk pas for første gang, skal du medbringe dokumentation for din danske indfødsret, fx i form af statsborgerretsbevis eller lignende. 

Hvis du mister dit pas i udlandet, skal du politianmelde det på den lokale politistation og bede om en politirapport eller en kvittering. Den skal du tage med til den danske ambassade i det pågældende land sammen med 2 pasbilleder, der lever op til billedreglerne. Ambassaden kan udstede et nyt midlertidigt pas (nødpas), der gælder, til du kommer tilbage til Danmark. Du skal betale et gebyr eller timebetaling for udstedelsen af nødpasset.

Skrevet af Rigspolitiet

Du kan søge om et ekstra pas, hvis du rejser i forbindelse med dit arbejde, og:

 • dit pas er indleveret til visering

eller

 • dit pas har stempler eller viseringer, der kan gøre indrejse umulig i det land, du har planer om at rejse til.

Du skal dokumentere, at det er nødvendigt med et ekstra pas. Medbring en erklæring fra din arbejdsgiver, og søg om det ekstra pas i kommunen. Prisen er den samme, som for almindeligt pas.

Erklæring/dokumentation fra arbejdsgiver skal indeholde følgende: At passet skal bruges i forbindelse med arbejdet og være påført pasansøgerens navn samt CPR-nummer. Erklæring/dokumentation skal være stemplet af arbejdsgiveren.

Normalt kan du ikke få ekstra pas til turist- og ferierejser.

Gyldighed for ekstra pas

Et ekstra pas må kun udstedes for rejsens varighed, dog maksimalt 2 år. Du skal aflevere dit ekstra pas tilbage til kommunen efter brug.

Skrevet af Rigspolitiet

Hvis du har skiftet hele eller dele af dit navn ud, er det en god idé at få et nyt pas. Af sikkerhedsgrunde vil flyselskaber og rejsebureauer ikke lade dig rejse, hvis navnet på billetten og navnet i passet ikke er det samme.

Skrevet af Rigspolitiet

Kontakt

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Personlig og telefonisk henvendelse

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier