Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Personlige forhold Kørekort

Kørekort

Danske kørekort udstedes i Borgerservice. Du kan få udstedt kørekort hos Borgerservice i den kommune, hvor det er mest praktisk for dig.

Når du skal have kørekort for første gang, skal du henvende dig til en køreskole, som vejleder om hele forløbet i forhold til undervisning, teori- og køreprøve. Senere skal du ansøge om dit kørekort ved kommunen. Se forløbet her.

Få dit første kørekort

Start undervisning på en køreskole

Start undervisning på en køreskole

Kørekortansøgning afleveres til kommunen

Du eller din kørelærer skal aflevere din ansøgning til kommunen. Ansøgningen kan kun behandles hvis du også har aflevet:

 • et billede til kørekortet Se krav til billedet her: Færdselsstyrelsens fotokrav
 • en lægeattest (gerne digitalt)
 • kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp (vi får svar digitalt når du har bestået)
 • opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, og du ikke lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.
 • Samtykkeerklæring, hvis du er under 18 år, skal dine forældre give samtykke til at du må køre bil. 

P23 Ansøgning om kørekort (fysisk blanket)

Kørekortansøgning afleveres til kommunen

Du eller din kørelærer skal aflevere din ansøgning til kommunen. Ansøgningen kan kun behandles hvis du også har aflevet:

 • et billede til kørekortet Se krav til billedet her: Færdselsstyrelsens fotokrav
 • en lægeattest (gerne digitalt)
 • kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp (vi får svar digitalt når du har bestået)
 • opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, og du ikke lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.
 • Samtykkeerklæring, hvis du er under 18 år, skal dine forældre give samtykke til at du må køre bil. 

P23 Ansøgning om kørekort (fysisk blanket)

Du får din ansøgning tilbage

Når kommunen har godkendt din ansøgning, skal du have den tilbage. Hvis din kørelærer har afleveret ansøgningen er det også kørelæren der afhenter ansøgningen igen. Hvis du har aflevet ansøgning på rådhuset skal du selv have den tilbage. Du kan enten få den tilsendt eller afhente den på rådhuset, den sidste mulighed går hurtigst.  

Du får din ansøgning tilbage

Når kommunen har godkendt din ansøgning, skal du have den tilbage. Hvis din kørelærer har afleveret ansøgningen er det også kørelæren der afhenter ansøgningen igen. Hvis du har aflevet ansøgning på rådhuset skal du selv have den tilbage. Du kan enten få den tilsendt eller afhente den på rådhuset, den sidste mulighed går hurtigst.  

Medbring ansøgningen til din teori- og køreprøve

Når du skal til teoriprøve og praktisk køreprøve, skal du medbringe dit ansøgningsskema. Derudover skal du huske gyldigt ID i form af et pas eller et knallertkørekort. 

Medbring ansøgningen til din teori- og køreprøve

Når du skal til teoriprøve og praktisk køreprøve, skal du medbringe dit ansøgningsskema. Derudover skal du huske gyldigt ID i form af et pas eller et knallertkørekort. 

Dit kørekort bliver sendt til din postkasse

Kommunen modtager besked om at du har bestået sammen med det stamkort du underskriver efter køreprøven. Kørekortet produceres og bliver sendt til din postkasse. 

Dit kørekort bliver sendt til din postkasse

Kommunen modtager besked om at du har bestået sammen med det stamkort du underskriver efter køreprøven. Kørekortet produceres og bliver sendt til din postkasse. 

Vil du vide mere?

Du kan begynde at tage kørekort til almindelig bil, når du er fyldt 16 år og 9 måneder, og du kan tidligst få udstedt dit kørekort når du er fyldt 17 år.

Når du tager kørekort som 17-årig er der særlige regler du skal opfylde for at få kørekortet.

Det er i kommunens borgerservice eller hos en kørelærer du skal henvende dig, når du skal ansøge om at få kørekortet. Dine forældre skal give samtykke til at du kan få udstedt kørekort til kategori B (bil, lille knallert og traktor- og motorredskab). Du skal derfor aflevere en underskrevet samtykkeerklæring fra dine forældre, når du indleverer ansøgningen.

Du skal foruden en samtykkeerklæring medbringe følgende når du indgiver en ansøgning om kørekort:

 • et vellignende foto. Du skal medbringe et. Nogle kommuner tilbyder, at du kan få taget et foto i borgerservice mod betaling.
 • pas eller anden legitimation
 • en lægeattest
 • et kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp (dog kun hvis det er første gang du skal have kørekort)

Kommunen vil efterfølgende vurdere om betingelserne for udstedelse af kørekort er opfyldt, beramme køreprøver og opkræve betaling.

Prisen for køreprøve og teoriprøve er 1.170 kr. (2024). Gebyret dækker både den teoretiske og den praktiske køreprøve. Hvis du ikke består enten den teoretiske eller den praktiske prøve første gang, skal der betales et nyt gebyr ved berammelsen af en ny køreprøve.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Prisen for et nyt kørekort afhænger af hvilke(n) kategori(er) du har og om dit kørekort tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

De forskellige gebyrer følger Færdselsloven, og du kan se en opdateret liste over alle gebyrer for udstedelse, fornyelse og ombytning af kørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Vær opmærksom på, at du skal medbringe et foto. Nogle kommuner tilbyder, at du kan få taget et foto i borgerservice mod betaling.

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
 • ansigtet skal være jævnt belyst
 • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Dit almindelige kørekort er tilstrækkeligt i alle EU-lande, Schweiz og de tre EØS-lande (Island, Norge og Liechtenstein).

Hvis du opholder dig i et land uden for EU eller EØS, skal du muligvis have et internationalt kørekort. Hvorvidt du skal have et internationalt kørekort, afhænger af det pågældende land, du rejser til. Du kan kontakte ambassaden for det land, du rejser til for yderligere information. Vær opmærksom på, at du muligvis skal have flere internationale kørekort, hvis du skal køre i flere lande på samme rejse.

Medbring dit almindelige danske kørekort sammen med det internationale kørekort 

Et internationalt kørekort erstatter ikke det almindelige kørekort, men betragtes som en anerkendt oversættelse af dit danske kørekort. Derfor skal du også medbringe dit almindelige kørekort. Du kan kun få udstedt et internationalt kørekort, hvis du har et gyldigt dansk kørekort.

Få dit internationale kørekort hos borgerservice

Du får dit internationale kørekort ved at møde personligt op hos borgerservice i en valgfri kommune. Husk, at tjekke om borgerservice i den kommune, du vælger, kræver tidsbestilling inden fremmøde. 

2 ting, du skal tage med på kommunen:

 • Dit gyldige, danske kørekort
 • Et kørekortfoto efter gældende regler.

Nogle kommuner tilbyder, at du kan få taget et foto i borgerservice mod betaling. Den information finder du hos den enkelte kommune. 

Pris og gyldighed:

 • Prisen på et internationalt kørekort er 30 kr. (2024).
 • Det internationale kørekort er gyldigt 1 år fra udstedelsesdatoen.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Kontakt

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
borgertorvet@egekom.dk

Ring til os

Personlig og telefonisk henvendelse kan ske

Bor du i Egedal Kommune kan du tage knallertkørekort hos Ung Egedal.

Husk, at det er forbudt at køre på knallert uden kørekort til lille knallert, hvis du er under 18 år. 

Sådan får du et knallertkørekort

Tilmeld dig undervisning hos Ung Egedal

Du kan tilmelde dig undervisning til knallertkørekort hos Ung Egedal på deres hjemmeside. Tilmelding til knallertkørekort

Tilmeld dig undervisning hos Ung Egedal

Du kan tilmelde dig undervisning til knallertkørekort hos Ung Egedal på deres hjemmeside. Tilmelding til knallertkørekort

Kommunen får besked om at du har gennemført undervisning

Når du har bestået alle dine prøver får kommunen besked og bestiller dit kørekort på den første hverdage efter du har fyldt 15 år. 

Kommunen får besked om at du har gennemført undervisning

Når du har bestået alle dine prøver får kommunen besked og bestiller dit kørekort på den første hverdage efter du har fyldt 15 år. 

Midlertidigt kørekort

Hvis du er 15 år den dag du består din knallert køreprøve, modtager du med det samme et midlertidigt kørekort og kan køre på kanllert samme dag. 
Hvis du ikke er 15 år, kan du hente et midlertidigt kørekort i Borgerservice på rådhuset den dag du fylder 15 år. Husk at bestillet id inden du kommer. Bestil tid i Borgerservice

Midlertidigt kørekort

Hvis du er 15 år den dag du består din knallert køreprøve, modtager du med det samme et midlertidigt kørekort og kan køre på kanllert samme dag. 
Hvis du ikke er 15 år, kan du hente et midlertidigt kørekort i Borgerservice på rådhuset den dag du fylder 15 år. Husk at bestillet id inden du kommer. Bestil tid i Borgerservice

Dit rigtige kørekort bliver sendt til din postkasse

Når kørekortet er blevet produceret, bliver det sendt til din postkasse inden for 2 måneder efter du har bestået (hvis du er 15 år) ellers inden for 2 måender efter din 15-års fødselsdag. 

Husk at dit navn skal stå på postkassen. 

Dit rigtige kørekort bliver sendt til din postkasse

Når kørekortet er blevet produceret, bliver det sendt til din postkasse inden for 2 måneder efter du har bestået (hvis du er 15 år) ellers inden for 2 måender efter din 15-års fødselsdag. 

Husk at dit navn skal stå på postkassen. 

Vil du vide mere?

Du skal have kørekort til kategori LK (lille knallert), hvis du:

 • er under 18 år
 • er fyldt 18 år efter 19. januar 2013 og ikke har kørekort til bil, motorcykel eller stor knallert.

Du kan få udstedt kørekort og må køre på lille knallert, når du er fyldt 15 år, men du må allerede begynde at gå til undervisning for at få dit kørekort til lille knallert, når du er 14 år og 6 måneder.

Er du fyldt 18 år før den 19. januar 2013, er det lovligt at køre på lille knallert uden knallertkørekort.

Den 19. januar 2013 trådte de nye regler i kraft, som kort fortalt betyder, at du skal have kørekort i kategorien LK (lille knallert) for at køre på knallert. De nye regler gælder, hvis du er over 18 år, ikke har kørekort til bil, motorcykel eller stor knallert og ikke tidligere har taget knallertbevis i Ungdomsskolen. Du skal samtidig op til en teoriprøve hos politiet.

Læs mere om reglerne for både lille knallert og stor knallert hos Rådet for Sikker Trafik.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Kommunen arrangerer knallertundervisning, og den foregår typisk på den kommunale ungdomsskole. Undervisningen består af både teori og praksis - dvs., at du både skal læse, udfylde skriftlige prøver og ud at køre på vejene med en lærer.

Du skal klare følgende for at få kørekort til knallert:

 • følge ungdomsskolens undervisning og bestå både en teoriprøve og en praktisk køreprøve
 • bestå 30 undervisningstimer - inklusiv den teoretiske og den praktiske prøve.

Før du kan gå op til den praktiske prøve, skal du desuden have gennemført et førstehjælpskursus, som er et særskilt kursus og ikke en del af knallertundervisningen.

Læs mere om reglerne og førstehjælpskurset på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside:

Læs mere om lovgivningen på Færdselsstyrelsens hjemmeside:

Skrevet af Færdselsstyrelsen

For at få kørekort til stor knallert (45 km/t) skal du henvende dig til en kørelærer.

Du skal have kørekort til stor knallert, hvis du ikke allerede har kørekort til bil eller motorcykel. Du kan tidligst få kørekort til stor knallert, når du fylder 18 år.

Det koster 380 kr. (2024) at gå til køreprøve for at få kørekort til stor knallert.

Læs mere om kørekort til stor knallert på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Kørekort til lille knallert koster 660 kr. (2024), hvis du er under 18 år og 160 kr. (2024), hvis du er over 18 år. Nogle kommuner tager dog et ekstra gebyr for at udstede knallertkørekortet.

Det koster 300 kr. (2024), hvis du er under 18 år og ikke består den teoretiske eller den praktiske køreprøve første gang og dermed skal op til en fornyet køreprøve.

Kørekort til stor knallert koster 380 kr. (2024)

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
 • ansigtet skal være jævnt belyst
 • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

  Vær opmærksom på, at du selv skal medbringe et foto. Nogle kommuner tilbyder, at du kan få taget et foto i borgerservice mod betaling.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Hvis du mister dit knallertkørekort, kan du få udstedt et nyt i borgerservicecentret. De skal bruge et gyldigt billede af dig samt legitimation. Du kan få taget et billede i borgerservice, hvis du ønsker det. 

Når du går derfra, får du et midlertidigt knallertkørekort med, og modtager det nye i din postkasse inden for ca. en måned. 

Kontakt

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
borgertorvet@egekom.dk

Ring til os

Personlig og telefonisk henvendelse kan ske

Har du en igangværende kørekortsag i Egedalkommune, og er dit midlertidige kørekort er ved at udløbe, kan du anmode om et nyt midlertidigt kørekort

Dansk kørekort

Når du har været hos Borgerservice og bestilt et nyt kørekort, enten fordi du har mistet det eller fordi det skal fornyes, skal du, hvis det nye kørekort ikke ligger i din postkasse efter ca. 3 uger, kontakte Borgerservice på telefon 7259 6000. Borgerservice vil vurdere, om du skal anmode om et nyt midlertidigt kørekort digitalt med dit MitID her på hjemmesiden.

Du vil herefter modtage det i din e-boks. Har du ikke MitID vil Borgerservice i stedet for bestille en tid til dig til fremmøde.

Udenlandsk kørekort

Hvis du har været i Borgerservice med dit udenlandske kørekort, for at få det ombyttet til et dansk kørekort, og du ikke har hørt fra Borgerservice endnu, og dit midlertidige kørekort er ved at udløbe, skal du kontakte Borgerservice på telefon 7259 6000.

Vi vil så vurdere, om du skal anmode om et nyt midlertidigt kørekort digitalt her på hjemmesiden. Du vil herefter modtage det i din e-boks. Har du ikke MitID vil Borgerservice i stedet for bestille en tid til dig til fremmøde. Et digitalt midlertidigt kørekort kan kun bruges i Danmark, hvorimod et midlertidigt kørekort på papir kan bruges i de nordiske lande. 

Begrænsninger ved et midlertidigt kørekort

Et midlertidigt kørekort er gratis og gælder kun i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Det midlertidige kørekort gælder kun i en begrænset periode og kun frem til, du får dit nye kørekort.

Kontakt

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
borgertorvet@egekom.dk

Ring til os

Personlig og telefonisk henvendelse kan ske

Er det tid til at fornye dit kørekort, skal du bestille en tid og møde personligt op i Borgerservice.

Fornyelse af kørekort

Når dit kørekort udløber skal det fornyes for at være gyldigt. Du kan fornye dit kørekort i op til 3 år efter udløbsdatoen. Har du mistet dit kørekort, skiftet navn, eller er dit kørekort slidt, kan du også få udstedt et nyt. Det er kommunerne, der udsteder og laver kørekort. Du kan frit vælge, hvilken kommune du vil henvende dig hos.
I Egedal Kommune skal du henvende dig personligt i Borgerservice. Husk at bestille tid inden du kommer. 

Læs mere om, hvordan du fornyer dit kørekort på borger.dk 

Pris for kørekort

Prisen for et nyt kørekort afhænger af hvilke(n) kategori(er), du har, og om dit kørekort tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager. De forskellige gebyrer følger Færdselsloven, og du kan se en opdateret liste over alle gebyrer for udstedelse, fornyelse og ombytning af kørekort: 

Se priser på kørekort på færdselsstyrelsens hjemmeside 

Foto

Husk, at prisen for et nyt foto kommer oveni.

Du kan selv medbringe et foto fra fotografen, eller du kan få taget et foto i forbindelse med dit fremmøde. Det koster 150 kroner, og du kan ikke få dit foto udleveret. Der er specielle krav til det foto, som skal bruges til kørekort. 

Se krav til dokumentation og foto på Færdselsstyrelsens hjemmeside

Dokumentation

Du skal altid medbringe dokumentation, når du skal bestille eller forny dit kørekort:

 • Dit gamle kørekort skal altid med, hvis du har stadig har det. 
 • Hvis du har mistet dit kørekort skal du medbringe Pas eller sundhedskort til legitimation,.
 • Lægeattest, hvis dit kørekort tidligere har været udstedt med en tidsbegrænsning af helbredsmæssige årsager.
 • Du skal altid medbringe lægeattest hvis du skal forny dit kørekort til lastbil, bus eller erhvervsmæssig personbefordring.

 

Vil du vide mere

Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du henvende dig til en af landets kommuner, som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekortet er opfyldt.

Den 1. juli 2017 trådte der nye regler i kraft om fornyelse af kørekort for ældre. Det betyder, at hvis du er fyldt 70 år eller mere, og du skal have fornyet dit kørekort, skal du som udgangspunkt ikke aflevere en lægeattest, når du ansøger om fornyelse af dit kørekort. Dit kørekort kan tidligst fornyes 3 måneder inden du fylder 70 år.

Kørekort til gruppe 1 udstedes som udgangspunkt med en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet begrænses som følge af helbredsmæssige forhold.


Gruppe 1:

AM - Stor knallert

A1 - Lille motorcykel

A2 - Mellemstor motorcykel

A - Stor motorcykel

B - Almindelig personbil

BE - Almindelig bil med  stort påhængskøretøj

TM - Traktor og motorredskab

Du skal være opmærksom på, at hvis dit kørekort tidligere har været tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager, skal du fortsat aflevere en lægeattest ved fornyelse, ligesom dit kørekort kan blive tidsbegrænset.  

Det er ikke altid muligt ved indleveringen af ansøgningen at se om der skal afleveres en lægeattest, da det kan kræve en nærmere undersøgelse af sagen at se om kørekortet tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Før du indhenter en lægeattest, skal du være opmærksom på, at fornyelsen af dit kørekort først bør ske umiddelbart op til, at gyldigheden på kørekortet udløber. Det betyder, at fornyelsen kan ske, hvis kørekortets gyldighedstid udløber inden for en kortere periode på fx 3 måneder. 

Du skal som udgangspunkt ikke vedlægge lægeattest, når du skal forny kørekort til kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E, samt T/M:

 • AM (lille og stor knallert)
 • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
 • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
 • T/M kørekort til traktor/motorredskab.

Hvis dit kørekort tidligere har været udstedt med en tidsbegrænsning af helbredsmæssige årsager, skal du medbringe en lægeattest når du skal forny dit kørekort.

Du skal altid vedlægge en lægeattest, hvis du skal forny et kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring:

 • C1 og C (lille og stor lastbil)
 • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
 • D1 og D (lille og stor bus)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Dit almindelige kørekort er tilstrækkeligt i alle EU-lande, Schweiz og de tre EØS-lande (Island, Norge og Liechtenstein).

Hvis du opholder dig i et land uden for EU eller EØS, skal du muligvis have et internationalt kørekort. Hvorvidt du skal have et internationalt kørekort, afhænger af det pågældende land, du rejser til. Du kan kontakte ambassaden for det land, du rejser til for yderligere information. Vær opmærksom på, at du muligvis skal have flere internationale kørekort, hvis du skal køre i flere lande på samme rejse.

Medbring dit almindelige danske kørekort sammen med det internationale kørekort 

Et internationalt kørekort erstatter ikke det almindelige kørekort, men betragtes som en anerkendt oversættelse af dit danske kørekort. Derfor skal du også medbringe dit almindelige kørekort. Du kan kun få udstedt et internationalt kørekort, hvis du har et gyldigt dansk kørekort.

Få dit internationale kørekort hos borgerservice

Du får dit internationale kørekort ved at møde personligt op hos borgerservice i en valgfri kommune. Husk, at tjekke om borgerservice i den kommune, du vælger, kræver tidsbestilling inden fremmøde. 

2 ting, du skal tage med på kommunen:

 • Dit gyldige, danske kørekort
 • Et kørekortfoto efter gældende regler.

Nogle kommuner tilbyder, at du kan få taget et foto i borgerservice mod betaling. Den information finder du hos den enkelte kommune. 

Pris og gyldighed:

 • Prisen på et internationalt kørekort er 30 kr. (2024).
 • Det internationale kørekort er gyldigt 1 år fra udstedelsesdatoen.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Hvis du er udlænding med midlertidig bopæl i Danmark, kan du bruge et internationalt kørekort (en oversættelse af kørekortet) og et gyldigt udenlandsk kørekort. Du må køre i de samme køretøjer i Danmark, som du må køre i det land, hvor kørekortet er udstedt.

Turistkørekort

Hvis du ikke har et internationalt kørekort eller et oversat udenlandsk kørekort, kan du få udstedt et turistkørekort hos politiet, der giver tilladelse til midlertidigt at køre i Danmark. Du skal medbringe dokumentation fra dit hjemland om dit kørekort.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Kørekort fra Færøerne, et EU-land eller EØS-land (Island, Norge og Lichtenstein)

Hvis du har et kørekort enten udstedt på Færøerne, et EU-land eller et EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein), kan du bruge det i Danmark. Du kan vælge at få det byttet til et dansk EU-kørekort uden at komme til kontrollerende køreprøve, hvis du har bopæl i Danmark. 

I kørekortmæssig henseende har du som udgangspunkt bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

Kørekort fra Grønland

Hvis indehavere af grønlandsk kørekort får bopæl i Danmark, har de følgende 2 muligheder for at køre bil i Danmark:

 1. Det grønlandske kørekort kan blive sidestillet med et dansk kørekort ved gennemførsel af 2 lektioners kørsel af minimum 45 minutters varighed hos en dansk kørelærer. 
 2. Ombytning af det grønlandske kørekort til et dansk kørekort. Der skal aflægges en kontrollerende køreprøve. 
Kørekort fra Australien Capital Territory, Brasilien, Japan, Kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweiz eller Ukraine

Kørekort til kategori B kan også ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, hvis det er udstedt i Australien Capital Territory, Brasilien, Japan, kinesisk Taipei (Taiwan), Nordmakedonien, Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweiz eller Ukraine, og du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge. Herudover skal du afgive en skriftlig selverklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

Hvis du vil ombytte dit udenlandske kørekort til andre kategorier end B, skal du op til en kontrollerende køreprøve.

Ombytning efter 180 dages ophold i Danmark

Inden der er gået 180 dage skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet.

Kørekort fra Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina, Serbien, New Zealand, Nordmakedonien, Isle of Man (Øen Man) eller Israel

Kørekort til kategori B kan også ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, hvis det er udstedt i Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina, Serbien, New Zealand, Isle of Man (Øen Man) eller Israel, og du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge. Du skal afgive en skriftlig selverklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår, og afgive en erklæring om at have to års reel føreranciennitet.

Hvis du vil ombytte dit udenlandske kørekort til andre kategorier end B, skal du op til en kontrollerende køreprøve.

Ombytning efter 180 dages ophold i Danmark

Inden der er gået 180 dage skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet. Du skal derfor i disse tilfælde søge om ombytning af dit udenlandske kørekort, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

Øvrige udenlandske kørekort

Øvrige udenlandske kørekort giver kun ret til at køre i Danmark i op til 180 dage, efter du er registreret med fast bopæl i Danmark.

Du skal derfor også i dette tilfælde søge om ombytning af dit udenlandske kørekort til dansk, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

Øvrige udenlandske kørekort kan først ombyttes efter en kontrollerende køreprøve.

Hvad koster det at ombytte kørekort?

Priser på ombytning af kørekort (2024) Pris
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert) 360 kr.
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert) 180 kr.
Tvungen ombytning som følge af nye regler og lignende 180 kr.

Du kan også se de aktuelle priser på ombytning af kørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

For at kunne oprette dig i kørekort-appen kræver det, at du har et gyldigt dansk kørekort i kørekortregisteret.

Derudover skal du også bruge:

 • et MitID
 • et gyldigt dansk pas, diplomatpas, tjenestepas eller grønlandsk pas.

Du kan downloade kørekort-appen fra den danske App Store eller Google Play.

Tekniske krav

Kørekort-appen er tilgængelig til både iPhones og Android-telefoner. Din mobiltelefon skal som minimum opfylde følgende krav:

 • for iPhones gælder det, at du har en iPhone 7 eller nyere, der kører iOS 14 eller nyere
 • for Android-telefoner gælder det, at din mobiltelefon kører Android 9.0 Pie eller nyere og er udstyret med NFC.

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

Kontakt

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
borgertorvet@egekom.dk

Ring til os

Personlig og telefonisk henvendelse kan ske

Når du søger om en udvidelse af dit kørekort med flere kategorier, skal du ansøge på samme måde, som da du fik det nuværende kørekort. Du skal dog også opfylde forskellige betingelser for at få de forskellige kategorier af kørekort.

Det er altid et krav, at du har kørekort til almindelig bil, kategori B, for at tage kørekort til de andre kørekortkategorier, bortset fra motorcykel, knallert og traktor. 
Du kan læse mere om de yderligere krav på Færdselsstyrelsens hjemmeside: Udvidelse af kørekort 

Når du ansøger om udvidelse af dit kørekort, skal du udfylde et ansøgningsskema (P23) for hver kørekortkatagori du ansøger om. Du skal altid medbringe en lægeattest fysisk eller digitalt. 

 

Læs mere om de forskellige kørekort kategorier

Du kan få kørekort til forskellige kategorier:

 • LK: Lille knallert. Giver ret til at føre en knallert med konstruktivt bestemt maksimal hastighed på 30 km/t.
 • AM: Stor knallert. To- eller trehjulet køretøj, der maksimalt kan køre 45 km/t.
 • A1, A2 og A: Kørekort til lille, mellemstor og stor motorcykel.
 • B: Person- og varebil på indtil 3.500 kg og med plads til højst ni personer
 • C1: Lille lastbil på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg
 • C: Stor lastbil på over 3.500 kg
 • D1: Lille bus med plads til over ni men højst 17 personer og med en længde på højst 8 meter.
 • D: Bus med plads til flere end ni personer eller med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.
 • E: Stort påhængskøretøj på over 750 kg i forbindelse med B, C eller D.

Derudover kan du få kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til D1 og D og kørekort til traktor/motorredskab.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Der findes fire forskellige kørekort-kategorier til lastbiler og busser, og du skal først have erhvervet dig et kørekort til personbil for også at kunne tage et stort kørekort.

Kategorierne og alderskravene ser ud som følger:

 • Kategori C1 (lille lastbil): 18 år
 • Kategori C (stor lastbil): 21 år
 • Kategori D1 (lille bus): 21 år
 • Kategori D (stor bus): 24 år.

Der findes visse undtagelser fra alderskravene, som du kan læse om i Kørekortbekendtgørelsen:

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Der findes tre forskellige kørekort-kategorier til motorcykler, og du skal i lighed med kørekørt til personbil opfylde følgende krav uanset kategori:

 • have en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m.
 • have sædvanlig bopæl i Danmark
 • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

Alderskravene og kategorierne ser ud som følger:

 • Kategori A1 (lille motorcykel): 18 år
 • Kategori A2: (mellem motorcykel): 20 år
 • Kategori A: (stor motorcykel): 24 år.

Der findes visse undtagelser fra alderskravene, som du kan læse om i Kørekortbekendtgørelsen.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Før du indhenter en lægeattest, skal du være opmærksom på, at fornyelsen af dit kørekort først bør ske umiddelbart op til, at gyldigheden på kørekortet udløber. Det betyder, at fornyelsen kan ske, hvis kørekortets gyldighedstid udløber inden for en kortere periode på fx 3 måneder. 

Du skal som udgangspunkt ikke vedlægge lægeattest, når du skal forny kørekort til kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E, samt T/M:

 • AM (lille og stor knallert)
 • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
 • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
 • T/M kørekort til traktor/motorredskab.

Hvis dit kørekort tidligere har været udstedt med en tidsbegrænsning af helbredsmæssige årsager, skal du medbringe en lægeattest når du skal forny dit kørekort.

Du skal altid vedlægge en lægeattest, hvis du skal forny et kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring:

 • C1 og C (lille og stor lastbil)
 • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
 • D1 og D (lille og stor bus)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
 • ansigtet skal være jævnt belyst
 • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

  Vær opmærksom på, at du selv skal medbringe et foto. Nogle kommuner tilbyder, at du kan få taget et foto i borgerservice mod betaling.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Kontakt

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
borgertorvet@egekom.dk

Ring til os

Personlig og telefonisk henvendelse kan ske

Har du fået frakendt dit kørekort, kan du generhverve det. Alt efter hvilken frakendelse du har fået, skal du opfylde forskellige betingelser for at få dit kørekort igen.

Sådan generhverver du dit kørekort

Har du fået frakendt din førerret og gerne vil have den igen, skal førerretten generhverves. At generhverve betyder, at du kan få din førerret igen på visse betingelser. En betingelse er, at man består en kontrollerende køreprøve. En anden betingelse kan være at man skal gennemføre et kursus i alkohol/narko/trafik (ANT-kursus), hvis frakendelse fx skyldes spirituskørsel. Er din førerret frakendt for en betinget periode, skal du møde personligt op på et af landets kommuner - og medbringe:

 • en udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret, når du møder op i kommunen. 
 • dit kørekort af kreditkortmodellen eller gyldigt pas.

Hvis du hverken har et kørekort af kreditkortmodellen eller gyldigt pas, skal du medbringe en original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation.

 • dit brev vedrørende frakendelsen, hvor det fremgår, hvornår du skal til kontrollerende prøve.

Er din førerret blevet ubetinget frakendt, skal du møde personligt op på et af landets kommuner og medbringe:

 • en udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret , når du møder op i kommunen 
 • et gyldigt pas. Hvis du ikke har et gyldigt pas, skal du medbringe en original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation. 
 • et vellignende foto, der lever op til de nyeste retningslinjer for foto til kørekort.

Vil du vide mere?

Hvis du får frakendt din førerret betinget, har du dit kørekort i en tre-årig prøveperiode, hvis:

 • du består en kontrollerende køreprøve, som består af en teori- og køreprøve.
 • du ikke begår en ny trafikforseelse, som kan resultere i en frakendelse. Hvis du gør det, vil du miste dit kørekort ubetinget for en periode på mindst 6 måneder.
Hvis din førerret er blevet frakendt betinget, vil Færdselsstyrelsen indkalde dig til den kontrollerende køreprøve. Det vil fremgå af Færdselsstyrelsens afgørelse, hvornår der er frist for at have bestået den kontrollerende køreprøve.

Hvis din førerret er blevet betinget frakendt pga. spirituskørsel efter den 1. september 2005 eller derefter, skal du tage et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), inden du kan generhverve din førerret.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Ubetinget frakendelse af førerretten betyder, at du skal aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få et nyt kørekort igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve.

Har du været frakendt i tre år eller mere, får du ”kun” kørekort til kategori B (alm. bil). Havde du flere kategorier i dit gamle kørekort, skal du til kontrollerende prøve i de kategorier, som du gerne vil have tilbage.

Hvis den ubetingede frakendelse er sket pga. spirituskørsel begået den 1. marts 2002 eller derefter, skal du også gennemføre et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), før du får lov at gå op til den kontrollerende køreprøve.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Hvad er en alkolås?

En alkolås er et apparat, som installeres i fx en bil, og som forhindrer, at du kan starte køretøjet, hvis du har en promille over den tilladte grænse. Alkolåsen er forbundet til tændingssystemet. Inden du starter køretøjet, skal du puste i alkolåsen, som måler indholdet af alkohol i din udåndingsluft.

Hvordan får jeg en alkolås?

Hvis du har fået frakendt førerretten ubetinget på grund af spirituskørsel, kan du blive omfattet af alkolåsordningen. Hvis du vil køre med alkolås, skal du:

 • ansøge om at deltage i alkolåsordningen hos et af landets kommuner og have udstedt et alkolåskørekort.
 • gennemføre et Alkohol-, Narko- og Trafikkursus (ANT-kursus)
 • gå op til kontrollerende køreprøve (både teoretisk og praktisk prøve)
 • købe eller leje en alkolås hos en godkendt leverandør

Når du har afleveret alle relevante dokumenter (underskrevet samtykkeerklæring og en udfyldt ansøgningsblanket) til et af landets kommuner vil de videresende sagen til politiet, som afgør, om du kan deltage i alkolåsordningen.

Det er en god idé, at vente med at tilmelde dig et ANT-kursus, før politiet har afgjort, om du kan deltage i alkolåsordningen. 

To forskellige alkolåsordninger

Der er to forskellige alkolåsordninger - en ”frivillig” og en ”obligatorisk”. Der er knyttet forskellige betingelser til hver ordning.

Den frivillige ordning

Du er omfattet af den frivillige ordning, hvis du er dømt for spirituskørsel:

 • én gang med en promille på mellem 1,2 og 2,0, eller
 • to gange og din promille første gang var højst 2,0 og anden gang var højst 1,2

For at deltage i den frivillige alkolåsordning, må du ikke have forårsaget personskade eller fremkaldt alvorlig fare for andre. Politiet foretager denne vurdering i forbindelse med ansøgningen. En ansøgning om at være med i en alkolåsordning skal afleveres hos en af landets kommuner.

Hvis du vil deltage i den frivillige ordning, skal du undersøges for et evt. alkoholmisbrug som betingelse for, at du kan komme med i ordningen. Hvis du har et misbrug, skal du i behandling for det.

Hvis du deltager i den frivillige alkolåsordning, betyder det, at du må køre i en bil med en alkolås i hele frakendelsesperioden. Dog kan du tidligst køre, fra det øjeblik du har bestået en kontrollerende køreprøve.

Den obligatoriske ordning

Du er omfattet af den obligatoriske ordning, hvis du er dømt for spirituskørsel inden for én af følgende betingelser:

 • med en promille på over 2,0
 • to gange (undtagen, hvis din promille første gang var højst 2,0 og anden gang højst 1,2)
 • tre gange eller mere (uanset promillens størrelse)
Alkolåsen og det du skal betale

Færdselsstyrelsen har godkendt de leverandører af alkolåse, der må anvendes i forbindelse med alkolåsordningen. Du skal selv vælge en godkendt leverandør, du vil benytte til at installere alkolåsen i din bil. Du står selv for at kontakte leverandøren, ligesom du selv skal betale samtlige udgifter til alkolåsen. Herudover skal du selv betale for bl.a. Færdselsstyrelsens, samt politiets administrationsomkostninger.

Der er følgende gebyrer for deltagelse i en alkolåsordning (2024) Pris
Obligatorisk ordning 3.611 kr.
Frivillig ordning med personundersøgelse 5.639 kr.
Frivillig ordning uden personundersøgelse 3.611 kr.
Hvis der stilles vilkår om alkoholistbehandling under den frivillige ordning, skal der yderligere betales 4.289 kr.

 
Se liste over godkendte leverandører af alkolåse:

Læs mere om frakendelse af kørekortet på Færdselsstyrelsen

Skrevet af Færdselsstyrelsen

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Oftest er der ikke noget krav om, at du skal have taget køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer. Du kan kun få dit kørekort igen, hvis du består den kontrollerende køreprøve.

Du kan dog i særlige tilfælde blive fritaget fra kravet om at skulle bestå en kontrollerende køreprøve til en bestemt kategori af køretøj. For eksempel kan en person fritages for kravet om kontrollerende køreprøve på motorcykel, hvis personen ikke længere er i stand til at gå til kontrollerende køreprøve på en motorcykel (fx hvis personen er blevet handicappet, og derfor ikke længere fysisk er i stand til at føre motorcykel, men sagtens vil kunne føre bil med særligt installeret udstyr).

Du skal enten selv booke den kontrollerende køreprøve ved kommunen, eller igennem en kørelærer.

En kontrollerende køreprøve koster 1.170 kr. (2024) og dækker både den teoretiske og den praktiske køreprøve.

Læs mere om den kontrollerende køreprøve på Færdselsstyrelsens hjemmeside:

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Hvis du har fået kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få dit kørekort tilbage, når du har gennemgået en særlig køreundervisning og bestået en kontrollerende køreprøve. Skyldes kørselsforbuddet spirituskørsel, skal du i stedet for særlig køreundervisning gennemgå et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus).

Særlig køreundervisning

Hvis du har fået kørselsforbud, skal du gennemføre en særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, inden du går til den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat i fire udvalgte dele af den almindelige uddannelsesplan, som man gennemgår til den almindelige køreprøve:

 • trafikadfærd
 • grundregler for bilkørsel
 • manøvrer på vej
 • særlige risikoforhold.

Undervisningen skal mindst omfatte otte lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst otte lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over otte undervisningsdage.

Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus)

Hvis du har fået kørselsforbud pga. spirituskørsel begået den 1. marts 2002 eller derefter, eller fået betinget eller ubetinget frakendelse af retten til at køre bil pga. spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i Alkohol, Narko og Trafik (ANT-kursus) for at få retten til at føre bil tilbage.  

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Hvis du får et klip i kørekortet, et kørselsforbud, betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet efter 1. januar 2014, skal du udover bøden betale 500 kr. (2024) til Offerfonden. Offerfonden yder tilskud til projekter og aktiviteter, der støtter ofre for forbrydelser og trafikofre samt til forskning mv.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Lovgivning

 I bekendtgørelsen om kørekort finder du en mere detaljeret beskrivelse af reglerne for at tage kørekort. 

Du kan læse mere om generhvervelse af kørekort i kørekortbekendtgørelsen.

Læs mere om deltagelse i alkolåsordningen.

Læs også

Kontakt

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
borgertorvet@egekom.dk

Ring til os

Personlig og telefonisk henvendelse kan ske

Du kan få ombyttet dit udenlandske kørekort i Borgerservice

Må jeg køre i Danmark med udenlandsk kørekort

Hvis du er udlænding med midlertidig bopæl i Danmark, kan du bruge et internationalt kørekort (det er en oversættelse af kørekortet) og et gyldigt udenlandsk kørekort.
Du må køre i de samme køretøjer i Danmark, som du må køre i det land, hvor kørekortet er udstedt.

Turistkørekort

Hvis du ikke har et internationalt kørekort eller et oversat udenlandsk kørekort, kan du få udstedt et turistkørekort hos politiet, der giver tilladelse til midlertidigt at køre i Danmark. Du skal medbringe dokumentation fra dit hjemland om dit kørekort.

 

Ombytning til dansk kørekort

Hvis du har et kørekort enten udstedt på Færøerne, et EU-land eller et EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein), kan du bruge det i Danmark. Du kan vælge at få det byttet til et dansk EU-kørekort uden at komme til kontrollerende køreprøve, hvis du har bopæl i Danmark. 

I kørekortmæssig henseende har du som udgangspunkt bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

Hvis indehavere af grønlandsk kørekort får bopæl i Danmark, har de følgende 2 muligheder for at køre bil i Danmark:

 1. Det grønlandske kørekort kan blive sidestillet med et dansk kørekort ved gennemførsel af 2 lektioners kørsel af minimum 45 minutters varighed hos en dansk kørelærer. 
 2. Ombytning af det grønlandske kørekort til et dansk kørekort. Der skal aflægges en kontrollerende køreprøve. 

Kørekort til kategori B kan også ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, hvis det er udstedt i Australien Capital Territory, Brasilien, Japan, kinesisk Taipei (Taiwan), Nordmakedonien, Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweiz eller Ukraine, og du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge. Herudover skal du afgive en skriftlig selverklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

Hvis du vil ombytte dit udenlandske kørekort til andre kategorier end B, skal du op til en kontrollerende køreprøve.

Ombytning efter 180 dages ophold i Danmark

Inden der er gået 180 dage skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet.

Kørekort fra Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina, Serbien, New Zealand, Nordmakedonien, Isle of Man (Øen Man) eller Israel

Kørekort til kategori B kan også ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, hvis det er udstedt i Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina, Serbien, New Zealand, Isle of Man (Øen Man) eller Israel, og du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge. Du skal afgive en skriftlig selverklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår, og afgive en erklæring om at have to års reel føreranciennitet.

Hvis du vil ombytte dit udenlandske kørekort til andre kategorier end B, skal du op til en kontrollerende køreprøve.

Ombytning efter 180 dages ophold i Danmark

Inden der er gået 180 dage skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet. Du skal derfor i disse tilfælde søge om ombytning af dit udenlandske kørekort, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

Øvrige udenlandske kørekort giver kun ret til at køre i Danmark i op til 180 dage, efter du er registreret med fast bopæl i Danmark.

Du skal derfor også i dette tilfælde søge om ombytning af dit udenlandske kørekort til dansk, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

Øvrige udenlandske kørekort kan først ombyttes efter en kontrollerende køreprøve.

Priser på ombytning af kørekort (2024) Pris
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert) 360 kr.
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert) 180 kr.
Tvungen ombytning som følge af nye regler og lignende 180 kr.

Du kan også se de aktuelle priser på ombytning af kørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Du skal henvende dig i Borgerservice i en af landets kommuner for at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

Inden fremmøde i Borgerservice skal du sikre dig, om din kommune kræver tidsbestilling inden fremmøde. Herudover skal du medbringe:

 • en lægeattest, som er udstedt af din egen læge (NB! kun hvis du har et kørekort, som ikke er udstedt på Færøerne, i Grønland i et EU- eller EØS-land)
 • du skal også medbringe en lægeattest, hvis dit udenlandske kørekort udløber inden for nær fremtid. Det danske kørekort vil nemlig få samme udløbsdato. Dog maksimalt i 15 år.
 • et fotografi
 • dit kørekort
 • et gyldigt pas
 • gyldig opholdstilladelse eller opholdsbevis, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger eller lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.

Borgerservice kan samtidig kræve en oversættelse af dit kørekort. Oversættelsen skal være udført af en offentlig myndighed eller af en organisation, der i udstedelseslandet er bemyndiget dertil. 

Har du ikke et gyldigt pas, skal du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

Der gælder særlige krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
 • ansigtet skal være jævnt belyst
 • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

Den britiske beslutning om at forlade EU betyder, at Storbritannien ikke længere er et EU-land. Efter overgangsperiodens udløb ved udgangen af 2020 er der ændringer på en lang række områder, bl.a. på kørekortsområdet.

Kørekort udstedt i Storbritannien (kort ophold i Danmark)

Hvis du opholder dig midlertidigt i Danmark, kan du bruge dit britiske kørekort. I Danmark er det bestemt, at du kan bruge dit kørekort, hvis kørekortet er med latinske bogstaver, eller hvis teksten på kørekortet er ledsaget af en dansk, engelsk eller fransk oversættelse.

De samme regler som i Danmark er nødvendigvis ikke de samme i de øvrige EU-lande. Det betyder, at hvis du kører i et andet EU-land end Danmark, så kan det blive nødvendigt for dig at have et internationalt kørekort, som skal bæres sammen med det almindelige kørekort. 

Kørekort udstedt i Storbritannien (fast bopæl i Danmark)

Hvis du har et kørekort udstedt i Storbritannien og er bosat i Danmark, skal du have ombyttet dit kørekort. 

Fremgangsmåde for ombytning af kørekort afhænger af, hvornår dit britiske kørekort er udstedt. Hvis dit kørekort er udstedt før den 1. januar 2021, vil du kunne ombytte dit britiske kørekort uden krav om kontrollerende køreprøve. Hvis kørekortet omvendt er udstedt efter den 1. januar 2021, skal det ombyttes efter de almindelige regler for tredjelande, hvor der er krav om kontrollerende køreprøve. Du kan køre med dit britiske kørekort indtil 180 dage efter den 1. januar 2021, eller indtil 180 dage fra den dag du får bopæl i Danmark. 

Hos Udenrigsministeriet kan du finde en oversigt over de områder, der berørt af Brexit. Derudover kan du på Færdselsstyrelsens hjemmeside bl.a. læse mere om reglerne for kørekort, og hvilken betydning de har for dig.

I bekendtgørelsen om kørekort finder du en mere detaljeret beskrivelse af reglerne for at tage kørekort.

Info fra Færdselsstyrelsen

Læs mere om reglerne for ombytning af udenlandsk kørekort til et dansk på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
borgertorvet@egekom.dk

Ring til os

Personlig og telefonisk henvendelse kan ske

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier