Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Personlige forhold Fuldmagt til at hjælpe andre

Fuldmagt til at hjælpe andre

Med en fuldmagt kan du udfylde digitale løsninger for en anden ved at bruge dit eget MitID.

Hvad er fuldmagter?

Med en fuldmagt kan du give en anden, der hjælper dig, mulighed for at handle på dine vegne med deres eget MitID. På den måde står det i systemet, hvem der hjælper dig digitalt. Det er mere sikkert og for både dig og din hjælper. Du kan give fuldmagt til fx at se din sundhedsjournal og laboratoriesvar på sundhed.dk eller til at melde flytning på borger.dk. 

Det er ikke alle myndigheder, der har valgt at tilbyde fuldmagter, så undersøg altid nærmere hvordan den myndighed eller det område, som du skal bruge en fuldmagt til, håndterer fuldmagter.

Når du har givet en fuldmagt kan den der hjælper dig, logge ind i en digital løsning med sit eget MitID, men alligevel udfylde noget digital selvbetjening på dine vegne. 

Man bestemmer selv hvem man vil give fuldmagt og man kan give fuldmagter til lige så mange man vil. 

Hvordan opretter man fuldmagter? 

Man kan oprette fuldmagter på flere måder:

 1. Hvis du er digital og har MitID, kan du give fuldmagter på borger.dk. Giv digitale fuldmagter
 2. Hvis du ikke er digital kan din hjælper anmode om din fuldmagt på borger.dk. Anmod om digitale fuldmagter
 3. Hvis du hellere vil anmode om oprettelse af fuldmagter på papir, kan du udfylde følgende blanket. Blanket til anmodning om digitale fuldmagter
 4. Du kan også møde op i en kommunal borgerservice og udfylde blanketten der med hjælp fra en medarbejder. Husk at bestille tid inden du kommer, enten over telefonen eller på kommunens hjemmeside. 

 

Vil du vide mere

Når du opretter en fuldmagt i Digital Fuldmagt, skal du vælge, hvor lang tid den skal være gyldig. Fuldmagten udløber automatisk, når udløbsdatoen passeres. Fuldmagten udløber også automatisk, hvis fuldmagtsgiver afgår ved døden.

Du kan altid oprette en ny fuldmagt, hvis den anden er udløbet.

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

For at bruge Digital Fuldmagt skal du være:

 • Fyldt 15 år
 • Ved din fornufts fulde brug

Det er ikke muligt at bruge løsningen i tilfælde, hvor du:

 • Ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du skal være i stand til at forstå og overskue konsekvenserne af at oprette en fuldmagt.
 • Ikke kan underskrive med enten MitID eller fysisk signatur.

I disse tilfælde er det nødvendigt, at du undersøger, hvordan den/de relevante myndigheder håndterer fuldmagter i sådanne situationer.

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

I Digital Fuldmagt kan du oprette fuldmagter til en række offentlige digitale selvbetjeninger. Det betyder, at den person, du giver fuldmagt til, kan agere eller se informationer på dine vegne med sit eget MitID i en bestemt digital selvbetjening. Du skal dog være opmærksom på, at fuldmagten ikke nødvendigvis dækker, at du må kontakte myndigheden telefonisk. Du skal derfor være opmærksom på, at der kan være behov for at afgive supplerende fuldmagter for fx at få fuldmagt til den personlige kontakt til en myndighed.

De fleste digitale selvbetjeninger er landsdækkende, men nogle få gælder kun i specifikke regioner eller kommuner. Du ser som udgangspunkt kun selvbetjeningsløsninger, der gælder for fuldmagtsgiverens bopæl. Hvis du alligevel har brug for at finde en selvbetjeningsløsning, der ikke gælder for fuldmagtsgiverens bopæl, kan du klikke på ”Fjern filter”, som ses i det trin i Digital Fuldmagt, hvor du skal vælge, hvilke selvbetjeninger du vil anmode om eller give fuldmagt til. Så fjernes filtret, og du kommer til at se alle 
selvbetjeningsløsninger.

Du kan læse mere om, hvad de enkelte fuldmagter dækker over, når du logger på Digital Fuldmagt. For yderligere afklaring af fuldmagtens afgrænsning er det nødvendigt, at du kontakter den myndighed, du skal bruge en fuldmagt til.

Du kan her se, hvad du kan give fuldmagt til via Digital Fuldmagt:

Bolig og flytning
 • Oprette og afmelde adressebeskyttelse (borger.dk)
 • Give oplysninger og søge om boligstøtte (boligstoette.dk)
 • Besvare breve vedrørende flytning af dine børn (borger.dk)
 • Ansøge om bygge- og miljøtilladelser (bygogmiljoe.dk)
 • Melde flytning til udlandet (borger.dk)
 • Melde flytning i Danmark (borger.dk)
 • Be- eller afkræfte indflytning på din adresse (borger.dk)
 • Bestille bopælsattest (borger.dk)
 • Få oplyst antal personer registreret på din adresse (borger.dk)
Internet og sikkerhed
 • Indsætte og ophæve markering af kreditvarsel i CPR (kreditadvarsel.cpr.dk)
Samfund og rettigheder
 • Oprette og afmelde adressebeskyttelse (borger.dk)
 • Bestille Personattest, Fødsels- og dåbsattest, og Vielsesattest (registerindsigt.cpr.dk)
 • Ansøge om forældremyndighed, bopæl og samvær (familieretshuset.dk)
 • Ansøge om forældremyndighed, bopæl og samvær samt sende partsindlæg (familieretshuset.dk)
 • Ansøge om familieydelser og give oplysninger til Udbetaling Danmark (borger.dk)
 • Oprette ansøgning og henvendelser i forhold til Forsvarets Dag (borger.dk)
 • Indsætte og ophæve markering af kreditvarsel i CPR (kreditadvarsel.cpr.dk)
 • Bestille bopælsattest (borger.dk)
 • Anvende Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af bekæmpelsesmidler (mab.mst.dk)
 • Begære registerindsigt i oplysninger i CPR (registerindsigt.cpr.dk)
 • Begære registerindsigt i Personregistret (attestbestilling.cpr.dk)
 • Skrotte din bil (digitalskrotning.dk)
Sundhed og sygdom
 • Registrere og se vaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister (fmk-online.dk)
 • Se vaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister (fmk-online.dk)
 • Se, hvem der har haft adgang til dine sundhedsdata i Min Log (fmk-online.dk)
 • Se medicinoplysninger, anmode om receptfornyelser og privatmarkere ordinationer i Fælles Medicinkort, dvs. handlefuldmagt (fmk-online.dk)
 • Se medicinoplysninger og recepter i Fælles Medicinkort, dvs. læsefuldmagt (fmk-online.dk)
 • Foretage skift af læge og sygesikringsgruppe (borger.dk)
 • Bestille Sundhedskort, samtykke til journaloverdragelse, se sager, skifte læge og sygesikringsgruppe (borger.dk)
 • Se og handle i forhold til aftaler på MineAftaler i Region Nordjylland (booking.rn.dk)
 • Se og handle i forhold til aftaler på MineAftaler i Region Midtjylland (booking.rm.dk)
 • Anvende Mit Sygefravær (mitsygefravaer.dk)
 • Anvende kommunens social- og sundhedsportal. Mulighederne varierer fra kommune til kommune (borgerportalen hos kommunen)
 • Se aftaler i Sundhedsjournalens Aftaler (sundhed.dk)
 • Se billedbeskrivelser fra offentlige sygehuse (sundhed.dk)
 • Læse journal fra de offentlige sygehuse (sundhed.dk)
 • Se laboratoriesvar (sundhed.dk)
 • Se hvem der har haft adgang til dine sundhedsdata i Min Log (sundhed.dk)
 • Se og redigere oplysninger i dit Stamkort (sundhed.dk)
Økonomi, SU og pension
 • Se og redigere oplysninger angående ATP samt kommunikere med ATP, også pr. telefon (borger.dk/atp)
 • Se og redigere oplysninger om folke- eller førtidspension i Din Pension (via borger.dk)
 • Ringe til Din Pension, Udbetaling Danmark
 • Søge, ændre og afmelde SU og særlig SU-støtte samt se, men ikke redigere personlige oplysninger om bl.a. lån (min.su.dk)
 • Søge, ændre og afmelde SU-lån, men ikke SU eller særlig SU-støtte (min.su.dk)
 • Godkende berettigelse til køb af Ungdomskort (ungdomskort.dk)
 • Se og søge om ydelser samt kommunikere med Kommunernes Ydelsessystem (borger.dk)
Øvrige
 • Underskrive sundhedsrådgivningsaftaler digitalt og se oplysninger om fx forbrug af antibiotika og vacciner på dine besætninger i VetStat for besætningsejere
 • Registrere og underskrive sundhedsrådgivningsaftaler digitalt og indberette medicinforbrug samt se oplysninger om forbrug af antibiotika og vacciner på de besætninger, du har indgået aftaler om sundhedsrådgivning for i VetStat for dyrlæger

Der kommer løbende flere selvbetjeninger til.

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

Dine digitale fuldmagter gælder ikke til alt

Hvis du har fået en fuldmagt og skal hjælpe en anden med det digitale, betyder det, at du kan varetage fuldmagtsgivers interesser og handle på vegne af personen med dit eget MitID, inden for fuldmagtens virke. På fuldmagten, som du motager i Digital Post, står der, hvad du har fået fuldmagt til. Læs brevet igennem så du ved, hvad du har fuldmagt til at hjælpe med. 

Hvis du generelt hjælpe en person med kontakten til det offentlige, skal du være opmærksom på, at de digitale fuldmagter der er tilgængelig lige nu, ikke er fuldt dækkende for alle myndigheder i det offentlige. I disse tilfælde skal du f.eks. søge en ekstra fuldmagt for at kunne hjælpe:  

 • SKAT
 • Hvis du skal ringe og snakke med Udbetaling Danmark om en sag på vegne af nogen
 • Hvis du skal hjælpe med ting på MinSundhedsplatform for en borger i Region Hovedstaden

Hvis ikke det brev du har fået som fuldmagtshave beskriver en adgang til det du har brug for, skal du henvende dig til den myndighed du skal hjælpe hos og høre, om der findes en fuldmagtsløsning hos dem. 

Hjælper du også med Digital Post? 

Hvis du også hjælper nogen med at holde øje med post fra det offentlige, kan det være en god idé, at få en læseadgang til denne borgers Digital Post. På denne måde kan du få adgang til at læse en andens Digital Post med dit eget MitID. Vær opmræskom på at det lige nu ikker er muligt at få en læseadgang, hvis den du hjælper selv ønsker at modtage sin post fra det offentlige på fysisk brev. Det er lige nu kun muligt, at modtage post fra det offentlige på én måde, enten digitale eller på fysisk brev. Tag en snak med den du hjælper om hvad der er bedst. 

Læs mere om hvordan du hjælper andre digitalt på borger.dk. Sådan kan du og må du hjælpe digitalt 

 

Hvis du er værge, kan du i tilfælde, hvor du har et fuldt dækkende værgemål - altså et værgemål, der dækker både personlige og økonomiske forhold - for en person oprette en fuldmagt i Digital Fuldmagt. På den måde kan du med dit eget MitID handle på vegne af personen i offentlige selvbetjeningsløsninger. 

For at oprette en fuldmagt på vegne af et fuldt dækkende værgemål, skal du logge på Digital Fuldmagt med dit eget MitID og anmode om fuldmagt. Når du har valgt hvem, hvilke fuldmagter og hvor længe den skal være gyldig, skal du ved sidste trin krydse af, at anmodningen skal sendes som fysisk post. Når personen, som du er værge for, modtager anmodningsbrevet på sin danske folkeregisteradresse, skal du selv underskrive det på vegne af den værgede og returnere den nødvendige dokumentation for oprettelse til borgerservice i kommunen via Digital Post eller brevpost. 

For oprettelse på baggrund af et fuldt dækkende værgemål skal du returnere
 • En kopi af alle sider af det underskrevne anmodningsbrev
 • En kopi af den fuldt dækkende værgebeskikkelse

I tilfælde hvor du har delvist værgemål, er det nødvendigt, at du henvender dig til den pågældende myndighed, hvor du som værge har brug for fuldmagt. Du kan ikke anmode om fuldmagt i Digital Fuldmagt, hvis du har et delvist værgemål.

Hvis du har fået en fuldmagt som værge, er det dit ansvar at tilbagekalde den, hvis værgemålet fx ændres eller ophører. Du sletter fuldmagten ved at logge på fuldmagtsløsningen med dit eget MitID og under ”Mine fuldmagter” kan du slette fuldmagten.

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

Du har mulighed for at give fuldmagt til eller modtage fuldmagt fra så mange personer, som du har brug for. 

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

Du kan læse mere om digitale fuldmagter på borger.dk. Digitale fuldmagter

Kontakt

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
borgertorvet@egekom.dk

Ring til os

Personlig og telefonisk henvendelse kan ske

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier