Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Oplev Egedal Ud i naturen Naturområder Naturen ved Veksø

Naturen ved Veksø

Landskabet omkring Veksø er præget af de fredede ådale Værebro Ådal og Fuglesødalen, der er en sidedal til Værebro Ådal. Herudover findes både Brøns Mose, Veksø Mose og Løje Sø.

Brøns Mose

Brøns Mose ligger i dalen vest for Veksø. Der er en fantastisk udsigt over naturområdet fra byen. Der er stier til området både fra Veksø og fra markvejen mod vest.

Det er tilladt at gå ind over engen og ned til mosen, også selv om der er græssende får - bare husk at tage hunden i snor. Området er et yndet naturområde for byboerne. Om vinteren anlægges skøjtebane og man kan kælke på skråningerne. Der bliver desuden fisket fra tangerne i mosen, hvilket er tilladt.

Området omkring Brøns Mose består af overdrev, mose og sø. Overdrev kan typisk findes på tørre, lysåbne skråninger, hvor det stejle terræn har betydet, at arealet ikke har kunnet omlægges til marker. Oprindeligt blev overdrev brugt som græsningsområder, og de mest værdifulde overdrev har en lang historie bag sig. I Egedal findes ikke mange overdrev, da jordene her generelt er gode at opdyrke og rige på ler.

På overdrevet findes en række karakteristiske planter, som eksempelvis Vild Hør, Mark-krageklo og Almindelig Agermåne. For at forhindre, at overdrevet vokser til med buske og træer, skal det holdes lysåbent. Det er derfor nødvendigt at udføre naturpleje, og i Brøns Mose anvendes afgræsning med får.

I Brøns Mose er der tidligere blevet gravet tørv. Det resulterede i 1942 i, at en af arbejderne fandt nogle hjelme, Viksø-hjelmene. Hjelmene er fra bronzealderen, og de blev fremstillet omkring år 900 f.Kr. Hjelmene har muligvis været inspirationen til idéen om, at vikingerne bar hornede hjelme, men Viksø-hjelmene er 2.000 år ældre end vikingetiden. De har sandsynligvis været brugt ved religiøse ceremonier og er blevet båret af ledere som både et religiøst og et politisk symbol. De er efterfølgende, som en del af en offergave, blevet sat ud i mosen.

 

Veksø Mose

Veksø Mose ligger syd for Veksø og grænser op til Værebro Å.  Arealet var tidligere dækket af Vigsø, men i forbindelse med nedlæggelsen af vandmøllerne ved søen, blev vandet udledt til Roskilde Fjord og søen blev omdannet til åbne arealer med eng og mose.

Hvis du er ude ved Veksø Mose og kigger op, kan du være heldig at se både fiskehejre, musvåge og duehøg. Det er ligeledes muligt at støde på en spidssnudet frø eller en butsnudet frø.  

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Telefonisk træffetid

Dette område kan kontaktes gennem kommunens hovednummer 7259 6000. 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier