Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Oplev Egedal Ud i naturen Naturområder Naturen ved Smørum

Naturen ved Smørum

Naturen kan givetvis være svær at få øje på i Smørum, da byen er vokset sammen med Måløv og Ballerup, men området er ikke desto mindre en del af et morænelandskab, hvorfor der er gode udsigtsmuligheder fra Smørumovre, der er bygget på toppen af en morænebakke. Ved Smørumnedre ligger desuden flere bynære moser, Balsmosen og Stormosen, der beskrives nedenfor.

Balsmosen

Balsmosen er et grønt åndehul midt i Smørum. Kommunen og borgerne plejer naturen og beskærer tagrør og pilebuske, så vandspejlet på søen på udvalgte steder kan opleves fra søbredden. I Balsmosen finder du arealer, hvor græsses kun slåes én gang årligt. Det uslåede område giver plads til en lang række insekter, herunder sommerfugle. Der er stier og bænke omkring søen, og ruten rundt om søen er en gåtur på ca. 1,2 km.

Tidligere har mosen været anvendt til tørvegravning, hvilket efterlod en klarvandet sø med mange dyr og planter. I 1970’erne blev området omkring bebygget, og Balsmosen blev et yndet bynært naturområde.

Søen er hjemsted for mange fuglearter såsom svaner, fiskehejrer, blishøns, lappedykkere og gråænder. Nogle gør kort ophold ved søen, når de er på træk gennem Danmark forår og efterår, mens andre lever omkring søen året rundt.

Der er også meget liv i søen. Her lever forskellige fisk såsom skalle, rudskalle, karusse, suder, regnløje, aborre og gedde - alle typiske arter for søer. Der gælder desuden særlige regler for fiskeri i Balsmosen. Reglerne kan læses her.

Som noget helt særligt findes der også krebs i søen. Krebsen er nataktiv og gemmer sig om dagen mellem trærødder, under sten eller i huler, som udgraves i søbrinken. Den lever af små frøer, orme, fisk, snegle og insektlarver. Du må gerne fiske i søen fra søbredden, men fuglene må ikke fodres, da fodring ødelægger søens naturlige balance. Søens fugle finder selv mad i søen og de grønne områder.

Stormosen

Stormosen er en fredet sø lige øst for Smørumnedre. Søen blev fredet i 1977 for at sikre, at der ikke blev bygget mere rundt om søen, end der allerede var på det tidspunkt. 

I og omkring mosen er der mange arter. Der er iagttaget adskillige fugle: natugle, gulspurv, gærdesanger, vipstjert, løvsanger, munk, halemejse, gransanger, fiskehejre, grågås, knopsvane, stor skallesluger, troldand mv.

Derudover er der også flere rovfugle, der ligger vejen forbi Stormosen, herunder rørhøg, rød glente og musvåge. I 2005 slog 90 traner sig ned tæt ved mosen.

Af pattedyr er set egern, hare og rådyr. Det er også muligt at se flere forskellige padder, bl.a. skrubtudse og butsnudet frø. 

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier