Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Oplev Egedal Ud i naturen Naturområder Naturen syd for Ledøje og Nybølle

Naturen syd for Ledøje og Nybølle

Landskabet i den sydlige del af Egedal Kommune er præget af et kuperet terræn med mange småsøer og moser, også kaldet ’Vestegnens moser’; her kan du finde Porsemosen og Tysmosen.

Porsemosen

Porsemosen er et fredet naturområde syd for Ledøje Landsby med rigt dyre- og planteliv. Det er den største mose i Storkøbenhavn på ca. 100 ha, som strækker sig over flere nabokommuner. Porsemosen er en tilgroet tørvemose og lavmose med enge, vandspejl, rørskov og pilekrat der omkranses af dyrkede marker. Det samlede vandareal i Porsemosen udgør ca. 10 ha. Fra Øbakkegård syd for Ledøje er der en storslået udsigt over mosen.  Tidligere var bakken med Øbakkegård en ø der kun var fremkommelig med båd. Den nemmeste adgang til området er fra Vridsløsemagle landsby i Høje-Taastrup eller fra stierne i Vestskoven. Der er parkeringsmulighed ved Kroppedal Museum, hvorfra man kan gå ned til mosen. Der er udgivet en folder med forslag til en lokal gåtur, som du kan læse om her: På vandretur - Risby - Porsemosen - Vestskoven

Mosen har høj naturværdi, hvor der findes både fredede orkidéer og mange sjældne fuglearter som rørhøg, rørdrum, vandrikse, sivsanger og græshoppesanger. Der optælles årligt fugle i Porsemosen, hvilket er et samarbejde mellem Egedal og Høje-Tåstrup Kommune. 

Der er observeret den sjældne fugl pungmejse, som bygger rede, der ligner små flettede ”hytter”, der hænger ned fra træerne. Pungmejsen har været i Porsemosen siden 1964, hvor arten indvandrede til Danmark. Den samlede danske bestand af pungmejser vurderedes i 2010 og 2011 til at være på henholdsvis 11-23 og 6-16 ynglepar. På den baggrund er Porsemosen med en bestand på 2-6 par de seneste 10 år en særdeles vigtig ynglelokalitet for arten. Dog er arten i tilbagegang som ynglefugl på landsplan. Det er følgeligt observeret, at der i 2018, er det færreste antal ynglefugle siden man begyndte overvågning af området.

Der er flere sjældne arter i Porsemosen, heriblandt padderne spidssnudet frø og stor vandsalamander, men også insekter som bred vandkalv og stor kærguldsmed.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Telefonisk træffetid

Dette område kan kontaktes gennem kommunens hovednummer 7259 6000. 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier