Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Oplev Egedal Ud i naturen Naturområder Natur nord for Slagslunde

Natur nord for Slagslunde

Der findes megen spændende og unik natur i det bakkede istidslandskab nord for Slagslunde, hvor man finder Krogenlund Mose og tunneldalene.

Krogenlund Mose

Krogenlund Mose er et fredet området beliggende mellem Buresø, Bastrup Sø, Ganløse Eged og Krogenlund Skov. Ved både Buresø og Bastrup Sø er der mulighed for at bade, idet der er flere badebroer og ved Buresø ligeledes en fin strand og bålplads. Ved Buresø er der parkeringsplads, og herfra kan man gå til Krogenlund Mose også kaldet ”Småsøerne”. Du kan også komme til området af Bastrupstien. 

Ekstremrigkær hedder den sjældne og værdifulde naturtype, som findes i Krogenlund Mose. Som navnet på naturtypen antyder, er mosen nemlig ekstremt rig på især plantearter, der ikke findes ret mange andre steder. Rigkærsvegetation opstår i moser og enge, hvor grundvandet er kalkrigt og står højt. Det gør det i Krogenlund Mose, hvor man kan mærke jorden gynge, hvis man hopper. Det kaldes en hængesæk og dette er en naturtype, der er gået voldsomt tilbage og faktisk forsvundet mange steder.

Naturstyrelsen ejer og plejer dele af arealet med græssende kreaturer og høslæt med le, for at forhindre tilgroning af krat på arealet. Op til slutningen af 1980’erne var engene ved at forsumpe på grund af høj vandstand, og en række plantearter blev trængt tilbage. Gennem regulering af vandstanden og omhyggelig pleje er antallet af arten maj-gøgeurt tidoblet til nu over 12.000 blomstrende planter.

I maj og juni måned kan man se blomstrende orkidéer som maj-gøgeurt og kødfarvet gøgeurt, samt et af stedets meget sjældne plantearter melet kodriver, der findes få steder på Sjælland og på Bornholm. Af andre karakteristiske arter for ekstremrigkær er bredbladet kæruld og vibefedt. Sidstnævnte er en kødædende plante, der fanger insekter på sine klæbrige blade. Insekterne bliver langsomt opløst af enzymer og optages herefter i planten via bladene.

Lige nord for småsøerne ligger Krogenlund skov, hvor man kan nyde skovens fred og ro. I den sydvestlige del af skoven er der et flot udsigtspunkt. Tæt på dette punkt ved skovbrynet står et par sjove bøgetræer – vrange bøge. Det er heraf skoven har fået sit navn - Krogenlund.

Det varierede landskab med relativt store skovområder giver et rigt fugleliv. Her findes rovfugle, som musvåge, hvepsevåge, duehøg, spurvehøg og tårnfalk. Ved et besøg i forsommeren kan man høre mange af både det åbne lands og skovens spurve- og sangfugle som munk, bogfinke, gulspurv, løvsanger, tornsanger, gærdesanger, nattergal og lærke.

De fredede arealer indgår som en del af Natura 2000-området Øvre Mølleådal.

Ganløse og Slagslunde tunneldale

Der er et helt unikt landskab af langstrakte bakker og tunneldale, skabt under istiden af isens stærke kræfter i området mellem Ganløse og Slagslunde. Området rummer flere karakteristiske naturtyper som overdrev, enge, moser og søer.

Overdrev er lysåbne områder på mager jord. Ofte et voksested for sjældne planter, da naturtypen i sig selv er sjældent forekommende i Danmark. Den største trussel mod overdrevene er tilgroning, hvorfor det kan være nødvendigt med særlig naturpleje. Overdrevene i området plejes derfor ved afgræsning af får og kreaturer, som sørger for at holde tilgroningen på et minimum.

Du kan komme til området af naturstier fra Ganløse Eged eller fra Damvad Å og følge markvejen langs åsen. Hvis du ankommer af stien fra Ganløse Eged, går du ad den gamle hulvej og kommer forbi en bevoksning af urørt skov med 200-300 år gamle bøgetræer.

Langåsen

Langåsen er et unikt landskab af langstrakte bakker og tunneldale skabt af isens kræfter under sidste istid.

Området er udpeget som nationalt geologisk interesseområde og har flere karakteristiske naturtyper, f.eks. overdrev, enge, moser og søer.

Du kan komme til området af naturstier fra Ganløse Eged eller fra Damvad Å og følge markvejen langs åsen. Hvis du ankommer af stien fra Ganløse Eged, går du af den gamle hulvej og kommer forbi en bevoksning af urørt skov med 200-300 år gamle bøgetræer, samt får kig til den smukke Nellesø.

Dyr og planter ved Langåsen

Kombinationen af skov, krat, lysåben natur og vandområder giver gode ynglemuligheder for mange arter af fugle. På overdrevet har du eksempelvis mulighed for at se og høre sanglærken. Sanglærken er en forårsbebuder med dens karakteristiske sangflugt, hvor lærken står stille i luften på svirrende vinger med udbredt hale og med en smuk og trillende sang.

Man kan se flagermus i tusmørket, og man kan desuden være heldig at se almindelig spidsmus pile forbi på jorden.

Der findes mange forskellige dyre- og plantearter på Langåsen. I 2001 alene blev der registreret 432 plantearter, herunder 65 typiske overdrevsarter. En af de klassiske overdrevsarter du kan finde er prikbladet perikon. Det er en 20-80 cm høj urt, der blomstrer med gule blomster fra juni til september. De gule blomsterblade bliver blodrøde, hvis man gnider dem mellem sine fingre. 

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Telefonisk træffetid

Dette område kan kontaktes gennem kommunens hovednummer 7259 6000. 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier