Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Oplev Egedal Ud i naturen Naturområder Natur nord for Ganløse

Natur nord for Ganløse

Lige nord for Ganløse ligger de flotte statsskove Ganløse Egede, Ganløse Ore og Slagslunde Skov samt de meget spændende naturområder Klevads mose og Farum Sortemose.

Klevads Mose

Naturstyrelsen ejer og plejer Klevads Mose. Der blev i 2009 ryddet træer i området, hvor den oprindelige ådal blev genskabt. Ådalen rummer både rigkær og overdrev, som giver mulighed for et spændende og varieret dyre- og planteliv. Som led i Naturstyrelsens pleje af området afgræsses Klevads Mose derfor med skotske højlandskvæg, så tilgroning holdes nede. Klevads Mose er fredet og en del af det internationale naturbeskyttelsesområde ”Natura 2000-område – Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov”. Lokaliteten gennemskæres af Hestetangs Å, der er Mølleåens første del.

Området ved Klevads Mose er en del af et EU-LIFE projekt, LIFE Rigkilde, hvor man arbejder for at redde en del af Danmarks naturperler.

Du kan læse mere om projektet her:

https://www.rigkildelife.dk/delprojekter/nordoestlige-sjaelland/klevads-mose-skovgaardsfolden-og-smaasoeerne/

Der er et sort rastehus ved Klevads Enge, hvor der er bænke. Her kan man sidde og nyde den smukke udsigt. Der er flere stisystemer i området, både i skovene Ganløse Egede og Ganløse Ore, samt stier der løber mellem Buresø og Furesø – her ligger Klevads Mose på vejen. Læs mere om rastehuset på udinaturen.dk.  

Klevads Mose rummer mange sjældne dyr og planter. Af spændende planterarter findes bl.a. orkideen maj-gøgeurt og halvgræssen gul star, der er meget sjælden. Der findes også den sjældne engperlemorsommerfugl, hvis larver lever på planten mjødurt.

Farum Sortemose

Farum Sortemose består af moseområdet lige vest for Farum Sø på kommunegrænsen mellem Egedal og Furesø Kommuner. Du kan færdes i Farum Sortemose på de afmærkede stier, hvor der er stiforbindelse videre til Farum Søsti og til Mølleåstien.

Gennem Sortemosen løber Mølleåen, som forbinder fire store søer: Bastrup Sø, Farum Sø, Furesø og Lyngby Sø på sin vej til Øresund.

Farum Sortemose rummer natur af særlig høj værdi. Farum Sortemose er en sumpskov, hvor man kan opleve den helt særlige naturtype ’rigkær’.

Rigkær er en naturtype, der består af moser og enge med vandmættet jordbund med mere eller mindre kalkholdigt grundvand. Hvor engen afgræsses eller slås, er vegetationen åben og lavtvoksende med små arter af star og mosser. Hvis der ikke slås eller græsses, bliver det mere højtvoksende og tilgroet, så området efterhånden ændres til krat eller sumpskov. Nogle af de særlige arter, du kan være heldig at se i Farum Sortemose, er rovfuglen rørhøg og den sjældne plante tørve-viol, som kun findes få steder i Danmark. Derudover kan du, hvis du er heldig, opleve sjældne fugle som plettet rørvagtelisfugl og sortspætte.

Området er særligt beskyttet ved at være udpeget som internationalt habitatområde – Natura 2000- og fuglebeskyttelsesområde. Området er også beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier